26 stycznia br. podczas posiedzenia Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. dr hab. Waldemar Tarczyński – Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, podziękował pracownikom Uczelni za ich pracę oraz osiągnięcia naukowe. Osoby, które w ostatnim czasie otrzymały ministerialne dofinansowanie na projekty, otrzymały listy gratulacyjne.

List gratulacyjny dostał nasz Dyrektor Instytutu Nauk Teologicznych, ksiądz dr hab. Grzegorz Chojnacki, prof. US za pozyskanie dofinansowania w kwocie 162 195,00 zł w ramach programu Doskonała Nauka/Wsparcie konferencji naukowych za projekt 900 lat od misji św. Ottona z Bambergu – Prawo państwowe a prawo kościelne i Kościół.

 

Pozostałe osoby, które otrzymały listy gratulacyjne:

– w ramach programu Doskonała Nauka/Wsparcie konferencji naukowych:

  • dr hab. Danuta Umiastowska, prof. US, Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej
  • dr hab. Urszula Chęcińska, prof. US, Instytut Pedagogiki
  • dr Marta Jasińska, Instytut Nauk Prawnych
  • dr hab. Renata Podgórzańska, prof. US, Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie

– w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki/Popularyzacja nauki i promocja sportu:

  • mgr Magdalena Koziara, Dział Promocji
  • dr Artur Skowronek, Instytut Nauk o Morzu i Środowisku

– w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki/Wsparcie dla bibliotek naukowych:

  • dr hab. Radosław Skrycki, prof. US, Biblioteka Główna US

 

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!