Cel projektu “Przyrodnicze dziedzictwo ziem pocysterskich w zachodniej Polsce” polega na zbadaniu wpływu zakonu cysterskiego na bioróżnorodność terenów, na których mieszkali oraz na rozwój kultury agrarnej w zachodniej Polsce.
Działanie to wpisuje się w obszar nauk humanistycznych i społecznych, a także w badania przyrodnicze związane z bioróżnorodnością i biologią konserwatorską. Realizacja projektu będzie obejmowała przeprowadzenie analizy źródeł historycznych i teologicznych, a także badania terenowe, genetyczne i ekologiczne. Celem będzie opracowanie modeli teoretycznych, które umożliwią zrozumienie wpływu zakonu cysterskiego na tereny przez nich zamieszkiwane, czyli bioróżnorodność przyrody oraz historię obiektów sakralnych. Wyniki tych badań pozwolą na stworzenie nowych metod ochrony bioróżnorodności oraz na zaproponowanie strategii rozwoju obszarów związanych z dziedzictwem cysterskim. Konkretnymi i weryfikowalnymi rezultatami projektu będą między innymi publikacje naukowe i edukacyjne, konferencja naukowa pt. Przyrodnicze dziedzictwo ziem pocysterskich w zachodniej Polsce, opracowanie metod ochrony bioróżnorodności oraz stworzenie strategii rozwoju obszarów związanych z dziedzictwem cysterskim. Projekt ten przyczyni się do rozwoju nauk humanistycznych, promowania innowacyjnych badań humanistycznych oraz rozwijania badań interdyscyplinarnych. Badania nad dziedzictwem cysterskim mogą mieć także znaczenie dla innych obszarów nauki, takich jak kultura, edukacja, gospodarka i społeczeństwo. Wyniki przyczynią się do wzmocnienia tożsamości lokalnej oraz poczucia przynależności do wspólnoty, co może mieć pozytywny wpływ na rozwój i integrację społeczności lokalnych. Działania projektu przyczynią się do zwiększenia świadomości społecznej na temat wartości i znaczenia przyrodniczego dziedzictwa ziem pocysterskich, co może przyczynić się do jego ochrony i promocji na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym.

Kierownikiem tego projektu jest dr hab. Lidia Skuza, prof. US z Instytutu Biologii, natomiast z Instytutu Nauk Teologicznych w projekcie uczestniczą ks. dr hab. Grzegorz Chojnacki, prof. US oraz ks. dr hab. Grzegorz Wejman, prof. US.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Nauka dla Społeczeństwa II”, nr rej. NdS-II/SP/0418/2024/01.

 
 
 

Accessibility Toolbar