Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Nauk Teologicznych Uniwersytetu Szczecińskiego zawiadamia, że w dniu 22 czerwca 2020 r. o godz. 11:00 odbędzie się, w trybie zdalnym  PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr. lic. Marka Kawy. 

Temat: Kościół katolicki w dekanacie nowogardzkim w latach 1946-2016 

Promotor: ks. prof. dr hab. Zdzisław Lec (Uniwersytet Szczeciński) 
Promotor pomocniczy: ks. dr Adrian Put  

 Recenzenci:  

  1. prof. dr hab. Mieczysław Kogut (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
  2. dr hab. Leszek Wilczyński, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r.  
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego  
i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 511 ze zm.), streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Wydziału Teologicznego (teo.usz.edu.pl/nauka). Rozprawa doktorska zostanie udostępniona w budynku Wydziału Teologicznego, po wcześniejszym zgłoszeniu chęci zapoznania się z jej treścią. Prośbę o udostępnienie rozprawy należy przesłać na adres sn.teo@usz.edu.pl. 

Jednocześnie w związku z koniecznością przeprowadzenia publicznej obrony rozprawy doktorskiej  
w trybie zdalnym, osoby niebędące członkami Rady Naukowej Instytutu Nauk Teologicznych Uniwersytetu Szczecińskiego, które chciałyby wziąć udział w obronie, proszone są o zgłaszanie swojego udziału do dnia  
17 czerwca 2020 r. na adres mailowy sn.teo@usz.edu.pl. Zgłoszone osoby otrzymają na wskazany przez siebie adres mailowy link wraz z instrukcją zdalnego uczestnictwa w publicznej obronie. Zgłoszenia dokonane po tym terminie ze względów technicznych nie będą przyjmowane.