W dobie zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 istnieje niezwłoczna potrzeba objęcia opieką zespołów podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańców Szczecina.

W imieniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych informuję, że jednostka nasza dysponuje Zespołami Podstawowej Opieki Zdrowotnej (lekarz, pielęgniarka i położna). Jesteśmy w gotowości do objęcia opieką Państwa studentów, w ramach świadczeń finansowanych przez NFZ . Wymagane jest spełnienie minimum formalności – wypełnienie deklaracji objęcia opieką. Deklaracje dostępne są do pobrania na stronie www.spzozsw.pl lub bezpośrednio w naszych przychodniach.

 

Przychodnie nasze zlokalizowane są w Szczecinie pod niżej wymienionymi adresami:

  1. Boh.Warszawy 75, tel. 91 444 28 70
  2. Boh.Warszawy 51, tel. 91 88 54 810
  3. Wojska Polskiego 97, tel. 91 88 54 820

 

Ponadto informuję, że obejmujemy również studentów opieką stomatologiczną   w ramach świadczeń finansowanych przez NFZ. Poradnia stomatologiczna mieści się  w przychodni przy ul. Boh.Warszawy 75, tel. 91 444 28 68

W wypadku zainteresowania naszą ofertą – dostarczymy druki deklaracji do Państwa, a następnie odbierzemy wypełnione.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt  z Panią Kamilą Dzwonek,  tel. 91 311 47 10, sekretariat@spzozsw.pl.

 

Z wyrazami szacunku

 

 

 

Kamila Dzwonek
Asystent Kierownika

email: sekretariat@spzozsw.pl
tel.: 91 311 47 10

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych, ul. Wyspiańskiego 24, 70-497 Szczecin