Kandydacie,

26 września 2022 r. ruszają nabory dodatkowe, na kierunkach, których limity nie zostały jeszcze wyczerpane.

Zapisy na nabory dodatkowe będą odbywać się poprzez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK). W systemie należy dokonać rejestracji (nie dotyczy osób już zarejestrowanych w systemie), wybrać kierunek, uiścić opłatę rekrutacyjną (nie ma potrzeby oczekiwania na zaksięgowanie opłaty rekrutacyjnej), oraz uzupełnić swoje wyniki.

Następnym krokiem będzie kontakt z Komisją Rekrutacyjną na Wydziale (lista kontaktów do Komisji znajduje się w systemie ERK, w lewym bocznym menu) w celu umówienia terminu złożenia dokumentów.\

Na wydział Kandydaci przychodzą z kompletem wymaganych dokumentów w oryginale wraz z ich kserokopiami, potwierdzeniem uiszczenia opłaty rekrutacyjnej oraz ze zdjęciem (1 szt.)

 

Kierunki studiów w ramach Wydziału Teologicznego US 👇 👇 👇
✔️Familiologia – studia pierwszego stopnia https://kandydaci.usz.edu.pl/familiologia/
✔️Familiologia – studia drugiego stopnia https://kandydaci.usz.edu.pl/familiologia-3/
✔️Teologia – studia jednolite magisterskie https://kandydaci.usz.edu.pl/teologia/