Stopień naukowy:
doktor
Stanowisko: adiunkt
Katedra: Instytut Pedagogiki
ORCID
0000-0003-1862-5028
 
 
 
 

Ks. Krzysztof Łuszczek, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, zajmuje się społecznymi aspektami rozwoju mediów. Skupia się na zagadnieniach związanych z pedagogiką mediów i teorią mediów. Badania dotyczą zwłaszcza wpływu nowych technologii na życie dzieci i młodzieży oraz ich wykorzystania w procesie nauczania-uczenia się. Autor wielu książek i artykułów m.in. „Nowoczesna telewizja, czyli bliskie spotkania z kulturą masową (Tychy 2014), „Kontrola społeczna nad dziećmi i młodzieżą w środowisku mediów elektronicznych. Studium porównawcze na przykładzie Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Polski” (Szczecin 2013), „Wolność i kontrola w internecie drugiej fali” (Szczecin 2015).


Krzysztof Łuszczek PhD in pedagogy, deals with the social aspects of media development. He focuses on issues related to media pedagogy and media theory. His research concerns in particular the influence of new technologies on the lives of children and youth and their use in the process of teaching/learning. He is the author of many books and papers, among others, “Modern television or close encounters with mass culture” (Tychy 2014), “The social control of children and teenagers in the digital media environment. A comparative study on the example of the United States, the UK and Poland” (Szczecin 2013), and “Freedom and control on the internet of the second wave” (Szczecin 2015).

 
 
Numer pokoju: 207
E-mail: krzysztof.luszczek@usz.edu.pl
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accessibility Toolbar