Stopień naukowy:
doktor
Stanowisko: adiunkt
Katedra: Katedra Teologii Praktycznej
ORCID
0000-0001-8219-1012
 
Dr n. teologicznych oraz psycholog kliniczny, od 20 lat psycholog szkolny i katecheta z doświadczeniem zawodowym obejmującym pracę w szkole podstawowej, gimnazjum oraz liceum ogólnokształcącym. W latach 2008 – 2019 zatrudniony jako psycholog w Katolickim Ośrodku Terapii Uzależnień i Wychowania Młodzieży Caritas Archidiecezji Poznańskiej „Wierzenica”. Neuroterapeuta , w trakcie uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty i doradcy systemowego, interwent kryzysowy
 
 

Psychologia pastoralna, rozwój religijności oraz religijność młodzieży, a zwłaszcza osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, wykorzystanie Pisma Świętego w pracy z człowiekiem w kryzysie i pomocy psychologicznej.

  • 01.12.2016 Interwencja kryzysowa wobec osób w wieku senioralnym, w: Konferencja ogólnopolska Etos osoby starszej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • 27.05.2016 Interwencja kryzysowa w przypadku zaburzeń odżywiania, w: Konferencja ogólnopolska Na Krawędzi. Profilaktyka zaburzeń odżywiania: anoreksja, bulimia, otyłość – orientacje niepełnosprawności Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim
  • 10.04.2015 Pomoc rodzinie w kontekście uzależnienia dziecka, w: Konferencja Międzynarodowa Rodzina. Zagrożenia, problemy, perspektywy rozwoju i pomocy Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku
  • 09.10.2014 Kryzys uzależnienia u nastolatków – praktyczne zasady postępowania, w: Konferencja międzynarodowa Człowiek w obliczu kryzysu. Przyczyny-konsekwencje-możliwości działania Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
  • 18.04.2013 Ergoterapia, w: Konferencja ogólnopolska Labor czy opus? Socjopedagogiczne konteksty ludzkiej pracy
  • 05.10.2012 Relacje rodzinne młodych narkomanów jako podstawa dla skutecznej profilaktyki uzależnień w: Konferencja Międzynarodowa Arčiau deimos – toliau nuo priklausomybёs (Bliżej rodziny, dalej od uzależnień) Soleczniki Litwa
  • 30.05.2012 Sprawności moralne w wychowaniu dziecka uzależnionego od narkotyków, w: Konferencja ogólnopolska Sprawności moralne w wychowaniu: miłość-roztropność-cierpliwość Uniwersytet Szczeciński
  • 04.04.2012 Gdzie ta piąta klepka – EEG i biofeedback w praktyce, w: Konferencja ogólnopolska 4. Tydzień Mózgu PAN Oddział w Poznaniu
 
 
Numer pokoju: 207
E-mail: igor.kozak@usz.edu.pl