Zawiadomienie o publicznej obronie-ks. mgra lic. Adama Komisarczyka