Katedra Teologii Praktycznej Instytutu Nauk Teologicznych US wraz Wydziałem Katechetycznym Kurii Biskupiej Koszalińsko-Kołobrzeskiej i Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie zaprasza na Interdyscyplinarną Ogólnopolską Konferencję naukową nt. Wychowanie, edukacja i duszpasterstwo młodzieży wobec współczesnych wyzwań.

Termin: 23 listopada 2019 r.

Miejsce: Wyższe Seminarium Duchowne w Koszalinie

PLAN KONFERENCJI

9.00 – rozpoczęcie konferencji, wprowadzenie – ks. dr Wojciech Wójtowicz, Rektor WSD

  1. WYCHOWANIE

9.15 – Wychowanie a ideologia wychowania – ks. dr hab. Zbigniew Werra, prof. PK, PK Koszalin

9.35 – Wychowawca podstawowy dzisiaj – s. dr Elwira Estera Balcer ISSM, KJ Toruń

  1. EDUKACJA
  2. 55 – Skuteczna edukacja religijna – dr Aneta Rayzacher-Majewska, UKSW Warszawa

10.15 – Efektywna edukacja? Zaproszenie do laboratorium – dr Danuta Kitowska, UAM Piła

10.45 – przerwa kawowa

  1. DUSZPASTERSTWO

11.15 – Poszukiwania i pragnienia młodego człowieka według Benedykta XVI i Franciszka – s. dr Małgorzata Pagacz USJK, PWT Warszawa

11.35 – Nowe perspektywy pastoralne w diagnozie znaków czasu na podstawie adhortacji „Christus vivit”, ks. dr Remigiusz Szauer, WT US

11.55- dyskusja

12.30 – zakończenie konferencji

 

Przewodniczący konferencji: ks. dr Radosław Mazur, WT US;

Sekretarz konferencji: ks. dr Remigiusz Szauer, WT US