W dniu 18 listopada 2021 r. (czwartek) w godzinach 10.00-13.00  w związku z Uroczystym posiedzeniem Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego poświęconym pamięci Rektora Seniora
prof. dra hab. Edwarda Włodarczyka,
Dziekan Wydziału Teologicznego zarządza godziny dziekańskie. Zachęcamy studentów i wykładowców do udziału w tej uroczystości.