Stopień naukowy:
doktor
Stanowisko: adiunkt
Katedra: Katedra Teologii Praktycznej
ORCID
0000-0001-8240-7792
 
 
 
Dane biograficzne

ur. 24 lipca 1976 r. w Koszalinie
1983-1991 – Szkoła Podstawowa nr 11 w Koszalinie
1991-1995 – I Liceum Ogólnokształcące im. S. Dubois w Koszalinie
1995-2001 – Wyższe Seminarium Duchowne w Koszalinie
2001-2005 – wikariusz w parafii św. Marcina w Kołobrzegu
2005-2010 – studia specjalistyczne z katechetyki na UKSW w Warszawie
2010-2018 – dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Biskupiej w Koszalinie
od 2017 – adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego

Członek Stowarzyszenia Katechetyków Polskich.

STUDIA

1995-2001 – studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie
2001 – magister teologii (UAM Poznań)
2005-2010 – studia specjalistyczne w zakresie katechetyki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
2010 – stopień doktora teologii na podstawie rozprawy „Wychowawcza wartość Starego Testamentu w podręcznikach do nauczania religii młodzieży”

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I ORGANIZACYJNA

od 2010 – wykładowca katechetyki w WSD w Koszalinie i w Instytucie Teologicznym w Koszalinie
od 2017 – adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego
od 2019 – członek zespołu kierunku „teologia” na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego
od 2020 – kierownik Teologiczno-Katechetycznych Studiów Podyplomowych dla Nauczycieli
od 2021 – redaktor naczelny „Studiów Koszalińsko-Kołobrzeskich”

INNE

od 2011 – członek Zespołu Rzeczoznawców ds. Oceny Programów Nauczania Religii i Podręczników Katechetycznych Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski
2017-2018 – członek Zespołu Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski dla opracowania Podstawy programowej katechezy i Programu nauczania religii
od 2020 – konsultor Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

  • katecheza biblijna
  • katechetyka młodzieży
  • programy i podręczniki katechetyczne

organizacja konferencji:
– Konferencja naukowa „Wychowanie katolickie w dobie współczesności” WSD Koszalin, 6 maja 2017 r.
– Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa: Wychowanie, edukacja i duszpasterstwo młodzieży, wobec wyzwań współczesności, WSD Koszalin, 23 listopada 2019.
– Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Dekalog. Refleksja teologiczna w 30 rocznicę obecności Papieża św. Jana Pawła II w Koszalinie”, 27 maja 2021, Koszalin, Konferencja w trybie zdalnym (https://www.youtube.com/watch?v=wcMCEBexrgo&t=18104s)

Wygłoszone referaty podczas konferencji i sympozjów naukowych:
–  I Seminarium naukowo-metodyczne „W trosce o człowieka i jego zrównoważony rozwój”, PWSZ Koszalin, 6 czerwca 2016 r., referat: „Bohaterowie Starego Testamentu jako wychowawcza inspiracja w katechezie młodzieży”
– Konferencja naukowa „Wychowanie katolickie w dobie współczesności” WSD Koszalin, 6 maja 2017 r., referat: Wskazania wychowawcze we współczesnym dokumentach Kościoła;
– XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Język-Szkoła-Religia – Księga, czy istnieje? Pelplin 8 czerwca 2018 r., referat: „Księga czy Księgi? Związek Starego i Nowego Testamentu w teorii i praktyce katechetycznej”;
– Program i podręcznik do nauczania religii – konferencja dla autorów i recenzentów podręczników do nauczania religii, Warszawa 15 listopada 2018 r., referat: „Główne założenia dla szkoły ponadpodstawowej według nowej podstawy programowej katechezy i nowego programu nauczania religii”;
– Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Sprawności moralne w wychowaniu: odpowiedzialność-wierność-posłuszeństwo, Szczecin 21 listopada 2018 r., referat: „Kształtowanie posłuszeństwa w nauczaniu religii”;
– Człowiek młody w rodzinie, szkole i Kościele (VII Interdyscyplinarny Dzień św. Tomasza), Ełk 28 stycznia 2019 r, referat: „Wychowanie religijne młodzieży – dlaczego to nie jest takie proste?”.
–  XX Dni Interdyscyplinarne “W trosce o wychowanie: rodzina, szkoła, Kościół, Policja. W czterdziestolecie ogłoszenia adhortacji Catechesi Tradendae”, Olsztyn, 22-23 października 2109 r., referat: Wychowanie młodzieży do wiary w domu i szkole.
– 
Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Kościół w dobie koronawirusa. Aspekt teologiczno-przaktyczny”, Szczecin 28-29 października 2020 r.; Katecheza w czasach pandemii.
–  Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Dekalog. Refleksja teologiczna w 30 rocznicę obecności Papieża św. Jana Pawła II w Koszalinie”, Koszalin, 27 maja 2021; Współczesne formy bałwochwalstwa.
–  XVIII Nadmorskie Debaty Katechetyków, Trzęsacz, 6 września 2021; Jaka jest młodzież? Diagnoza św. Jana Pawła II.
– XX Europejskie Forum Nauczania Religii w Szkołach (EuFRES) “Dialog kultur w Europie – wyzwanie dla szkolnego nauczania religii”, Wiedeń 20-24 kwietnia 2022; Nauczanie religii w Polsce w sytuacji pluralizmu i złożoności.
– Ogólnopolska Konferencja Naukowa “50 lat Kościoła koszalińsko-kołobrzeskiego”, Koszalin 14 maja 2022; Pół wieku troski o katechezę.
– Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Wychowanie do służby a katecheza”, Warszawa 18 maja 2022; Znaczenie służby w katechezie.

 
 
Numer pokoju: 208
E-mail: radoslaw.mazur@usz.edu.pl
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accessibility Toolbar