Stopień naukowy:
doktor habilitowany
Stanowisko: adiunkt
Katedra: Instytut Pedagogiki
ORCID
0000-0001-7222-0182
 
 
 
 

Czynny udział w konferencjach:

 1. M. Komorowska-Pudło, referat: Obraz współczesnej rodziny w Polsce, Konferencja naukowa: W trosce o rodzinę, Szczecin 24 marca 2006.
 2. M. Komorowska-Pudło, referat: Relacje rodzinne ludzi starszych, Międzynarodowa konferencja naukowa: Humanistyka wobec starości, US WH Szczecin 10 maja 2006.
 3. M. Komorowska-Pudło, referat: Postawy młodzieży wobec seksualności, małżeństwa i rodzicielstwa, Ogólnopolska konferencja lekarzy ginekologów, Trzęsacz 22 października 2006.
 4. M. Komorowska-Pudło, referat: Religijność a postawy młodzieży wobec seksualności, małżeństwa i rodzicielstwa, Konferencja naukowa Język-religia-tożsamość, Głogów, kwiecień 2007.
 5. M. Komorowska-Pudło, referat: Czynniki zaburzające i wspomagające funkcjonowanie dziecka we współczesnej rodzinie, Ogólnopolska konferencja dla nauczycieli-konsultantów wychowania do życia w rodzinie, Gdańsk, sierpień 2007.
 6. M. Komorowska-Pudło, Wykład otwarty: Jaka jest współczesna polska rodzina? Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP, Szczecin, 27 wrzesień 2007,
 7. M. Komorowska-Pudło, referat: Postawy młodzieży wobec wartości seksualnych człowieka w dobie zmian społecznych, Konferencja naukowa, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP, Szczecin, 20-21 wrzesień 2007,.
 8. M. Komorowska-Pudło, Konferencja naukowa Język doświadczenia religijnego, referat: Doświadczenia religijne w rodzinie jako czynnik warunkujący poziom dojrzałości psychoseksualnej młodzieży, Grzybowo, 17-19 wrzesień 2007,.
 9. M. Komorowska-Pudło, referat: Współczesność: obszary szczególnej troski nauczyciela wychowania do życia w rodzinie, Konferencja naukowa, Rodzina w kulturze polskiej, WT US Szczecin, 18 grudzień 2007.
 10. M. Komorowska-Pudło, referat: Dziecko w świecie mediów i przemocy seksualnej, Konferencja Naukowa: Cierpienie dziecka, Głogów 27-29.10.2008.
 11. M. Komorowska-Pudło, referat: Zamiast karania, Konferencja: Szkoła dla rodziców i wychowawców – Doświadczenie dialogu w rodzinie, WT US Szczecin 05.11.2008.
 12. M. Komorowska-Pudło, Konferencja Naukowa: Rodzina w kulturze polskiej nt. Oblicza starości – uczestnictwo w obradach okrągłego stołu, WT US Szczecin 02.12.2008.
 13. M. Komorowska-Pudło, referat: Wychowanie seksualne w ujęciu holistycznym, Konferencja Naukowa, Edukacja seksualna – stan – uwarunkowania – dobre praktyki, Uniwersytet Warszawski, 30.11.2013.
 14. M. Komorowska-Pudło, referat: Subiektywne poczucie dobrobytu a jakość relacji między małżonkami, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Psychologia w służbie rodziny – Rodzina w dobrobycie-dobrostan w rodzinie?, Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii, 29-30.04.2014.
 15. M. Komorowska-Pudło, referat: Płeć psychologiczna małżonków a jakość ich wzajemnych relacji, 46 Sympozjum: Płeć i Gender w perspektywie psychologii pastoralnej, Sekcja Psychologii przy Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski, Gościkowo-Paradyż, 21-23.09.2014.
 16. M. Komorowska-Pudło, referat: Psychospołeczne uwarunkowania postaw dorosłych wobec rodzicielstwa, Konferencja Naukowa: Bezdzietność jako problem współczesnego świata, Uniwersytet Opolski, Instytut Nauk o Rodzinie i Instytut Psychologii, 20-21.10.2014.
 17. M. Komorowska-Pudło, referat: Funkcjonowanie rodziny pochodzenia a radzenie sobie ze stresem w dorosłości, X Ogólnopolska Konferencja Sekcji Psychologii Zdrowia PTP, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 15-17.05.2015.
 18. M. Komorowska-Pudło, referat: Jakość relacji w małżeństwach osób z doświadczeniem ciąży przedmałżeńskiej, Kongres: Obudzić (nie)odkryty potencjał rodziny. Rodzina pyta i odpowiada, KUL, Lublin 23-24.09.2015.
 19. M. Komorowska-Pudło, referat: Szkoła dla Babć i Dziadków sposobem na integrację pokoleń w rodzinie, Konferencja Naukowa: Senior w rodzinie i dla rodziny, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny, 09.10.2015.
 20. M. Komorowska-Pudło, referat: Jakość stylu przywiązania a właściwości osobowościowe młodych dorosłych, I Ogólnopolska Konferencja o Przywiązaniu, UKW Bydgoszcz, 29-30.10.2015.
 21. M. Komorowska-Pudło, referat: Relacja matki z dzieckiem we wczesnym okresie rozwoju a jakość życia w dorosłości w kontekście stylów przywiązania, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ekologia w służbie człowiekowi”, Wydział Teologiczny US, Szczecin 09.10.2016.
 22. M. Komorowska-Pudło, referat: Jakość wychowania w rodzinie pochodzenia a zdolność do miłości u młodych dorosłych, Konferencja Naukowa „Sprawności moralne w wychowaniu i edukacji”, Wydział Teologiczny US, Szczecin, 20.04.2016.
 23. M. Komorowska-Pudło, referat: Płeć psychologiczna małżonków a jakość ich wzajemnych relacji, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Jakość narzeczeństwa, jakość i stabilność małżeństwa”, Wydział Teologiczny US, Szczecin, 25.05.2017.
 24. M. Komorowska-Pudło, referat: Styl przywiązania w dzieciństwie a jakość życia w dorosłości, Konferencja Ogólnopolska, „Kształtowanie przywiązania w świetle profilaktyki uzależnień, Wydział Humanistyczny US, Szczecin, 24.11.2017.

Działalność na rzecz uczelni

 • Organizowanie studiów podyplomowych w zakresie wychowania do życia w rodzinie,
 • Organizowanie studiów podyplomowych w zakresie mediacji,
 • Organizowanie studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego,
 • Przewodniczenie kierunkowej komisji ds. jakości kształcenia,
 • Członkowsko w Radzie Wydziału

Działalność w stowarzyszeniach / fundacjach i na rzecz społeczności lokalnej

 • Doskonalenie nauczycieli w zakresie wychowania do życia w rodzinie,
 • Szkolenie nauczycieli naturalnego planowania rodziny,
 • Rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. wychowania do życia w rodzinie,
 • Pełnienie społecznej funkcji Prezesa Fundacji „Rodzina-Rozwój-Sukces”,
 • Członkowstwo w Społecznej Radzie ds. Rodziny przy Marszałku Województwa Zachodniopomorskiego,
 • Kształcenie kadry Ośrodków Pomocy Rodzinie w zakresie pracy z rodziną w ramach Regionalnej Akademii Rodziny (Szkoła dla Rodziców „Kompetentni Rodzice”, Szkoła dla Babć i Dziadków „Wczoraj-Dziś-Jutro”, Szkoła dla Narzeczonych „Wybieram Ciebie…”),
 • Praca z rodzinami w ramach „Szkół dla Rodziców”,
 • Praca z rodzinami w ramach współpracy z „Caritas”
 • Psychoterapia par i rodzin,
 1. Komorowska-Pudło, Wychowanie seksualne. Poradnik metodyczny dla nauczycieli nr 1, Szczecin 1996 (wyd. 2, 1997).
 2. Komorowska-Pudło, G. Kowalczyk, Program zajęć edukacyjnych z wychowania do życia w rodzinie „Pełnia” dla V i VI klasy szkoły podstawowej (program wpisany w rejestr MEN: DKW-4014-286/99), Szczecin 1999.
 3. Komorowska-Pudło, G. Kowalczyk, Program zajęć edukacyjnych z wychowania do życia w rodzinie „Pełnia” dla I, II i III klasy gimnazjum (program wpisany w rejestr MEN: DKW-4014-287/99), Szczecin 1999.
 4. Komorowska-Pudło, Wychowanie seksualne w rodzinie. Poradnik metodyczny dla nauczycieli i rodziców nr 3, Szczecin 2000.
 5. Komorowska-Pudło, Od poczęcia do dojrzewania – prawidłowości i problemy rozwoju psychoseksualnego. Poradnik metodyczny dla nauczycieli i rodziców nr 4. Szczecin 2001.
 1. Mgr pedagogiki (specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza)
 2. Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii (specjalność – psychologia małżeństwa i rodziny)
 3. Studia Podyplomowe z wychowania seksualnego,
 4. Studia Podyplomowe z mediacji,
 5. Szkolenie w zakresie psychoterapii systemowej (podstawowe i zaawansowane)
 
 
Numer pokoju: 207
E-mail: marta.komorowska-pudlo@usz.edu.pl
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accessibility Toolbar