Po ponownym przeanalizowaniu sprawy i działalności naukowej Instytutu Nauk Teologicznych za lata 2017-2021, Minister Edukacji i Nauki uznał za zasadne przyznać Uniwersytetowi Szczecińskiego kategorię naukową A w dyscyplinie nauki teologiczne.

Bardzo się cieszymy i dziękujemy wszystkim pracownikom, których zaangażowanie i praca przyczyniły się do tego sukcesu.