“Interdyscyplinarne Studia Zaawansowane (w skrócie ISZ) to forma realizacji studiów, na których każdy uczestnik studiuje wybrany przez siebie kierunek studiów drugiego stopnia i realizuje interdyscyplinarny projekt badawczy pod opieką dwóch tutorów prowadzących swoje badania w dwóch różnych dyscyplinach nauki.

Podczas takich studiów umożliwione jest wsparcie finansowe na realizację badań oraz dostępny jest szereg rozwiązań organizacyjnych oferowanych przez projekt „UNIWERSYTET 2.0. – STREFA KARIERY”.

Celem Interdyscyplinarnych Studiów Zaawansowanych jest wykorzystanie potencjału naukowego i dydaktycznego US w celu kształcenia liderów życia społecznego i gospodarczego gotowych do podjęcia problemów, których rozwiązanie wymaga wykorzystania informacji pochodzących z wielu dyscyplin.

Kto ma możliwość uczestnictwa w projekcie? Kiedy rozpocznie się kwalifikacja na ISZ? W jaki sposób wybrać tutorów dla swojego projektu badawczego? Na te i inne pytania odpowie prof. Maciej Witek – Koordynator Interdyscyplinarnych Studiów Zaawansowanych  – podczas spotkania informacyjnego dla wszystkich zainteresowanych studentów.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 10 czerwca br. o godz. 16:00 za pośrednictwem platformy MS Teams – kod do zespołu bit4qpt

Interdyscyplinarne Studia Zaawansowane”  są zadaniem realizowanym na Uniwersytecie Szczecińskim w ramach projektu „UNIWERSYTET 2.0. – STREFA KARIERY” nr POWR.03.05.00-00-z064/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego od 1 października 2018 r. do 30 września 2022 r.”