Stopień naukowy:
doktor
Stanowisko: adiunkt
Katedra: Katedra Teologii Systematycznej
ORCID
0000-0001-8311-780X
 
 
 
 

Ks. dr Krzysztof Jaworski jest adiunktem w Katedrze Filozofii Chrześcijańskiej od 2016 roku. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii uzyskał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, na podstawie dysertacji pt. „Problem regressus ad infinitum. Czy teoria hiperzbiorów stanowi rozwiązanie problemów regresu nieskończonego?”. Praca została napisana na seminarium z logiki u o. prof. dra hab. Marcina Tkaczyka.
Głównym przedmiotem jego zainteresowań naukowych jest zastosowanie metod formalnych w naukach humanistycznych. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że humanistyka niewiele może mieć wspólnego z metodologią nauk formalnych. W rzeczywistości jednak aplikacja metod formalnych do problemów nauk humanistycznych owocuje świeżymi i ciekawymi odkryciami.
Przykłady problemów, do rozwiązania których mogą służyć metody formalne, można znaleźć na pograniczu ontologii i logiki, filozofii umysłu (np. problem algorytmizacji myślenia) lub epistemologii (np. problem formalnego opisu procesu zdobywania wiedzy, czy problem opisu procedur argumentacyjnych).
Logika, królowa nauk formalnych, może być angażowana także w dyskurs teologiczny. Wybitny polski filozof i logik o. Józef Maria Bocheński OP twierdził, że skoro Bóg dał człowiekowi rozum, a w XX wieku metody logiki formalnej, to trzeba ich używać. Nie powinniśmy zatem bać się analizowania Pisma Świętego i Katechizmu z punktu widzenia logiki. Logika nie jest tylko dla logików — jest dla wszystkich. Zdaniem Bocheńskiego wiara musi być klarowna — nie można jej bronić tylko tajemnicą, trzeba jej bronić również za pomocą logiki.

Prywatna strona www
http://kjaw007.wixsite.com/jaworski

 
 
Numer pokoju: 210
E-mail: krzysztof.jaworski@usz.edu.pl
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accessibility Toolbar