Tytuł naukowy:
profesor
Stanowisko: profesor
Katedra: Katedra Teologii Systematycznej
 
 
 
 
 1. Monografie:
 2. Być posłusznym kapłanem, Ottonianum, Szczecin 1996, str.76.
 3. Formazione all’obbedienza sacerdotale alla luce della dottrina del Concilio Vaticano II, Tipografia Leberit, Roma 1990 (pars dissertationis ad Lauream), str. 96.
 4. Formazione all’obbedienza sacerdotale, Ottonianum, Szczecin 1995, str.215.
 5. Przeobrażające zjednoczenie duszy z Bogiem, Ottonianum, Szczecin 1996, str.80.
 6. Rodzina a palingeneza świata, Ottonianum, Szczecin 1996, str.74.
 7. Miłosierdzie jako istotny element duchowości chrześcijańskiej, Ottonianum, Szczecin 1997, str.316.
 8. Zbawcza wartość duchowości miłosierdzia, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 1999, str.164.
 9. Osiem błogosławieństw ewangelicznych. Nowe perspektywy duchowości, Uniwersytet im. A. Mickiewicza Wydział Teologiczny, Poznań 2000, str.191.
 10. Współpraca człowieka z miłosiernym Bogiem, Kraków 2001, str.250 (w j. ang.: Man’s cooperation with the Merciful God, Misericordia – Editor, Kraków 2003, str.272; w j. niem.: Das Zusammenwirken des Menschen mit dem barmherzigen Gott, Misericordia – Verlag, Kraków 2003, str.257; w j. franc.: La collaboration de l’homme avec Dieu misericordieux, Edition Misericordia, Cracovie, str. 237).
 11. Komplementarność duchowości stanów życia w Kościele, Uniwersytet im. A. Mickiewicza Wydział Teologiczny, Studia i materiały, t. 59, Poznań 2002, str.224.
 12. Poszukującym Boga. Przewodnik dla katechumenów, (red.), Szczecin 2002, str.162.
 13. W biblijnej szkole miłosierdzia, Wyd. Misericordia, Kraków 2004, str. 175 (w j. niem.: In der Bibelschule der Barmherzigkeit, Wyd. Misericordia, Kraków 2008, str. 235).
 14. Kontemplować Boga w tajemnicy Jego miłosierdzia, Wyd. Misericordia, Kraków 2006, str. 295 (w j. franc.: Contempler Dieu dans le myste’re de sa mise’ricorde, Editions Misericordia, Cracovie 2011, s. 304; w j. hiszp.: Contemplar a Dios en el misterio de su misericordia. Reflexiones biblicas, Editorial Misericordia, Cracovia 2011, s. 296).
 15. Biblijne oblicza ufności, Wyd. Misericordia, Kraków 2007, str. 256 (w j. franc.: Les visages bibliques de la confiance, Editionas Misericordia, Cracovie 2011, s. 272).

 

 1. Artykuły naukowe:
 2. Aktualne kryzysy autorytetu i posłuszeństwa, w: Szczecińskie Studia Kościelne 2 (1991), 59-67.
 3. Chrystus – norma posłuszeństwa kapłańskiego, w: Szczecińskie Studia Kościelne 5 (1994), 39-44
 4. Duchowość miłosierdzia a palingeneza człowieka i świata, w: Szczecińskie Studia Kościelne 4 (1993), 9 -15.
 5. Natura zjednoczenia upodabniającego w doktrynie św. Jana od Krzyża, w: Szczecińskie Studia Kościelne 3 (1992), 125-129.
 6. Posłuszeństwo kapłańskie w świetle nauki Soboru Watykańskiego II, w: Szczecińskie Studia Kościelne 1 (1991), 71-81.
 7. Rodzina: jedna, święta, katolicka i apostolska – źródło odnowy świata i Kościoła, w: Szczecińskie Studia Kościelne 3 (1992), 61-69.
 8. Tajemnica Bożego miłosierdzia w myśli teologicznej ks. Michała Sopoćki, w: Wrocławski Przegląd Teologiczny 2 (1997), 43-57.
 9. Wieczna wartość duchowości miłosierdzia chrześcijanina, w: Wrocławski Przegląd Teologiczny 2 (1996), 111-122.
 10. Droga siostry Teresy Benedykty od Krzyża do zjednoczenia z Bogiem-Wspólnotą Osób: Ojcem, Synem i Duchem Świętym, w: Wrocławski Przegląd Teologiczny 1 (1998), 113 – 126.
 11. Duch Święty źródłem ewangelizacji w Kościele, w: Niech zstąpi Duch Twój (red. A.J. Nowak, J. Misiurek, W. Słomka) (Homo meditans, t.XX), Lublin 1999, 143-156.
 12. Etyczna ocena czynów nadobowiązkowych, w: Wrocławski Przegląd Teologiczny 2 (1998), 71-78.
 13. Rozumna wiara jako usensownienie życia ludzkiego, w: Wiara i rozum na progu trzeciego tysiąclecia (red. Instytut Filozofii i katedra Mikrobiologii i Immunologii Uniwersytetu Szczecińskiego), Szczecin 1999, 99-111.
 14. Wychowanie do prawdy, w: Wychowanie w szkole katolickiej (red. A. J. Sowiński, A. Dymer), Szczecin 1999, 31-39.
 15. Zjednoczenie z Bogiem i jego rola w życiu duchowym człowieka według św. Jana od Krzyża, w: Na drodze zjednoczenia z Bogiem (red. J.W. Gogola), Kraków 2000, 69-92.
 16. Miłosierdzie Boże znakiem nadziei dla współczesnego świata i człowieka, w: Być apostołem Bożego Miłosierdzia (red. J. Machniak), Kraków 2001, 21-36.
 17. Pochodzenie duszy ludzkiej, w: Nauka w poszukiwaniu duszy ludzkiej (red. W. Dyk), Szczecin 2001, 9-19.
 18. Loyalty to Truth: the Foundation of a Humanity Fulfilled as articulated in the Encyclical Redemptor Hominis of Pope John Paul II, w: Theologia Bogoslowie 1 (2001), 75-82.
 19. Autorytet władzy – kategoria mieć czy być, w: Zeszyty Karmelitańskie 4 (2001), 30-38.
 20. Kapłański wymiar duchowości laikatu, w: Roczniki Teologiczne XLVIII z. 5 (2001), 29-48.
 21. Maryja w zbawczej ekonomii miłosierdzia Bożego, w: Gdy nastała pełnia czasu, red. A. J. Nowak (Homo meditans, t. XXII), Lublin 2001, 223-238.
 22. Posługa ojcostwa duchowego w polskich seminariach duchownych, w: Ojcostwo duchowe. Teoria i praktyka (red. M. Chmielewski), Lublin 2001, 35-49.
 23. Królewski wymiar duchowości laikatu, w: Ojcostwo duchowe. Teoria i praktyka (red. M. Chmielewski), Lublin 2001, 221- 236.
 24. Duchowość błogosławieństw ewangelicznych odpowiedzią człowieka na postawę Chrystusa, w: Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie 6 (2001), 97-116.
 25. Uczeń szkoły katolickiej świadkiem nadziei, w: Szkoła katolicka na przełomie wieków (red. A. Sowiński, A Dymer), Szczecin 2001, 13-25.
 26. Conscience: God’s Testimony Regarding Human Behaviour in Light of Veritatis Splendor of Pope John Paul II, w: Theologia Bogoslowie 1 (2001) 2, 143-150.
 27. Antropomorfizm, w: Leksykon Duchowości katolickiej (red. M. Chmielewski), Kraków-Lublin 2002, 54-55.
 28. Ateizm, Leksykon Duchowości katolickiej (red. M. Chmielewski), Kraków-Lublin 2002, 66-69.
 29. Duchowość błogosławieństw ewangelicznych, Leksykon Duchowości katolickiej (red. M. Chmielewski), Kraków-Lublin 2002, 85-91.
 30. Błogosławieństwo, Leksykon Duchowości katolickiej (red. M. Chmielewski), Kraków-Lublin 2002, 92-93.
 31. Doskonałość, Leksykon Duchowości katolickiej (red. M. Chmielewski), Kraków-Lublin 2002, 213-217.
 32. Formacja duchowa, Leksykon Duchowości katolickiej (red. M. Chmielewski), Kraków-Lublin 2002, 281-282.
 33. Modlitwa, Leksykon Duchowości katolickiej (red. M. Chmielewski), Kraków-Lublin 2002, 545-549.
 34. Oczyszczenie, Leksykon Duchowości katolickiej (red. M. Chmielewski), Kraków-Lublin 2002, 594-597.
 35. Rady ewangeliczne, Leksykon Duchowości katolickiej (red. M. Chmielewski), Kraków-Lublin 2002, 740-741.
 36. Ruch Czcicieli Miłosierdzia Bożego, Leksykon Duchowości katolickiej (red. M. Chmielewski), Kraków-Lublin 2002, 773- 777.
 37. Ufność, Leksykon Duchowości katolickiej (red. M. Chmielewski), Kraków-Lublin 2002, 899-901.
 38. Życie modlitwy, Leksykon Duchowości katolickiej (red. M. Chmielewski), Kraków-Lublin 2002, 978-981.
 39. Duchowe odrodzenie perspektywą rozwoju polskich rodzin, w: (red. A. Offmański), Rodzina, miłość i życie, Szczecin 2002, 29-41.
 40. Życie człowieka w stanie łaski uświęcającej w myśli teologicznej kard. S. Wyszyńskiego, w: (red. J. Machniak, J. W. Gogola), Duchowość Prymasa Tysiąclecia, Kraków 2002, 159-176.
 41. Bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski (Mt 5, 48) – Chrystusowy imperatyw na trzecie tysiąclecie, w: Roczniki Teologiczne XLIX z. 5 (2002), 145-163.
 42. O jaką duchowość duszpasterza woła początek nowego tysiąclecia?, w: Miesięcznik Kościelny Archidiecezji Poznańskiej 3 (2003), 8-20.
 43. Błogosławieni smutni – komentarz, w: Błogosławieństwa na nowo odkryte (red. A. Offmański), Ottonianum, Szczecin 2003, 90-95.
 44. Błogosławieni cisi – komentarz, w: Błogosławieństwa na nowo odkryte (red. A. Offmański), Ottonianum, Szczecin 2003, 134-141.
 45. Błogosławieni sprawiedliwi – komentarz, w: Błogosławieństwa na nowo odkryte (red. A. Offmański), Ottonianum, Szczecin 2003, 183-190.
 46. Błogosławieni miłosierni – komentarz, w: Błogosławieństwa na nowo odkryte (red. A. Offmański), Ottonianum, Szczecin 2003, 229-239.
 47. Wartości duchowości kardynała Wyszyńskiego w kształtowaniu młodzieży, w: Wychowanie moralne w szkole katolickiej (red. A. Sowiński, A. Dymer), Szczecin 2003, 141-154.
 48. Eucharystyczny rys duchowości wspólnoty parafialnej, w: Socjologia religii (red. J. Baniak), t.I, Poznań 2003, 17-26.
 49. Duchowość kapłana wobec współczesnych wyzwań, w: Roczniki Teologiczne L (2003), z.5), 101-117.
 50. Józef z Nazaretu wzorem proegzystencji kapłańskiej, w: Duchowość św. Józefa z Nazaretu, red. M. Chmielewski (Homo meditans, t. XXIV), Lublin 2003, 81-98.
 51. Siostra Faustyna Kowalska – prorokini Bożego miłosierdzia, w: Więksi i mniejsi prorocy Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku (red. K. Klauza, S. C. Napiórkowski, K. Pek), Lublin 2003, 319-331.
 52. Trynitarno-chrystologiczny rys dialogu interpersonalnego, w: Filozofia dialogu, t. 2 (red. J. Baniak), Poznań 2004, 77-90.
 53. Wartość lectio divina dla rozwoju duchowego człowieka, w: Sentire cum Ecclesia (red. P. Podeszwa), Gniezno 2004, 477-486.
 54. Jeśli wspierać to mądrze, jeśli mądrze to poprzez wartości, w: Priorytet: wychowanie – uczyć się, aby być (red. Cz. Plewka, M. Piaskowska-Majzel, K. Wenta, E. Ratajska-Grochowina, B. Pasierbski), Szczecin 2004, 26-32.
 55. Zastosowanie Leksykonu duchowości katolickiej w formacji duchowej i duszpasterstwie, w: Nova et vetera polskiej duchowości (red. M. Chmielewski), Lublin 2004, 40-48.
 56. Duchowość eucharystyczna jako doświadczenie chrześcijanina w budowaniu Kościoła, w: Misterium Eucharystii. Teologia-liturgia-ekumenizm (red. W. Nowak), Olsztyn 2004, 88-100.
 57. Fragmentaryzacja egzystencji jako wyzwanie dla duchowości chrześcijańskiej, w: Rada Naukowa Konferencji Episkopatu Polski, Kościół w życiu publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań, Lublin 2004, 161-173.
 58. Znamiona duchowości laikatu. Studium analityczne pism Marii Zofii Szymanowskiej, w: Colloquia Theologica Ottoniana 1 (2004), 105-115.
 59. Odkupieńczy wymiar oblubieńczości Boga w myśli terezjańskiej, w: Poznańskie Studia Teologiczne 17 (2004), 223-234.
 60. Znaczenie proklamacji dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP dla życia duchowego człowieka, w: Misterium Niepokalanego Poczęcia Maryi Panny. Materiały sesji naukowej (red. W. Wołyniec), Wrocław 2004, 29-41.
 61. Profetyczny wymiar duchowości laikatu, w: Roczniki Teologiczne LI (2004), z.5, 59-76.
 62. Wartość Rozmyślań o życiu kapłańskim bp. Józefa Sebastiana Pelczara dla medytacji kapłańskiej, w: Colloquia Theologica Ottoniana 2 (2004), 119-125.
 63. Teologiczny wymiar dialogu, w: Filozofia dialogu: perspektywa i aspekty dialogu, t. 3 (2005), red. J. Baniak, 121-130.
 64. Duchowy wymiar wody, w: Sozologia systemowa, t. 1: Hydrosfera. Woda w aspekcie przyrodniczym, filozoficznym i teologicznym (red. W. Dyk, R. Więckowski, R. Misiak), Szczecin 2005, 173-180.
 65. Wołanie o Boże miłosierdzie. Komentarz, w: Miłosierdzie na nowo światu ukazane (red. A. Offmański), Ottonianum Szczecin 2005, 31-34.
 66. Bóg bogaty w miłosierdzie. Komentarz, w: Miłosierdzie na nowo światu ukazane (red. A. Offmański), Ottonianum Szczecin 2005, 86-92.
 67. Zaufaj Panu… Komentarz, w: Miłosierdzie na nowo światu ukazane (red. A. Offmański), Ottonianum Szczecin 2005, 149-154.
 68. Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia. Komentarz, w: Miłosierdzie na nowo światu ukazane (red. A. Offmański), Ottonianum Szczecin 2005, 205-209.
 69. Świadkowie miłosierdzia Bożego. Komentarz, w: Miłosierdzie na nowo światu ukazane (red. A. Offmański), Ottonianum Szczecin 2005, 263-266.
 70. Stąd ma wyjść iskra miłosierdzia Bożego. Komentarz, w: Miłosierdzie na nowo światu ukazane (red. A. Offmański), Ottonianum Szczecin 2005, 323-324.
 71. Rozum i wiara w służbie kontemplacji prawdy, w: Filozofia religii: metodologiczne założenia i problematyka filozofii religii, t. 1 (2005), red. J. Baniak, 71-78.
 72. Możliwości ogłoszenia siostry Faustyny Kowalskiej doktorem Kościoła, w: Colloquia Theologica Ottoniana 1 (2005), 119-129.
 73. Władza w rozumieniu teologicznym, w: Społeczeństwo i Kościół, t. 2 (2005), (red. J. Baniak), 21-31.
 74. Budzenie wyobraźni czystości w dobie postmodernizmu, w: Roczniki Teologiczne LII (2005), z.5, 5 – 20.
 75. Chrześcijańskie miłosierdzie w nauczaniu papieża Jana Pawła II, w: Nieść światu ogień miłosierdzia (red. s. E. Siepak ZMBM), Kraków 2005, 208 – 242.
 76. Religia jako osobowe doświadczenie boskości, w: Filozofia religii: metodologiczne założenia i problematyka filozofii religii, t. 2 (2006), (red. J. Baniak), 65-72.
 77. Marginalizacja ludzi jako problem społeczny. Aspekt biblijno-teologiczny, w: Społeczeństwo i Kościół, t. 3 (2006), (red. J. Baniak), 61-73.
 78. Teologiczny wymiar posłuszeństwa, w: Biuletyn Wychowania Seminaryjnego 47 (2006) (red. M. Bętkowski), 16-30.
 79. Duchowy wymiar męczeństwa, Roczniki Teologiczne LIII (2006), z.5, 79-92.
 80. Duchowość kobiety według zamysłu Bożego, w: Polonia Sacra 20 (64) (2007), 147-166.
 81. Wiara a ekologia, w: Sozologia systemowa, t. 1: Antroposfera. Ekologia wiary: Człowiek i jego środowisko (red. W. Dyk), Szczecin 2007, 273-283.
 82. Miłosierdzie a sprawiedliwość, w: Współczesne oblicza miłosierdzia (red. L. Mateja), Kraków 2007, 29-44.
 83. Kościół wobec prawa człowieka do uczestnictwa w życiu społeczno-politycznym. Studium w świetle nauczania Jana Pawła II, Społeczeństwo i Kościół, t. 4 (2007), (red. J. Baniak),
 84. Znaczenie encykliki Deus caritas est dla posługi na rzecz upodmiotowienia życia rodziny, w: Roczniki Teologiczne LIV (2007), z.5, 5-16.
 85. Personalistyczna koncepcja miłosierdzia, w: Teologia i moralność, t. 2 (2007), 207-220.
 86. Świętość – dar dany i zadany, w: W pokornej służbie prawdzie i miłości (red. S. Urbański, A. Baran, W. Gałązka, P. Gwiazda, M. Szymula), Warszawa 2008, 355- 368.
 87. Maryja wzorem chrześcijanina, który medytuje słowo Boże i nim żyje, w: Słowo życia (red. K Lala), Katowice 2008, 89-103.
 88. Jana Pawła II personalistyczna koncepcja miłosierdzia, w: Szkoła miłosierdzia świętej Faustyny i Jana Pawła II (red. F. Ślusarczyk), Kraków 2008, 189-214.
 89. Duchowy wymiar osoby ludzkiej, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 498: Studia Pedagogica Universitatis Stetinensis 7 (2008), 53-64.
 90. Nadzieja w życiu duchowym człowieka w świetle encykliki Benedykta XVI Spe salvi, w; Roczniki Teologiczne LV (2008), z.5, 67-79.
 91. Ludzki i religijny wymiar cierpienia – chory wobec Boga, w: Przegląd Homiletyczny 13 (2009), 79-87.
 92. Mistyka jako doświadczalne poznanie Boga. Chrześcijaństwo i tomizm, w: Filozofia religii Mistyka jako stan świadomości i typ doświadczenia religijnego, t. 5 (2009), (red. J. Baniak), 139-150.
 93. Rok Kapłański szansą dla diecezji w świetle listu Dies natalis Benedykta XVI, w: Studia Paradyskie 19 (2009), 259-272.
 94. Powołanie do świętości i postawa miłosierdzia, w: Roczniki Teologii Duchowości 1 (56) 2009, z. 5, 23-35.
 95. Wpływ duchowości św. siostry Faustyny na życie Kościoła, w: Promieniowanie orędzia miłosierdzia (red. Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia), Misericordia, Kraków 2010, s. 23-44.
 96. Wartość kultu świętego Jakuba Starszego, w: Colloquia Theologica Ottoniana 1 (2010), 7-18.
 97. Oblicza duchowości kard. Stefana Wyszyńskiego, w: Studia Gnesnesia XXIV (2010), s. 111-124.
 98. Personalisticka’ ^skola milosrenstva sr. Fuastiny a Ja’na Pavla II, w: Jan Pavlo II a milosrdenstvo. Zas’adna uloha pre cirkev i svet (red. J. Dronzek), Presov 2011, s. 34-46.
 99. Psychoterapia a sakrament pokuty, w: Duszpasterstwo a psychoterapia (red. S. Bukalski), Wydział Teologiczny US, Szczecin 2011, s. 87-98.
 100. Asceza a zdrowie człowieka, w: Człowiek-Religia-Zdrowie (red. A. Dymer), Wydawnictwo Kadruk, Szczecin 2011, s. 151-162.
 101. Duchowość a zdrowie człowieka, w: Colloquia Theologica Ottoniana 1 (2011), 7-17. 101. Duchowości stanów życia. Która jest ważniejsza?, w: Studia Gnesnesia XXV (2011), s. 191-203.
 102. Mistyka jako doświadczenie osobowej więzi z Bogiem, w: W kręgu języka religii i wiary (seria: Język. Religia. Tożsamość, t. VI) (red. G. Cyran, E. Skorupska-Raczyńska), Gorzów Wlkp 2011, s. 219-231.
 103. Miłosierdzie w ujęciu bł. Jana Pawła II, w: Roczniki Teologii Duchowości 3 (58) 2011, z. 5, s. 93-106.
 104. Oblicza duchowości Jana Pawła II, w: Colloquia Theologica Ottoniana 2 (2011), s. 7-18.
 105. Odnowa religijna Narodu przez przyjęcie fatimskiego orędzia, w: Colloquia Theologica Ottoniana 1 (2012), s. 7-22.
 106. Ubodzy w sercu posłannictwa św. Urszuli i jej duchowych córek, w: Otrzymała od Ducha Świetego wielki charyzmat. Św. Urszula Ledóchowska i urszulanki Serca Jezusa Konającego (red. M. Krupecka, W. Misztal), Kraków 2012, 191-218.
 107. Moralno-duchowy wymiar transplantacji, w: Transplantologia. Oczekiwania-granice (red. A. Dymer), Szczecin 2012, s. 139-150.
 108. Duchowość człowieka a polityka, w: Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie 19 (2012), z. II, s. 173-181.
 109. Doświadczenie religijne jako spotkanie miłości, w: Ku doświadczeniu wiary (red. K. Kantowski, W. Lechów), Szczecin 2012, s. 63-80.
 110. Teologalny wymiar duchowości kapłana w świetle papieskiego listu Dies natalis, w: Roczniki Teologii Duchowości 4 (59) 2012, z. 5, s. 61-74.
 111. Wiara a uporczywa terapia, w: Colloquia Theologica Ottoniana 1 (2013), s. 7-16.
 112. Postawa wiary w świetle Dzienniczka św. Faustyny i encykliki Dives in misericordia bł. Jana Pawła II, w: Colloquia Theologica Ottoniana 2 (2013), s. 7-19.
 113. Sacrum jako komunikacja według św. Faustyny Kowalskiej, w: Współczesne poszukiwania sacrum (red. A. Wańka), Studia i Rozprawy t. 34 (Wyd. Naukowe US), Szczecin 2013, s. 97-109.
 114. Zdrowa rodzina drogą odrodzenia społeczeństwa. Studium analityczne homilii Jana Pawła wygłoszonej na szczecińskich Jasnych Błoniach, w: Bł. Jan Paweł II. Pamięć i wdzięczność na Pomorzu Zachodnim (red. A. Ziejewski, G. Wejman), Szczecin 2014, s. 75-85.
 115. Ubogacający wymiar wiary w świetle encykliki Lumen fidei, w: Colloquia Theologica Ottoniana 1 (2014), s. 7-16.
 116. Ufność w życiu moralno-duchowym człowieka, Studia Gnesnesia XXVIII (2014), s. 47-57.
 117. Połączenie modlitwy i pracy w życiu i pismach św. Urszuli, w: Św. Urszula Ledóchowska. Kobieta w Kościele i społeczeństwie (red. s. M. Krupecka, ks. W. Misztal), Kraków 2015, s. 13-31.
 118. Miłosierny wymiar zadań duszpasterskich w świetle bulli papieża Franciszka Misericordiae vultus, Studia Gnesnesia XXIX (2015), s. 47-56.
 119. Rola pasterzy Kościoła Szczecińsko-Kamieńskiego w odnowie społeczeństwa na Pomorzu Zachodnim, w: Pomorze Zachodnie z Polską (red. K. Kozłowski), Warszawa-Szczecin 2015, s. 203-213.
 120. Chrystocentryczny wymiar życia konsekrowanego, Scripta Theologica Toruniensia (Przebudźcie świat! Wypełnić wiernie misję w Kościele) 35 (2015), s. 13-30.
 121. Miłosierdzie Boga a duch skruchy i przebaczenia w życiu człowieka, w: Colloquia Theologica Ottoniana 2 (2016), s. 7-18.
 122. Ufność w życiu duchowym człowieka, w: Tylko służyć (red. W. Gałązka), t. II, Warszawa 2016, s. 69-76.
 123. Świadectwo diakonii dobroczynnej przekonującym sposobem nowej ewangelizacji, Studia Gnesnesia XXX (2016), s. 35-47.
 124. Przypowieść o bogatym młodzieńcu. Duchowy wymiar miłosierdzia świadczonego, Studia Paradyskie 26 (2016), s. 239-248.
 125. Społeczny wymiar miłosierdzia, Studia Włocławskie 19 (2017), s. 405-422.

Artykuły popularne:

 1. Człowieczeństwo katechety – dar zadany, w: Katecheta 2 (1998), 13 – 16.
 2. Ekspijacyjny wymiar posłannictwa Edyty Stein, w: Prezbiterium 3-4 (1998), 119 – 129.
 3. Filary duchowości kapłańskiej według adhortacji apostolskiej Jana Pawła II Pastores dabo vobis, w: Prezbiterium 11-12 (1995), 412-426.
 4. Kapłan w misji ewangelizacyjnej Kościoła, w: Prezbiterium 1-2 (1995), 45-53.
 5. Kapłaństwo ewangelizacją współczesnego świata według adhortacji Pastores dabo vobis Jana Pawła II, w: Prezbiterium 3-4 (1996), 101-114.
 6. Milczenie warunkiem modlitwy człowieka, w: Prezbiterum 7-8 (1997), 248 – 257.
 7. Modlitwa jako środek w kształtowaniu wspólnoty rodzinnej, w: Prezbiterium 9-10 (1996), 307-317.
 8. Natura i misja kapłaństwa katechety, w: Katecheta 4-5 (1998), 39 – 46.
 9. Potrójny aspekt seminaryjnej formacji duchowej według doktryny Soboru Watykańskiego II, w: Prezbiterium 1-2 (1996), 49-60.
 10. Powinność troski katechety o swoją duchowość, w: Katecheta 1 (1998), 14 – 17.
 11. Prawda w służbie wolności człowieka, w: Prezbiterium 1-2 (1998), 47-57.
 12. Wartość braterskiej wspólnoty kapłańskiej, w: Prezbiterium 1-2 (1997), 44-53.
 13. Prawdomówność – odpowiedzialne użycie słowa przez człowieka, w: Katecheta 2 (1999), 19 – 23.
 14. Nadprzyrodzony cel życia człowieka, w: Katecheta 3 (1999), 12-16.
 15. Kontemplacja eucharystyczna w życiu duchowym katechety, w: Katecheta 4 (1999), 20-25.
 16. Przygotowanie i dziękczynienie – formy kontemplacji Eucharystii, w: Dobry Pasterz 23 (1999), 140-150.
 17. Wartość zjednoczenia z Bogiem w życiu duchowym człowieka, w: Consecrata 5 (1999), 57.
 18. Ubóstwo ewangeliczne – bardziej być niż mieć, w: Katecheta 6 (1999), 13-18.
 19. Ewangeliczny smutek udziałem człowieka w cierpieniu odkupującym Chrystusa, w: Katecheta 7-8 (1999), 27- 31.
 20. Ewangeliczna cichość – bezgraniczna dyspozycyjność człowieka wobec Boga, w: Katecheta 9 (1999), 14-21.
 21. Ewangeliczna sprawiedliwość – oddanie należnego szacunku Bogu i człowiekowi, cz.I, w: Katecheta 10 (1999), 18-23.
 22. Ewangeliczna sprawiedliwość – oddanie należnego szacunku Bogu i człowiekowi, cz.II, w: Katecheta 11 (1999), 13-17.
 23. Miłosierdzie wymianą darów między Bogiem a człowiekiem, cz.I, w: Katecheta 12 (1999), 19-22.
 24. Miłosierdzie wymianą darów między Bogiem a człowiekiem, cz.II, w: Katecheta 1 (2000), 17-21.
 25. Czystość serca warunkiem oglądania Bożego oblicza, w: Katecheta 2 (2000), 17- 25.
 26. Dar największej miłości, w: Msza Święta 1 (2000), 4 – 5.
 27. ‘Idź i pojednaj się z bratem’, w: Msza Święta 2 (2000), 36 – 37.
 28. Ewangeliczny pokój owocem sprawiedliwości wobec Boga, w: Katecheta 3 (2000), 14 – 21.
 29. Prześladowani z powodu Chrystusa posiądą królestwo niebieskie, w Katecheta 4 (2000), 16-22.
 30. Misterium pojednania, w: Msza Święta 3 (2000) 68-69.
 31. Misterium słowa, w: Msza Święta 4 (2000), 100-101.
 32. Ofiara prawem miłości, w: Msza Święta 5 (2000), 132-133.
 33. Komunia z Chrystusem, w: Msza Święta 6 (2000), 164-165.
 34. Apostołka miłosierdzia, w: Msza Święta 6 (2000), 176-177.
 35. Apostołka miłosierdzia, w: Msza Święta 6 (2000), 176-177.
 36. Przedmowa, w: B. Dec, M. Gajda, Pustynia jest łaską, Szczecin 2000, 9-11.
 37. Żyć Jezusem, w: Msza Święta 7-8 (2000), 196-197.
 38. Dziękczynienie, w: Msza Święta 9 (2000), 260-261.
 39. Być darem dla innych, w: Msza Święta 10 (2000), 292-293.
 40. Szkoła prawdziwej miłości, w: Msza Święta 11 (2000), 324-325.
 41. Duchowość posłannictwa królewskiego katechetów świeckich, w: Katecheta 12 (2000), 12-16.
 42. Nadzieja człowieka w Miłosierdziu Boga, w: Orędzie Miłosierdzia 37 (2001), 4-5.
 43. Błogosławieni słuchający Słowa Bożego, w: Msza Święta 1 (2001), 6-7.
 44. Szczęśliwi ubodzy duchem, w: Msza Święta 2 (2001), 38-39.
 45. Szczęśliwi smucący się, w: Msza Święta 3 (2001), 70-71.
 46. Szczęśliwi cisi, w: Msza Święta 4 (2001), 102-103.
 47. Dar dawania i przyjmowania, w: Miejsca Święte 4 (52) 2001, 22.
 48. Szczęśliwi sprawiedliwi, w: Msza Święta 5 (2001), 134-135.
 49. Szczęśliwi miłosierni, w: Msza Święta 6 (2001), 166-167.
 50. Szczęśliwi czystego serca, w: Msza Święta 7-8 (2001), 202-203.
 51. Szczęśliwi pokój czyniący, w: Msza Święta 9 (2001), 262-263.
 52. Szczęśliwi cierpiący dla sprawiedliwości, w: Msza Święta 10 (2001), 294-295.
 53. Błogosławieństwa szkołą doskonałej miłości, w: Msza Święta 11 (2001), 326-327.
 54. Budowanie cywilizacji miłości, w: Msza Święta 12 (2001), 358-359.
 55. Miłosierdzie w koncepcji Jana Pawła II, w: Orędzie Miłosierdzia 43 (2002), 6-7.
 56. Ubodzy duchem posiadaczami królestwa niebieskiego, Poszukiwania 10 (2003), 16-17.
 57. Smucący się doznają pocieszenia, Poszukiwania 11 (2003), 13.
 58. Cisi panami ziemi, Poszukiwania 1 (2004), 9.
 59. Łaknący sprawiedliwości będą nasyceni, Poszukiwania 2 (2004), 7.
 60. Miłosierni dostąpią miłosierdzia, Poszukiwania 3(2004), 8.
 61. Czystość serca gwarancją oglądania Boga, Poszukiwania 4 (2004), 11.
 62. Pokój czyniący synami Bożymi, Poszukiwania 5 (2004), 14.
 63. Cierpienie dla sprawiedliwości gwarancją szczęścia, Poszukiwania 6 (2004), 14.
 64. Błogosławieństwa ewangeliczne szkołą duchowości człowieka, Poszukiwania 7 (2004), 14.
 65. Wartość przygotowania do udziału w Eucharystii, Poszukiwania 8 (2004), 18.
 66. Pojednanie – warunkiem owocnego udziału w Eucharystii, w: Poszukiwania 9 (2004), 16.
 67. Posłuch dla słowa Bożego warunkiem owocnego udziału w Eucharystii, w: Poszukiwania 10 (2004), 16.
 68. Eucharystia – misterium ofiary, w: Poszukiwania 11 (2004), 16.
 69. Eucharystia – misterium komunii, w: Poszukiwania 1(2005), 15.
 70. Dziękczynny wymiar Eucharystii, w: Poszukiwania 2 (2005), 17-18.
 71. Eucharystia – wezwaniem do bycia darem dla bliźnich, w: Poszukiwania 3 (2005), 18.
 72. Eucharystia – szkołą prawdziwej miłości, w: Poszukiwania 4 (2005), 18.
 73. Święta Faustyna doktorem Kościoła?, w: Poszukiwania 5 (2005), 14-15.
 74. Modlitwa – jej istota i formy wyrazu, w: Poszukiwania 8 (2005), 16.
 75. Uwarunkowania jakości modlitwy, w: Poszukiwania 9 (2005), 16.
 76. Przedmiot modlitwy, w: Poszukiwania 10 (2005), 16.
 77. Skutki modlitwy, w: Poszukiwania 11 (2005), 16.
 78. Duchowy wymiar przeżycia Wielkiego Postu, w: Poszukiwania 3 (2006), 16.
 79. Spojrzenie na chrześcijańskie miłosierdzie (1), w: Orędzie Miłosierdzia 63 (2007), 8-9.
 80. Spojrzenie na chrześcijańskie miłosierdzie (2), w: Orędzie Miłosierdzia 64 (2007), 8-9.
 81. Spojrzenie na chrześcijańskie miłosierdzie (3), w: Orędzie Miłosierdzia 65 (2008), 8-9.
 82. Od czego zależą? Owoce spowiedzi, Kotwica 1 [35] (2008), 17-19.
 83. Chrzest – nowe życie, Kotwica 2 [36] (2008), 16-17.
 84. Maryja w dziele odkupienia, Kotwica 5 [39], (2008), 46-48.
 85. Spotkałem księdza Jana, w: Studnia Jakubowa 2 (2009), 4.
 86. Wpływ siostry Faustyny na życie Kościoła (1), w: Orędzie Miłosierdzia 75 (2010), s. 16-17.
 87. Wpływ siostry Faustyny na życie Kościoła (2), w: Orędzie Miłosierdzia 76 (2010), s. 16-17.
 88. Otwarcie sympozjum, w: Stefan Kard. Wyszyński. Pamięć i wdzięczność na Pomorzu Zachodnim (red. A. Ziejewski, G. Wejman), Szczecin 2013, s. 17-18.
 89. Słowo wstępne, w: Bazylika św. Jana Chrzciciela w Szczecinie (red. A. Ziejewski), Szczecin 2015, s. 21-22.
 90. Laudacja na cześć ks. prof. zw. dr hab. Jana Flisa z okazji siedemdziesięciolecia urodzin i wręczenia Księgi Pamiątkowej, w: To urzeczywistniajcie w Kościele, co w Jezusie Chrystusie. Księga pamiątkowa dla księdza profesora Jana Flisa w 70. rocznicę urodzin (red. P. Goniszewski, ks. C. Korzec), Szczecin 2015, s. 33-34.
 91. Chleb wydobyty z serca ziemi-karmicielki żywi nie tylko ludzi, ale i Kościół, w: O zdrowy chleb. Doniosłość i powszechność chleba 4 (2016) (red. B. Gapiński, R. Stanek), (Gaudentinum-Gniezno), s. 15-18.
 92. Słowo wstępne, w: T. Szałkowska ZSJM, Bramy Miłosierdzia (Historia życia i posłannictwa s. Benigny Naborowskiej współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego), Białystok 2017, s. 9-11.
 
 
Numer pokoju: 210
E-mail: henryk.wejman@usz.edu.pl
hwejman@poczta.onet.pl
Konsultacje: wtorek 10.00 – 11.00