Dnia 12 kwietnia br., w związku z uroczystościami pogrzebowymi Rektora Seniora Uniwersytetu Szczecińskiego – prof. dra hab. Edwarda Włodarczyka, nie odbędą się zajęcia dydaktyczne przewidziane w planach zajęciach.
Zarządzenie Rektora – https://bit.ly/3wG2ubs