Interdyscyplinarne Laboratorium Badań nad Chrześcijaństwem, Instytut Nauk Teologicznych US wraz z Interdyscyplinarnym Kołem Szkoły Doktorskiej US zaprasza wszystkich doktorantów i studentów do uczestnictwa w III Doktorancko-Studenckim Seminarium Naukowym pt. Interkonfesyjność jako problem metodologii teologicznej.

 

Stacjonarnie:

29 czerwca 2022, godz. 16:30

Instytut Nauk Teologicznych US

ul. Pawła VI 2

 

On-line (Propozycja udziału on-line jest skierowana do osób spoza Szczecina): MS Teams

Gościem specjalnym i ekspertem seminarium będzie dr hab. Jerzy Sojka, prof. ChAT pracownik naukowy Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

 

Spotkanie poprowadzi ks. dr hab. Grzegorz Chojnacki prof. US – dyrektor INT US, dziekan WT US.

Obowiązkowe zapisy do 27 czerwca: https://tiny.pl/9zmhk

Zarejestrowani uczestnicy otrzymają wiadomość potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia oraz tekst, do lektury przed seminarium, który będzie podejmowany podczas spotkania oraz link do wydarzenia on-line.

Za udział w seminarium uczestnicy otrzymują imienny certyfikat.

 

Zapraszamy do śledzenia informacji: https://tiny.pl/9zmtf

 

W razie pytań zachęcamy do kontaktu:

kaciaryna.bychak@phd.usz.edu.pl

lukasz.paluch@phd.usz.edu.pl

 

Interdyscyplinarne Laboratorium Badań nad Chrześcijaństwem to wspólna inicjatywa doktorantów Szkoły Doktorskiej US i pracowników naukowych INT oraz Interdyscyplinarnego Koła Doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego. Celem Laboratorium jest stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń, naukowej dyskusji i wspólnego poszukiwania nowych rozwiązań w obrębie szeroko pojętych badań nad chrześcijaństwem w ujęciu interdyscyplinarnym. Do udziału w Laboratorium zapraszamy zarówno ekspertów, jak i młodych naukowców z różnych dziedzin i dyscyplin naukowych.

 

Seminaria Doktorancko-Studenckie w Instytucie Nauk Teologicznych US są jednym z działań w ramach Laboratorium, ich celem jest poszerzenie możliwości metodologicznych doktorantów i studentów teologii oraz innych dyscyplin naukowych, które prowadzą badania nad chrześcijaństwem. Seminaria mają formułę: spotkanie z ekspertem + konwersatorium.

W ramach Laboratorium odbyły się już seminaria naukowe z udziałem prof. dr. hab. Dariusza Kosińskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz ks. prof. dr hab. Mariusza Rosika z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Plakat wydarzenia