W dniu 11 marca 2020 r. (środa) w godzinach  od 12:00 do 13:30 wyznaczono godziny dziekańskie w związku z odbywającym się w tym czasie spotkaniem pracowników Wydziału z kandydatem na urząd rektora US
w nowej kadencji 2020-2024.