27 maja br. odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Dekalog. Refleksja teologiczna w 30 rocznicę obecności Papieża św. Jana Pawła II w Koszalinie którą organizuje Katedra Teologii Systematycznej oraz Katedra Teologii Praktycznej Instytutu Nauk Teologicznych Uniwersytetu Szczecińskiego. Konferencja skoncentrowana jest wokół tematyki Dekalogu i jego aktualności, zarówno w refleksji teologicznej jak i w życiu Kościoła.

Okazją do podjęcia tak nakreślonego tematu jest 30 rocznica obecności Papieża Polaka,
św. Jana Pawła II w Koszalinie, gdzie zaczęła się pielgrzymka poświęcona właśnie „dziesięciu słowom”. Zaproszeni Prelegenci podejmą temat I przykazania Dekalogu (to jemu poświęcił Jan Paweł II homilię we Mszy św. sprawowanej w Koszalinie), ogólniejszą refleksję nad papieską interpretacją przykazań i jej aktualnością, a także próbę odniesienia nauczania Jana Pawła II do współczesnej rzeczywistości społecznej.

Konferencja będzie obradować w trybie  zdalnym.

Link do konferencji => https://youtu.be/wcMCEBexrgo

Już teraz serdecznie zapraszamy.

Organizatorzy Konferencji: ks. prof. Janusz Bujak, ks. dr Radosław Mazur

 

Program konferencji