Interdyscyplinarne Laboratorium Badań nad Chrześcijaństwem, Instytut Nauk Teologicznych US wraz z Interdyscyplinarnym Kołem Szkoły Doktorskiej US zaprasza wszystkich doktorantów i studentów do uczestnictwa w I Doktorancko-Studenckim Seminarium Naukowym pt. Performatywność w badaniach teologicznych.

27 kwietnia 2022, godz. 16:30
Instytut Nauk Teologicznych US
ul. Pawła VI 2
Sala Rady Naukowej INT US

Gościem specjalnym i ekspertem seminarium będzie prof. dr hab. Dariusz Kosiński pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Spotkanie poprowadzi ks. dr hab. Andrzej Draguła prof. US.

Obowiązkowe zapisy do 22 kwietnia: https://tiny.pl/92pmc

Zarejestrowani uczestnicy otrzymają wiadomość potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia oraz tekst, do lektury przed seminarium, który będzie podejmowany podczas spotkania. Za udział w seminarium uczestnicy otrzymują imienny certyfikat. Zapraszamy do śledzenia informacji: https://tiny.pl/92pm8

W razie pytań zachęcamy do kontaktu: kaciaryna.bychak@phd.usz.edu.pl lukasz.paluch@phd.usz.edu.pl

Interdyscyplinarne Laboratorium Badań nad Chrześcijaństwem to wspólna inicjatywa doktorantów Szkoły Doktorskiej US i pracowników naukowych INT oraz Interdyscyplinarnego Koła Doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego. Celem Laboratorium jest stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń, naukowej dyskusji i wspólnego poszukiwania nowych rozwiązań w obrębie szeroko pojętych badań nad chrześcijaństwem w ujęciu interdyscyplinarnym. Do udziału w Laboratorium zapraszamy zarówno ekspertów, jak i młodych naukowców z różnych dziedzin i dyscyplin naukowych.

Seminaria Doktorancko-Studenckie w Instytucie Nauk Teologicznych US są jednym z działań w ramach Laboratorium, ich celem jest poszerzenie możliwości metodologicznych doktorantów i studentów teologii oraz innych dyscyplin naukowych, które prowadzą badania nad chrześcijaństwem. Seminaria mają formułę: spotkanie z ekspertem + konwersatorium.