W ramach uwalniania zasobów i pozbywania się materiałów zdublowanych i druków zbędnych Biblioteka oferuje wszystkim zainteresowanym wielotysięczny zbiór czasopism polskich.

Czasopisma archiwalne – od połowy lat 50-ych ubiegłego wieku po numery najnowsze.

Obszerny zakres dziedzinowy – religia, teologia, filozofia, psychologia, pedagogika, nauki o rodzinie, prawo, historia, sztuka, polityka, socjologia, polonistyka, slawistyka, archeologia, geografia, marynistyka i in.

Można przygarniać całe tytuły jak i poszczególne numery, według uznania i możliwości logistycznych.

Zapraszamy serdecznie do Biblioteki WT od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 14.00.

Tel. 91 444-14-62

https://bg.szczecin.pl/teo/