Stopień naukowy:
doktor
Stanowisko: adiunkt
Katedra: Katedra Teologii Praktycznej
 
 
 
 
 1. Spór o prawo własności kościelnych majątków poniemieckich na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1945-1973, „Studia Paradyskie” 16(2006), s. 221-240.
 2. Wpływ państwa na obsadę stanowisk kościelnych w latach 1950-1972 na przykładzie działań administracji wyznaniowej w Zielonej Górze wobec Kościoła gorzowskiego, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 11(2008), s. 255-278.
 3. Troska biskupa Wilhelma Pluty o prawo Kościoła gorzowskiego do własności kościelnych majątków poniemieckich, [w]: Życie i posługa pasterska biskupa Wilhelma Pluty, red. R. Tomczak, A. Oczachowski, Zielona Góra 2011, s. 67-92.
 4. Nadzór państwa nad punktami katechetycznymi na przykładzie działań administracji w Zielonej Górze wobec Kościoła gorzowskiego, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 14(2011), s. 111-139.
 5. Szafarz sakramentu bierzmowania. Próba wykładni obowiązujących przepisów, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie”, 19(2012), z. 2, s. 99-113.
 6. Osoba szafarza Eucharystii (kan. 900, 903 KPK), „Colloqiua Theologica Ottoniana”, 2(2013), s. 133-146.
 7. Rola obrońcy węzła w procesach małżeńskich, „Studia Paradyskie” 26(2016), s. 107-123.
 8. Ochrona małoletnich ofiar przestępstw contra extuum Decalogi praeceptum, jako element formacji do kapłaństwa, [w:] Księga Jubileuszowa 70-lecie Wyższego Seminarium Duchownego w Gorzowie Wlkp. i Paradyżu, red. D. Mazurkiewicz, Paradyż 2017, s. 107-125.
 9. Zdolność osób z zespołem Aspergera do zawarcia małżeństwa w świetle kan. 1095 n. 3 Kodeksu Prawa Kanonicznego, „Studia Paradyskie” 27(2017), s. 107-121.
 10. Prewencja nadużyć seksualnych wobec małoletnich w kanonicznym polskim prawodawstwie partykularnym, „Studia Paradyskie” 28(2018), s. 45-68.
 11. Zasady postępowania Kościoła katolickiego w Polsce w przypadkach oskarżeń duchownych o wykorzystywanie seksualne osób małoletnich, „Przegląd Prawa Wyznaniowego”, 10 (2018), s. 95-106.
 
 
Numer pokoju: 101
E-mail: dariusz.mazurkiewicz@usz.edu.pl
Konsultacje:

Szczecin – poniedziałek 13.35-14.20
Paradyż – wtorek 17-18.30