Stopień naukowy:
doktor habilitowany
Stanowisko: profesor US
Katedra: Instytut Literatury i Nowych Mediów
ORCID
0000-0002-4584-5184
 
 
 
 

Sympozja

 • Realizacje antycznej topiki w łacińskich epitafiach epigraficznych, w: „Miejsca wspólne literatury staropolskiej i oświeceniowej”, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Pobierowo 6–7.11. 2006.
 • Prayers in the „Monumenta Sarmatarum” by Szymon Starowolski, w: „Pietas Humanistica. Neo–Latin Religious Poetry in Poland in European Context”, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 • Zabobon (superstitio) – koncepcje antyczne i średniowieczne, w: „Między wiarą a zabobonem”, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 21–22. 03. 2007.
 • Vocabularium ecclesiasticum, w: „Latinitas – Speculum temporis”, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakow 28.07–4.08. 2007.
 • Petri Thyraei Daemoniaci – kompendium nauki katolickiej o opętaniu, w: „Szatan – opętanie – pomoc”, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 23.04. 2008.
 • Cykl epigramatyczny „Judasz zdrajca“ – wprowadzenie w teorię źródeł argucji Jakuba Masena. w: „Łacińska poezja kunsztowna XV–XVIII wieku – teoria i praktyka”; Zakład Latynistyki i Tradycji Antycznej US oraz Książnica Pomorska, Buk 8–10.09. 2010.
 • Jakub Masen i jego „epigramma enthymematis instar”, w: „Reoryka i dialektyka na usługach łacińskiej poezji”; Katedra teologii Patrystycznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 31.05–1.06.2011.
 • Przyjaźń w świecie łacińskiego antyku (Cyceron i święty Augustyn), w: „Od Jezusa historycznego do przyjaźni z Chrystusem”; Katedra Egzegezy i Teologii Biblijnej WT US, Szczecin 26.11.2012.
 • „Ratio rei latentis proposita” jako metoda opracowania epigramatycznej argucji w ujęciu teoretyków jezuickich, w: „Colloquium Neolatinum V”; Katedra Filologii Klasycznej Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 9–10.05.2013.
 • Rei librariae vocabularium. Łacińskie słownictwo dotyczące książek i sztuki edytorskiej, w: „Zbiory specjalne w bibliotekach polskich: problematyka badawcza i organizacyjna” (ogólnopolska), Książnica Pomorska im. S. Staszica w Szczecinie, Szczecin 14−15.11.2013.
 • Apparitiones mortuorum. Świat żywych i zmarłych w interakcji, w: „Et tumulum facite et tumulo superaddite carmen. Łacińskie piśmiennictwo i literatura funeralna” (ogólnopolska z udziałem zagranicznych gości), Wydział Teologiczny US, Szczecin 18.11.2014.
 • Przegląd traktatów szesnastego i siedemnastego wieku, w: „Zło i Zły. Uwikłanie, fascynacja, uwolnienie”, (międzynarodowa), Wydział Teologiczny US, Szczecin 24−25.11.2014.
 • Zniszczenie mantuańskiego posągu Wergiliuszaprerenesansowy skandal w relacji Wergeriusza Starszego, w: „Colloquium Neolatinum VI”, (ogólnopolska z udziałem zagranicznych gości), Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 26−27.05.2015.
 • Maria Magdalena – bohaterka jezuickiej epigramatyki, w: „Conventus Neolatinus. De Sanctis et de sanctitate in litterarum monumentis novo aevo Latine scriptis” („Święci i świętość w łacińskim dorobku piśmienniczym czasów nowożytnych”), (międzynarodowa), Wydział Teologiczny US, Szczecin 5–6.11.2015.
 • Mors violenta pro fide. Źródła do studium jezuickiego martyrologium, w: „Miłujcie waszych nieprzyjaciół. Chrześcijanie wobec prześladowań: studia źródłowe nad stosunkiem chrześcijan do różnych form sprzeciwu, odrzucenia, prześladowań”, (międzynarodowa), Szczecin – Rosow 23–24.11.2015.
 • Pliniusz Młodszy o posiłkach w swoich czasach, w: „Apetyt na jedzenie. Pokarm w społeczeństwie, kulturze, symbolice na przestrzeni dziejów”, (ogólnopolska), Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 5–6.05.2016.
 • Polacy w „Bibliotheca Scriptorum Societatis Iesu”, w: „Iesuitae in Polonia – Poloni Iesuitae. De scriptis Latinis saeculi sexti decimi et septimi decimi” („Piśmiennictwo łacińskie szesnastego i siedemnastego wieku”), (międzynarodowa), Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 17.11.2016.
 • Zapomniana sztuka napisów nagrobnych. Szymon Starowolski i jego „Monumenta Sarmatarum”, w: „Dawna i współczesna kultura funeralna. Dialog z tradycją IV”, (ogólnopolska), (ogólnopolska), Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków 5–7. 12. 2016.
 • Magowie, czarownice, szarlatani, wampiry i zastęp innych bohaterów siedemnastowiecznych traktatów dotyczących magii, w: „Postaci demoniczne w kulturze”, (ogólnopolska), Zakład Kultury Wizualnej – Instytut Kulturoznawstwa UMCS w Lublinie, Lublin 25. 04. 2017.
 • Środki zapobiegające działaniom magicznym w wykładzie dawnych traktatów demonologicznych, w: „Deliver us from Evil … Apotropaic Customs and Objects in the Civilisations of the World”, (ogólnopolska), Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 5.05.2017.
 • “Cnota to sąsiadka małżeńskiego łoża” – małżeństwo w nauczaniu Ojców Kościoła, w: „Jakość narzeczeństwa, jakość i stabilność małżeństwa”, (ogólnopolska), Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 25. 05. 2017.
 • Die Polen in der Academia Catholica des Julius Echter, w: „Fürstbischof Julius Echter von Mespelbrunn und die Rekatholisierung Frankens”, (międzynarodowa), Ludwig Maximilians–Universität München & Jesuitica e.V., Würzburg 14–15.07.2017.
 • Wybrane przykłady klasycznej argumentacji a persona w inskrypcjach nagrobnych epoki nowożytnej, w: „Antyczne techniki perswazyjne” w ramach CVII Walnego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Filologicznego (ogólnopolska), Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego oraz PTF, Katowice 15–16.09.2017.
 • Epigramat – kontrowersje genologiczne, w: „Jaki to gatunek? Problemy z definicjami”, (ogólnopolska), Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 28–29.09.2017.
 • „Homagium” pośród innych wystąpień publicznych wygłoszonych w dniu jasnogórskiej koronacji 1717 roku, w: „Piśmiennictwo maryjne czasów nowożytnych (W trzechsetlecie koronacji Ikony Jasnogórskiej)”, (ogólnopolska), Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 12.10.2017.

Zorganizowane Konferencje

 • „Retoryka i dialektyka na usługach łacińskiej poezji” (ogólnopolska), Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 31.05–1.06.2011.
 • Et tumulum facite et tumulo superaddite carmen. Łacińskie piśmiennictwo i literatura funeralna” (ogólnopolska z udziałem zagranicznych gości), Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 18.11.2014.
 • „Conventus Neolatinus. De Sanctis et de sanctitate in litterarum monumentis novo aevo Latine scriptis” („Święci i świętość w łacińskim dorobku piśmienniczym czasów nowożytnych”), (międzynarodowa), Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 5–6.11.2015.
 • „Iesuitae in Polonia – Poloni Iesuitae. De scriptis Latinis saeculi sexti decimi et septimi decimi” („Piśmiennictwo łacińskie szesnastego i siedemnastego wieku”), (międzynarodowa), Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 17.11.2016.
 • „Piśmiennictwo maryjne czasów nowożytnych (W trzechsetlecie koronacji Ikony Jasnogórskiej)”, (ogólnopolska), Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 12.10.2017.
 
 
Numer pokoju: 102
E-mail: jaroslaw.nowaszczuk@usz.edu.pl
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accessibility Toolbar