Z radością ogłaszamy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisało umowę na kolejny projekt Instytutu Nauk Teologicznych pt. “Jubileusz 1700-lecia zwołania Pierwszego Soboru Powszechnego w Nicei. Historia-Aktualność-Wyzwania”. Osobami odpowiedzialnymi za realizację projektu są: ks. prof. dr hab. Janusz Bujak, ks. dr Mariusz Jagielski oraz ks. dr hab. Grzegorz Chojnacki, prof. US.

Podstawowe hipotezy projektu:

  • “Dogmat nicejski wyrażony w Nicejskim Symbolu Wiary pozostaje normatywnym przekazem wiary Kościoła i tak odczytywany jest przez wspólnotę wierzących. Świadomi specyfiki każdego czasu rozumiemy rolę teologii jako pośrednika pomiędzy wiarą a kulturą, w której krwioobiegu żyją chrześcijanie. Specyfika kultur wpływa na sposób przekazu i odczytywania dogmatu nicejskiego dziś.
  • Relacja pomiędzy soborami a synodami charakteryzuje się odmiennym doświadczeniem w drugim tysiącleciu na Wschodzie i na Zachodzie. Wpływa to na rozumienie miejsca i roli zarówno jednych jak i drugich wewnątrz podzielonego chrześcijaństwa.
  • Możemy odczytać trwający synod o synodalności jako dalszy ciąg niezrealizowanej w pełni recepcji Soboru Watykańskiego II, a nie mający precedensu przebieg tego synodu, zaproponowany przez papieża Franciszka, podpowiada jak kluczowym w recepcji perspektywy soborowej jest przełożenie postanowień soboru na doświadczenie Kościoła na wszystkich jego poziomach: powszechnym, regionalnym i lokalnym.”

Projekt pt. “Jubileusz 1700-lecia zwołania Pierwszego Soboru Powszechnego w Nicei. Historia-Aktualność-Wyzwania” finansowany jest ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznanych w ramach programu „Doskonała Nauka II – Wsparcie konferencji naukowych”, nr rej. KONF/SP/0547/2023/01.