Zapraszamy do lektury najnowszego numeru czasopisma “Studia Paradyskie” wydawanego przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego.
Czasopismo dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej 👉 https://teo.usz.edu.pl/studia-paradyskie/
 
Artykuły:
👉 Grzegorz Chojnacki
„Droga Synodalna” w Niemczech w dobie koronawirusa. Bilans roczny
👉 Ryszard Ficek
Liberalny kapitalizm i ideologia „realnego socjalizmu” w kontekście personalistycznej koncepcji życia społecznego Kardynała Stefana Wyszyńskiego
👉 Remigiusz Król
Znaczenie i potrzeba posłuszeństwa prawu Bożemu w nauczaniu Jana Pawła II
👉 Robert Kufel
Szkic do dziejów formacji filozoficzno-teologicznej w Kościele gorzowskim
w latach 1945-2020
👉 Tadeusz Kuźmicki
Moraltheologische Überlegungen zum Umgang mit der Sünde in der Bibel
👉 Katarzyna Lemek
Obecność tekstów biblijnych zawierających przemoc (Rdz 4-11) w wybranych podręcznikach do nauki religii
👉 Jarosław Łapucha
Penuria sacerdotum a powołanie diakona stałego. O pewnej fałszywej argumentacji
👉 Dariusz Mazurkiewicz
Kanoniczne środki zapobiegawcze w przypadku oskarżeń o czyny contra
sextum Decalogi praeceptum z osobami małoletnimi
👉 Jan Radkiewicz
Bytowa niewystarczalność jako egzystencjalne doświadczenie człowieka
👉 Dariusz Śmierzchalski-Wachocz
Sylwetka biskupa Wilhelma Pluty z lat 1962-1965 w relacji i działaniu twórców
teczki operacyjnej ministerstwa spraw wewnętrznych kryptonim „Kruk”
👉 Szczepan Szpoton
Zasady wspierania rodzin w posynodalnej adhortacji Amoris laetitia papieża
Franciszka
👉 Weronika Zegzuła
Powstanie i rozwój archiwów diecezjalnych w Polsce
👉 Katarzyna Buganik
Pytanie o Boga w „Pasażerce” Zofii Posmysz. Od powieści do inscenizacji
operowej
👉 Magdalena Lange-Henszke
„Ten krzyż reprezentuje nas wszystkich”. Wolność i solidarność według Natalii Ginzburg
👉 Tomasz Perz
Natura ludzka w ujęciu Rogera Scrutona w kontekście wniosków etologicznych Jerzego Chmurzyńskiego
👉 Paweł Walczak
Dziecko jako podmiot praw. Ku filozoficznym podstawom praw dziecka
👉 Marek Derlatka
Perspektywy skuteczności prawa
👉 Adam Falewicz
Mądrość a preferencja wyboru aktywności zaradczej u osób w późnej dorosłości
👉 Igor Kozak
Religijność adolescentów uzależnionych od substancji psychoaktywnych, odbywających terapię w ośrodku katolickim
👉 Oktawia Zalewska
Subiektywna jakość życia dzieci a skłonność do martwienia się i poczucie
własnej wartości
Miłej lektury 🙂