Dr Diana Del Mastro – Wydziałowy Koordynator ds. Wymiany Międzynarodowej WT US
e-mail: diana.delmastro@usz.edu.pl