Z radością informujemy, że czasopismo Colloquia Theologica Ottoniana, wydawane w Instytucie Nauk Teologicznych US, zostało beneficjentem ministerialnego programu “Rozwój czasopism naukowych”. Wsparcie finansowe na najbliższe dwa lata zapewni m.in. możliwość tłumaczenia artykułów na język angielski. Celem wsparcia jest przede wszystkim umiędzynarodowienie oraz promocja czasopisma. Bieżące informacje na temat CTO można znaleźć na stronie Wydawnictwa Naukowego US (tutaj)  oraz na Facebooku.