Harmonogram DNI ADAPTACYJNYCH dla studentów I roku
przyjętych na studia na Wydział Teologiczny
w roku akademickim 2021/2022

Termin

Kierunek

Godzina

Miejsce

Wydarzenie

27.09.2021 r.

poniedziałek

Wszyscy studenci
I roku

11:00 – 12:00

Wydział Teologiczny,

ul. Pawła VI nr 2

sala 205

Spotkanie z władzami i pracownikami Wydziału Teologicznego- przekazanie najważniejszych informacji

27.09.2021 r.

poniedziałek

Wszyscy studenci
I roku

12:00 – 13:00

(po spotkaniu adaptacyjnym)

Wydział Teologiczny,

ul. Pawła VI nr 2

Dziekanat

 

Odbiór legitymacji studenckich oraz podpisywanie dokumentów związanych ze studiowaniem

27.09.2021 r.

poniedziałek

Wszyscy studenci
I roku

On-line

Szkolenie BHP- część teoretyczna

(Szkolenie kończy się zaliczeniem. Konieczne jest zaliczenie części teoretycznej przed przystąpieniem do części praktycznej)

28.09.2020 r.

wtorek

Familiologia – I stopnia

Teologia 

8:00 – 10:00

Rescue Lab,
ul. Mickiewicza 16a

Szkolenie BHP- część praktyczna wraz z ćwiczeniami zakończona testem zaliczeniowym

29.09.2020 r.

środa

Wszyscy studenci
I roku

10:00 – 13:00

On-line

Szkolenie z Praw i Obowiązków Studenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– wszystkie spotkania i szkolenia są OBOWIĄZKOWE,

– na spotkania oraz szkolenia praktyczne PROSIMY O ZABRANIE MASECZEK oraz własnych długopisów.

 

Program spotkania adaptacyjnego na Wydziale Teologicznym dla studentów I roku studiów stacjonarnych

27.09.2021 – sala 205, godz. 11.00

1. Otwarcie – Dziekan ks. prof. US dr hab. Grzegorz Chojnacki

2. Z-ca Dyrektora Instytutu Nauk Teologicznych – p. dr Piotr Goniszewski

3. Prodziekan ds. Studenckich – ks. prof. US dr hab. Kazimierz Dullak

4. Kwestie dot. kształcenia – kierownik Sekcji kształcenia ks. dr Romuald Jankiewicz

5. Sprawy organizacyjne – kierownik Sekcji ds. studenckich – mgr Magdalena Śledziewska

6. Biblioteka Wydziałowa – mgr Justyna Waluś

7. Samorząd Studencki

Po spotkaniu studenci proszeni są o udanie się do Dziekanatu w celu załatwienia formalności takich jak:

– podpisanie ślubowania

– odebranie legitymacji studenckiej – warunkiem odebrania legitymacji jest dostarczenie potwierdzenia uiszczenia opłaty 22 zł, nr konta do wpłaty oraz faktura jest dostępna na platformie eProDziekan (w menu po lewej stronie wybieramy zakładkę Opłaty następnie zaznaczamy Należności i wpisujemy rok akademicki 2021/2022). Jeżeli ktoś posiada legitymację wystawioną przez US to posługuje się nią nadal, nie należy uiszczać ponownie opłaty.

– potwierdzenie zgodności dokumentów – należy dostarczyć do wglądu oryginał świadectwa dojrzałości oraz świadectwa ukończenia szkoły średniej (familiologia I stopnia, teologia studia magisterskie) lub dyplomu i suplementu (familiologia II stopnia),

– podpisanie oświadczenia dot. RODO – druk będzie przygotowany do podpisu, NIE należy drukować z platformy eProDziekan,

– prosimy dostarczyć 1 podpisane zdjęcie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.