28 grudnia br. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek przyjął przedstawicieli konsorcjum naukowego, realizującego wieloletni projekt naukowo-edukacyjny „Chrzest Pomorza w dziejach Polski i Europy: jubileusz 900-lecia”. W skład konsorcjum wchodzi Uniwersytet Szczeciński jako lider oraz Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk jako partner.

Ze strony Uniwersytetu Szczecińskiego za realizację projektu odpowiedzialny jest Instytut Historyczny i Instytut Nauk Teologicznych. W rozmowach w ministerstwie brali udział dr hab. Agnieszka Szudarek prof. US, Dyrektorka IH, ks. dr hab. Grzegorz Chojnacki prof. US, Dyrektor INT, prof. dr hab. Marian Rębkowski, Dyrektor IAIE PAN oraz Andrzej Jakubowski, Kanclerz Uniwersytetu Szczecińskiego. Minister Przemysław Czarnek uznał przedstawiony projekt za ważny do realizacji i podjął decyzję o finansowaniu przedsięwzięcia  w kwocie 10 mln złotych.Projekt będzie realizowany  w latach 2022-2028.