Stopień naukowy:
doktor
Stanowisko: adiunkt
Katedra: Katedra Teologii Praktycznej
 
 
 
 

Publikacje:

 

„Działalność punktów katechetycznych w województwie szczecińskim w latach 1962 – 1970 w świetle materiałów Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie”, CTO 1/2015,
s. 53 – 69.

 

„Szansa nowej ewangelizacji rodziców przygotowujących dzieci do sakramentu pokuty
i pojednania oraz Eucharystii”, w: W. Lechów (red.), Formacja głosicieli Ewangelii. Jak przygotować katechetów – nauczycieli religii do podjęcia nowej ewangelizacji?, Szczecin 2015, s. 139 – 153.

 

Działalność punktów katechetycznych w województwie szczecińskim  w latach 1961 – 1970, w: M. Siedziako, Z. Stanuch, G. Wejman (red.), Dzieje Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim, t. 2: 1956 – 1972, Szczecin 2017, s. 205 – 216.

 

Powrót religii do szkół na terenie diecezji szczecińsko – kamieńskiej, w: M. Nockowski,
M. Szczodry (red.), Homo religiosus. Różne wymiary religijności na Pomorzu Zachodnim,
t. 3, Szczecin 2018, s. 61 – 78.

 

Posługa katechetyczna w kontekście budowania Kościoła diecezjalnego w okresie posługi duszpasterskiej bp. Jerzego Stroby, w: M. Siedziako, Z. Stanuch, G. Wejman (red.), Dzieje Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim, t. 3: 1972 – 1978, Szczecin 2018, s. 381 – 396.

 

 

Pomoce katechetyczne i podręczniki do nauczania religii:

Scenariusze spotkań oraz zadania do katechezy rodzinnej:

  • To nie takie trudne – Domowniczek przygotowujący dziecko i rodzinę do I Komunii Świętej z dziećmi fatimskimi,  (red.) P. Płaczek, D. Maziarz-Świerzewska, D. Usowicz-Lenczewska, Szczecin 2016.
  • O to chodzi! Domowniczek przygotowujący dziecko i rodzinę do Pierwszej Komunii Świętej,(red.) P. Płaczek, Poznań 2018.

Scenariusze lekcji w podręczniku ucznia i w podręczniku metodycznym:

  • Spotkania z Bogiem. Pan Bóg jest naszym Ojcem. Podręcznik do nauki religii dla pierwszej klasy szkoły podstawowej, Wyd. Św. Wojciecha, Poznań 2020.
  • Podręcznik do nauki religii dla dzieci sześcioletnich, Wyd. Św. Wojciecha, Poznań 2020.

historia katechezy na Pomorzu Zachodnim, dydaktyka nauczania religii, ewangelizacja rodziców katechizowanych dzieci i młodzieży, katecheza parafialna.

 
 
Numer pokoju: 208
E-mail: katarzyna.lemek@usz.edu.pl
Konsultacje: czwartek godz.  13.40 – 15.10