Kolejna szansa dla studentów i nauczycieli Wydziału Teologicznego US na przystąpienie do programu Erasmus+. W ostatnich dniach koordynator wydziału dr Diana Del Mastro podpisała umowę z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Van Yüzüncü Yıl w Turcji.

Uniwersytetu Van Yüzüncü jest uczelnią publiczną założoną w 1982 roku z 16 wydziałami, 5 instytucjami, 3 uczelniami wyższymi i 9 szkołami zawodowymi. Uczelnia ma wystarczającą liczbę akademików dla przyjeżdżających studentów, a ich kampus jest jednym z największych w Turcji w pobliżu drugiego co do wielkości jeziora sodowego na świecie, zwanego Lake Van.