Miło nam poinformować, że ks. dr hab. Grzegorz Chojnacki, prof. US – Dyrektor Instytutu Nauk Teologicznych Uniwersytetu Szczecińskiego został mianowany Koordynatorem „Grupy Kontaktowej” dla Polski AVEPRO.

7 kwietnia br. w Rzymie Andrzej Wodka CSsR, przewodniczący Agencji Stolicy Apostolskiej do Spraw Oceny i Promocji Jakości Kształcenia na Uniwersytetach i Wydziałach Kościelnych – AVEPRO (L’Agenzia della Santa Sede per la Valutazione e la Promozione della Qualità delle Università e Facoltà Ecclesiastiche) mianował Księdza Profesora koordynatorem „Grupy Kontaktowej” dla Polski.

AVEPRO jest organem Kurii Rzymskiej odpowiedzialnym za weryfikację i promocję jakości nauki prowadzonej przez uczelnie papieskie i kościelne oraz za harmonizowanie działalności dydaktycznej, badawczej i administracyjnej uczelni kościelnych, zgodnie ze standardami szkolnictwa Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Ks. dr hab. Grzegorz Chojnacki, prof. US został powołany do koordynowania tych działań na terenie Polski.

Nominacja jest docenieniem dotychczasowej pracy Księdza Profesora, gdyż od 22 listopada 2019 roku pełni funkcje eksperta Watykańskiej Komisji AVEPRO.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.