Od 23 lat Sejm RP ustanawia patronat roku czyli coroczne wyróżnienie podejmowane okolicznościowo w drodze uchwały. W roku 2023 uhonorowani zostali: Aleksander Fredro, Maurycy Mochnacki, Wojciech Korfanty, Edmund Strzelecki, Aleksandra Piłsudska, Jadwiga Zamoyska, Jerzy Nowosielski, Wisława Szymborska, Mikołaj Kopernik oraz Jan Matejko.

Biblioteka Wydziału Teologicznego, ze względu na szczególne wartości chrześcijańskie i silny związek z Kościołem katolickim trzech spośród uhonorowanych osób, prezentuje sylwetki – Jadwigi Zamoyskiej (służebnicy Bożej Kościoła katolickiego), Mikołaja Kopernika (kanonika, niższego duchownego katolickiego i doktora prawa kanonicznego) oraz Wojciecha Korfantego (polskiego przywódcę narodowego związanego z Chrześcijańską Demokracją).

Serdecznie zapraszamy.

Wystawa czynna codziennie w godzinach 8.00 – 15.00 na Wydziale Teologicznym US, holl, II piętro.

tel. 91 444-14-62