Stopień naukowy:
doktor
Stanowisko: adiunkt
Katedra: Katedra Teologii Biblijnej i Historii Kościoła
ORCID
0000-0002-8105-8823
 
 
Nota

Ur. 26 stycznia 1967 r. w Starzynie (powiat pucki)

1973-1981 – Szkoła Podstawowa w Białogórze (I-IV) i Wierzchucinie (V-VIII)

1981-1985 – Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Pucku

1985-1991 – studia filozoficzno-teologiczne w WSD w Koszalinie

1991-1994 – wikariusz w parafii pw. św. Mikołaja w Wałczu

1994-1995 – wikariusz w parafii pw Wniebowzięcia NMP w Kołobrzegu

1995-1996 – wikariusz w parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Pile

1996-2002 – studia specjalistyczne z historii Kościoła na KUL

2002-2004 – organizacja archiwum diecezjalnego i wykładowca WSD w Koszalinie

2004 – adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego

Studia i pełnione funkcje

1991 – magisterium na PWT w Poznaniu – Bractwa religijne w dekanacie łobżenickim

od XVII w. do 1772 r.

1991-1993 – licencjat na PWT w Poznaniu

2002 – obrona pracy doktorskiej na KUL-u – Dekanat wałecki w latach 1821-1920

2002-2003 – studia podyplomowe z archiwistyki na UMK w Toruniu

2003 – dyrektor Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej”

2003 – dyrektor Biblioteki WSD w Koszalinie

2012-2020 –  zastępca kierownika Studiów Podyplomowych z Teologii w Koszalinie

2013 – redaktor naczelny „Rocznika Skrzatuskiego”

2014 – zastępca redaktora naczelnego „Studiów Koszalińsko-Kołobrzeskich”

2014 – redaktor naczelny „Rocznika Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej”

2016 – redaktor naczelny „Koszalińsko-Kołobrzeskich Wiadomości Diecezjalnych”

2020 – kierownik Studiów Podyplomowych z Teologii w Koszalinie

Przynależność

2004 – Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych

2004 – Stowarzyszenie Fides

2008 – Zachodniopomorskie Porozumienie Bibliotek

2010 – Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

 
 

Historia Kościoła na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce; relacje państwo Kościół  (tereny diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej); archiwistyka – badanie zawartości zasobu Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.

ORGANIZACJA/WSPÓŁORGANIZACJA KONFERENCJI I SYMPOZJÓW

 • 17–19 kwietnia 2006 r. – organizacja Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Kościoła – Koszalin
 • 26 marca 2009 r. – współorganizacja konferencji naukowej „Polityka władz państwowych wobec Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej w latach 1945–1989” – Szczecin
 • 7 listopada 2009 r. – organizacja konferencji naukowej „Kościół katolicki w realiach władzy komunistycznej na Pomorzu Środkowym w latach 1945–1989” – Koszalin
 • 20–23 września 2010 r. – organizacja XVI Walnego Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES – Koszalin
 • 2010–2011 – współpraca przy organizacji I Edycji „Kościelne dzieje Piły”
 • 1 czerwca 2012 r. – organizacja konferencji naukowej „40-lecie Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej” – Koszalin
 • 20–21 września 2012 r. – pomoc w przygotowaniu konferencji polsko-niemieckiej dyrektorów Zachodniopomorskiego Porozumienia Bibliotek i dyrektorów z Niemiec
 • 2012–2013 – współpraca przy organizacji II Edycji „Kościelne dzieje Piły”
 • 6–7 czerwca 2013 r. – organizacja konferencji naukowej „Dziś i jutro ZPB” – Pleśna k. Kołobrzegu
 • 8 czerwca 2013 r. – organizacja konferencji naukowej „25-lecie koronacji Piety Skrzatuskiej” – Koszalin
 • 5 listopada 2013 r. – organizacja konferencji naukowej „10-lecie archiwum diecezjalnego w Koszalinie” – Koszalin
 • 13 maja 2014 r. – konferencja „Świętość i papiestwo wokół kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII” – Koszalin
 • 2014–2015 – współpraca przy organizacji III Edycji „Kościelne dzieje Piły”
 • 26 maja 2015 r. – konferencja „Pius XII a wojna” – Koszalin
 • 28 listopada 2015 r. – konferencja naukowa „Działalność zakonów, zgromadzeń i instytutów życia konsekrowanego na terenie diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej” – WSD Koszalin
 • 12 kwietnia 2016 r. – konferencja naukowa „Chrzest Mieszka I na tle powstawania państwa polskiego” – Koszalińska Biblioteka Publiczna
 • 2017–2018 – współpraca przy organizacji V Edycji „Kościelne dzieje Piły”
 • 3 marca 2018 r. – konferencja naukowa „Dziedzictwo prymasa Augusta Hlonda” – WSD Koszalin
 • 7 listopada 2020 r. – konferencja naukowa „Kardynał Stefan Wyszyński. Prymas, mąż stanu, błogosławiony” – online

 

WYGŁOSZONE REFERATY

 • 1 lipca 2004 r. – referat Kult św. Ottona z Bambergu od czasów nowożytnych w granicach dzisiejszej metropolii szczecińsko-kamieńskiej w ramach VI Dni Kultury Chrześcijańskiej „Ottonalia” – Kamień Pomorski
 • 21 września 2005 r. referat na temat: Początki i organizacja Archiwum Diecezjalnego w Koszalinie – sympozjum naukowe – 60 lat polskiego Archiwum Państwowego w Szczecinie 1945-2005
 • 17–19 kwietnia 2006 r. – referat nt. specyfiki Kościoła na środkowym Pomorzu podczas Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Kościoła – Koszalin
 • 20 czerwca 2007 r. – referat Stan badań Komisji Historycznej dla Metropolii Szczecińsko-Kamieńskiej podczas konferencji „Lustracja w Kościele. Pamięć i troska – czy dekomunizacja jest potrzebna?” – Koszalin
 • 28 czerwca 2007 r. – referat Jan Paweł II w Koszalinie 1–2 czerwca 1991 r. podczas sympozjum naukowego „Pielgrzymki Jana Pawła II na Pomorze Zachodnie i ziemię lubuską”
 • 24 stycznia 2009 r. – udział w dyskusji panelowej Apostoł Paweł – pierwszy teolog chrześcijaństwa w ramach obchodów Roku Pawiowego WSD Koszalin
 • 26 marca 2009 r. – referat Likwidacja Niższego Seminarium Duchownego w Słupsku podczas konferencji naukowej „Polityka władz państwowych wobec Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej w latach 1945–1989” – Szczecin
 • 7 listopada 2009 r. – referat Inwigilacja bp. Ignacego Jeża w początkach jego działalności w Koszalinie podczas konferencji naukowej „Kościół katolicki w realiach władzy komunistycznej na Pomorzu Środkowym w latach 1945–1989” – Koszalin
 • 1 lipca 2010 r. – referat Wybrane zagadnienia z kościelnych dziejów Pomorza Zachodniego podczas sympozjum naukowego „65-lecie Kościoła katolickiego w Kamieniu Pomorskim” – Kamień Pomorski
 • 21 września 2010 r. – referat Historia Pomorza w zarysie podczas XVI Walnego Zgromadzenia Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES
 • 22 lutego 2011 r. – referat Trudności stawiane bp. Ignacemu Jeżowi w nowo utworzonej diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej podczas konferencji „Kapłani trudnych czasów” – Koszalin
 • 15 marca 2011 – referat Pilskie archiwalia w Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskim w ramach I Edycji „Kościelne dzieje Piły” – Piła
 • 21 października 2011 r. – referat 30 lat Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie podczas konferencji naukowej „30 lat seminariów duchownych na Pomorzu Zachodnim” – WSD Koszalin
 • 7 grudnia 2011 r. – referat Postać bp. Hermana von Gleichena na tle kościelnych dziejów biskupstwa kamieńskiego podczas konferencji naukowej z okazji 750-lecia powołania Szczecińskiej Kapituły Kolegiackiej – Szczecin
 • 1 czerwca 2012 r. – referat Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej podczas konferencji naukowej „40-lecie Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej 1972–2012” – WSD Koszalin
 • 30 listopada 2012 r. – referat Obecność kard. Stefana Wyszyńskiego na terenie diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej podczas sympozjum naukowego „Kardynał Stefan Wyszyński. Pamięć i wdzięczność na Pomorzu Zachodnim” – Szczecin
 • 8 czerwca 2013 r. – referat Skrzatusz – sanktuarium diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej podczas konferencji naukowej z okazji 25-lecia koronacji Piety Skrzatuskiej – WSD Koszalin
 • 23 września 2013 r. – udział w panelu dyskusyjnym Co się stało z naszą wiarą? podczas XVI Dni Kultury Chrześcijańskiej w Wałczu
 • 23 października 2013 r. – referat Dzieje zasobu i organizacja Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej podczas konferencji naukowej z okazji 10-lecia Archiwum Diecezjalnego w Zielonej Górze
 • 5 listopada 2013 r. – referat Organizacja Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej i jego zasób podczas konferencji naukowej„10-lecie archiwum diecezjalnego w Koszalinie” – Koszalin
 • 7 listopada 2013 r. – referat Dzieje zasobu i organizacja Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej podczas konferencji „Bogactwo archiwaliów i muzealiów kościelnych” – Książnica Pomorska w Szczecinie
 • 27 stycznia 2014 r. – referat Archiwalia koszalińskie dotyczące pobytu Jana Pawła II w Koszalinie w 1991 r. podczas sympozjum naukowego „Bł. Jan Paweł II – Pamięć i wdzięczność na Pomorzu Zachodnim” – Szczecin
 • 6 maja 2014 referat pt. Materiały do kościelnych dziejów Piły w zasobie Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej – w ramach I Edycji Kościelne dzieje Piły 2013-2014
 • 11 października 2014 r. – wykład Posługa pasterska bpa Ignacego Jeża w kontekście uwarunkowań społeczno-politycznych podczas inauguracji roku akademickiego w WSD w Koszalinie
 • 20–21 października 2014 r. – referat Problematyka gromadzenia zbiorów archiwalnych podczas Ogólnopolskiego Forum Dyrektorów Archiwów Diecezjalnych w Poznaniu
 • 5 maja 2015 referat pt.Praca duszpasterska Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1956 na przykładzie Koszalina – sympozjum Kościół katolicki na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1956
 • 20 kwietnia 2016 r. – referat Dzienniki urzędowe Wolnej Prałatury Pilskiej jako źródło historyczne dla Piły i okolic w ramach III Edycji „Kościelnych dziejów Piły” – Piła
 • 22 marca 2017 r. – referat Stan badań nad Wolną Prałaturą Pilską – w ramach IV Edycji „Kościelnych dziejów Piły” – Piła
 • 1 października 2017 r. – referat 150 lat kościoła pw św. Mikołaja w Wałczu (150 lat od jego konsekracji 10 Października 1867 r.) – Wałcz
 • 12 października 2017 r. – referat „Kronika ks. Delerdta” (1777–1789) jako źródło do poznania historii sanktuarium maryjnego w Skrzatuszu i dziejów kultu maryjnego w Polsce. Perspektywa historyczno-archiwalna i literaturoznawcza, Konferencja naukowa „Piśmiennictwo maryjne czasów nowożytnych (W trzechsetlecie koronacji Ikony Jasnogórskiej)” – Wydział Teologiczny US, Szczecin
 • 4 grudnia 2017 r. – referat Archiwalia dotyczące parafii pw. św. Ottona w Słupsku przechowywane w Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, Sympozjum naukowe „Święty Otton. Apostoł Pomorza” – Instytut Polonistyki, Akademia Pomorska, Słupsk
 • 28 stycznia 2018 r. – referat „Kronika Delerdta” jako źródło do dziejów sanktuarium w Skrzatuszu i kultu maryjnego – Piła
 • 6 lutego 2018 r. – referat Kronika Delerdta jako źródło do dziejów Piły i okolic w ramach V Edycji „Kościelnych dziejów Piły” – Piła Czy marzec?
 • 3 marca 2018 r. – referat Specjalne uprawnienia prymasa A. Hlonda w sprawie organizacji Kościoła katolickiego na Ziemiach Zachodnich i Północnych podczas konferencji „Dziedzictwo prymasa Augusta Hlonda” – WSD Koszalin
 • 14 maja 2018 r. – referat Znaczenie i rola Biblioteki WSD w Koszalinie dla miasta i regionu podczas Dnia Bibliotekarza w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej im. Joachima Lelewela
 • 18 maja i 15 czerwca 2018 r. – 2 wykłady popularyzujące wiedzę na temat zasobu archiwum diecezjalnego dla studentów 50+ Politechniki Koszalińskiej
 • 3 czerwca 2018 r. – referat „Kronika Delerdta” jako źródło do dziejów sanktuarium w Skrzatuszu i kultu maryjnego – Świdwin
 • 15 lipca 2018 r. – referat „Kronika Delerdta” jako źródło do dziejów sanktuarium w Skrzatuszu i kultu maryjnego – Koczała
 • 9 i 16 września 2018 r. – referat „Kronika Delerdta” jako źródło do dziejów sanktuarium w Skrzatuszu i kultu maryjnego – Mielęcin i Białogard
 • 13 września 2018 r. – referat Historia Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim po 1945 r. (projekt wykładów „Dla Niepodległej” – w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”) – Kołobrzeg
 • 28 października 2018 r. – referat „Kronika Delerdta” jako źródło do dziejów sanktuarium w Skrzatuszu i kultu maryjnego – Gościno
 • 9 listopada 2018 r. – referat Sytuacja Kościoła katolickiego po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. podczas konferencji naukowej organizowanej przez Politechnikę Koszalińską z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości – Koszalin
 • 8 i 29 września 2019 r. – referat Początki kultu Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu na podstawie manuskryptu ks. Andrzeja Delerdta – Piła i Wałcz
 • 7 listopada 2020 r. – referat Obecność i nauczanie prymasa Stefana Wyszyńskiego na terenie diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej w ramach konferencji naukowej „Kardynał Stefan Wyszyński. Prymas, mąż stanu, błogosławiony” – online
 
 
Numer pokoju: 102
E-mail: tadeusz.ceynowa@usz.edu.pl
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accessibility Toolbar