Organizatorem projektu jest Instytut Nauk Teologicznych Uniwersytetu Szczecińskiego we współpracy z Wydziałem Katechetycznym diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, stowarzyszeniem Civitas Christiana (region szczecińsko-koszaliński), duszpasterstwem młodzieży (Ruch Światło-Życie w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej) oraz Instytutem Teologicznym w Koszalinie.

Podstawowe hipotezy, które będą weryfikowane w trakcie realizacji projektu:

  • jednym z ważniejszych wyzwań współczesnego duszpasterstwa i katechezy jest katecheza sakramentalna;
  • odnowienie duszpasterstwa i katechezy sakramentalnej wymaga bardziej integralnego spojrzenia na formację sakramentalną, a więc przede wszystkim lepsze wskazanie związku poszczególnych sakramentów między sobą oraz ich roli w życiu chrześcijańskim;
  • istotnym kontekstem dla zmiany charakteru formacji sakramentalnej są przemiany rodziny jako podstawowego środowiska przekazu wiary;
  • społeczne przemiany religijności skłaniają do przemian modelu formacji sakramentalnej.

 

Projekt pt. „Katechumenat i mistagogia na dzisiejsze czasy” finansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki przyznanych w ramach programu „Doskonała Nauka II – Wsparcie konferencji naukowych”, nr rej. KONF/SP/0527/2023/01

Accessibility Toolbar