Informujemy, że od 24 stycznia do 3 lutego 2022 r., zgodnie z Komunikatem 1/2022 Prorektora ds. Kształcenia, zajęcia dydaktyczne i inne formy aktywności na Uniwersytecie Szczecińskim będą prowadzone w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Komunikat nr 1/2022 PROREKTORA DS. KSZTAŁCENIA z dnia 21 stycznia 2022 r.