Stopień naukowy:
doktor
Stanowisko: adiunkt
Katedra: Katedra Teologii Praktycznej
ORCID
0000-0002-0500-3839
 
 
 
 

Prezbiter archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, doktor nauk teologicznych w zakresie liturgiki. Po studiach teologicznych w Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu i Szczecinie i święceniach prezbiteratu w 1986 roku, odbył studia specjalistyczne w zakresie liturgiki w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie w latach 1987-1991. Tam też obronił doktorat z teologii pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Jerzego Stefańskiego, tytuł rozprawy: Generalna reforma liturgiczna papieża Piusa XII, zamierzenia i realizacja. Od 1991 jest wykładowcą liturgiki w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie. Od 1998 roku adiunkt w Zakładzie Teologii Praktycznej, a następnie Zakładzie Liturgiki i Homiletyki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2000 roku został pełnomocnikiem arcybiskupa Zygmunta Kamińskiego Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego ds. utworzenia i organizacji Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Szczecińskim, który powołano do istnienia w 2003 roku. W latach 2003-2012 prodziekan ds. studenckich. Od powstania wydziału adiunkt w Katedrze Teologii Pastoralnej, Liturgiki i Homiletyki, a obecnie w Katedrze Teologii Praktycznej. Pełni urząd ceremoniarza pontyfikalnego archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej.

 
 
Numer pokoju: 104
E-mail: andrzej.krzystek@usz.edu.pl