Stopień naukowy:
doktor
Stanowisko: adiunkt
Katedra: Katedra Teologii Praktycznej
 
 
 
 

– Katecheta wobec grona pedagogicznego, „Posłaniec Warmiński”, 3, 2008.
– Katecheta wobec uczniów, „Posłaniec Warmiński”, 13, 2008.
– Zadania nauczyciela religii katolickiej na terenie szkoły, „Studia Katechetyczne”, t. 7, Warszawa 2010.
– Postaci Starego Testamentu w katechezie młodzieży, w: W dialogu ze słowem. Biblia w katechezie i nauczaniu religii, red. K. Kantowski, Szczecin 2011.
Funkcjonowanie Wydziału Katechetycznego Kurii Biskupiej Koszalińsko-Kołobrzeskiej w przededniu 40-lecia istnienia diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, w: 40-lecie diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej 1972-2012, red. T. Ceynowa, Koszalin 2012.
– Bierzmowanie na drodze do dojrzałej wiary, „Różaniec”, 6(732), 2013.
– Ewolucja pojmowania Biblii w teologii i posłudze katechetycznej Kościoła do Soboru Watykańskiego II, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie”, nr 21, Koszalin 2014.
– Nowi adresaci katechezy?„Studia katechetyczne”, t. 13, Warszawa 2017.
– Bohaterowie Starego Testamentu jako wychowawcza inspiracja w katechezie młodzieży gimnazjalnej, w: Uwarunkowania i konteksty zrównoważonego rozwoju człowieka – egzemplifikacje teoretyczne i praktyczne, red. D. Apanel, M. Pawłowska, R. Mazur, Koszalin 2017.
Wskazania wychowawcze we współczesnym nauczaniu Kościoła, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie”, nr 25, Koszalin 2018.
Nauczanie religii w chaosie aksjonormatywnym współczesnego świata, SPI, 21 (4/2018).

 

Redakcja monografii:
– Uwarunkowania i konteksty zrównoważonego rozwoju człowieka – egzemplifikacje teoretyczne i praktyczne, (wraz z: D. Apanel, M. Pawłowska), Koszalin 2017.

Sprawozdania:
Sprawozdanie z Sympozjum studentów katechetyki KUL – UKSW „Formacja katechetów”, Lublin, 26 kwietnia 2006, CT, 4, 2006.
– Ewangelizacyjne zadania katechezy. Sprawozdanie z Sympozjum Wykładowców Katechetyki, Częstochowa 15-16 września 2009, „Katecheta”, 11, 2009, (razem z A. Rayzacher-Majewską i P. Pierzchałą).
– Sprawozdanie z sympozjum naukowego „Wychowanie katolickie w dobie współczesnych przemian”, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie”, nr 25, Koszalin 2018.

organizacja konferencji:
– Konferencja naukowa „Wychowanie katolickie w dobie współczesności” WSD Koszalin, 6 maja 2017 r.
– Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa: Wychowanie, edukacja i duszpasterstwo młodzieży, wobec wyzwań współczesności, WSD Koszalin, 23 listopada 2019.

Wygłoszone referaty podczas konferencji i sympozjów naukowych:
–  I Seminarium naukowo-metodyczne „W trosce o człowieka i jego zrównoważony rozwój”, PWSZ Koszalin, 6 czerwca 2016 r., referat: „Bohaterowie Starego Testamentu jako wychowawcza inspiracja w katechezie młodzieży”
– Konferencja naukowa „Wychowanie katolickie w dobie współczesności” WSD Koszalin, 6 maja 2017 r., referat: Wskazania wychowawcze we współczesnym dokumentach Kościoła;
– XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Język-Szkoła-Religia – Księga, czy istnieje? Pelplin 8 czerwca 2018 r., referat: „Księga czy Księgi? Związek Starego i Nowego Testamentu w teorii i praktyce katechetycznej”;
– Program i podręcznik do nauczania religii – konferencja dla autorów i recenzentów podręczników do nauczania religii, Warszawa 15 listopada 2018 r., referat: „Główne założenia dla szkoły ponadpodstawowej według nowej podstawy programowej katechezy i nowego programu nauczania religii”;
– Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Sprawności moralne w wychowaniu: odpowiedzialność-wierność-posłuszeństwo, Szczecin 21 listopada 2018 r., referat: „Kształtowanie posłuszeństwa w nauczaniu religii”;
– Człowiek młody w rodzinie, szkole i Kościele (VII Interdyscyplinarny Dzień św. Tomasza), Ełk 28 stycznia 2019 r, referat: „Wychowanie religijne młodzieży – dlaczego to nie jest takie proste?”.
– XX Dni Interdyscyplinarne “W trosce o wychowanie: rodzina, szkoła, Kościół, Policja. W czterdziestolecie ogłoszenia adhortacji Catechesi Tradendae”, Olsztyn, 22-23 października 2109 r., referat: Wychowanie młodzieży do wiary w domu i szkole.

 
 
Numer pokoju: 208
E-mail: radoslaw.mazur@usz.edu.pl
Konsultacje: Koszalin: środa 11.15-12.45