Stopień naukowy:
doktor habilitowany
Stanowisko: profesor US
Katedra: Katedra Teologii Praktycznej
ORCID
0000-0002-9768-4634
 
 
 
 
 • Narzeczeństwo – uwarunkowania jakości związku;
 • Miłość małżeńska w ujęciu teologicznym i psychologicznym – uwarunkowania i predyktory jakości i stabilności związku;
 • Religijność w życiu nupturientów oraz małżonków;
 • Relacje interpersonalne w kontekście teorii przywiązania.

Konferencje zorganizowane

 • 23.04.2008 r. Konferencja ogólnopolska Szatan – Opętanie – Pomoc. Psychologia i teologia o szatanie. Szczecin WT US.
 • 24.04.2009 r. Konferencja ogólnopolska Psychopatologia i profilaktyka wśród skazanych. Rola kapelanów w posłudze więziennej. Szczecin WT US.
 • 10.05.2010 r. Konferencja ogólnopolska Psychoterapia w duszpasterstwie. Szczecin WT US.
 • 25.05.2017 r. Konferencja ogólnopolska Jakość narzeczeństwa, jakość i stabilność małżeństwa. Szczecin WT US.
 • 07.06.2018 r. Konferencja ogólnopolska Jakość narzeczeństwa, jakość i stabilność małżeństwa. Szczecin WT US.

Konferencje – wygłoszenie referatu

 • 01.06. 2004 r. Psychologiczny obraz osoby podatnej na oddziaływania grup kultowych, w: Konferencja ogólnopolska New Age – zagadnienia i implikacje. Warszawa UKSW.
 • 22.06. 2004 r. Kogo poszukują? Podatność na oddziaływanie destrukcyjnych grup kultowych, w: Konferencja ogólnopolska Szczęście czy zagrożenie? Destrukcyjne grupy kultowe. Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie.
 • 23.04.2008 r. Satanizm – psychospołeczne uwarunkowania, w: Konferencja ogólnopolska Szatan – Opętanie – Pomoc. Psychologia i teologia o szatanie. Szczecin WT US.
 • 20-22.04.2009 r. Oddziaływania rodzicielskie (postawy rodzicielskie) wpływające na nieśmiałe zachowania dzieci, w: Konferencja ogólnopolska Język. Religia. Tożsamość. Głogów.
 • 24.04.2009 r. Integralna profilaktyka w kontekście modelu uwarunkowań zachowań dewiacyjnych Richarda i Shirley Jessor, w: Konferencja ogólnopolska Psychopatologia i profilaktyka wśród skazanych. Rola kapelanów w posłudze więziennej. Szczecin WT US.
 • 10.12.2010 r. Teoretyczne modele wyjaśniające uczestnictwo w sekcie, w: Sympozjum ogólnopolskie II Toruńskie Sympozjum poświecone sektom i nowym ruchom religijnym, Sekty i nowe ruchy religijne w Polsce – problemy teorii i praktyki. Toruń WT UMK.
 • 05.05.2011 r. Psychospołeczne predyktory podatności młodzieży na oddziaływania sekt, w: Konferencja międzynarodowa Controversies on cults (Kontrowersje wokół sekt). Poznań, Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji.
 • 04-05.11.2013 r. Duszpasterstwo osób z zaburzeniami osobowości. Studium wybranych przypadków, w: Konferencja międzynarodowa Troska o człowieka psychicznie chorego. Wsparcie – Terapia – Ochrona, Dziwnów.
 • 03-04.11.2014 r. Psychospołeczne korelaty satysfakcji z życia osób w podeszłym wieku. Analiza empiryczna, w: Konferencja międzynarodowa Oblicza i wyzwania gerontologii. Człowiek – Religia – Zdrowie, Szczecin.
 • 18.11.2014 r. Psychologiczno-pastoralne aspekty umierania i śmierci, w: Sympozjum ogólnopolskie Łacińskie piśmiennictwo i literatura funeralna. Szczecin WT US.
 • 24-25.11.2014 r. Psychologiczne uwarunkowania czynionego zła, w: Konferencja ogólnopolska Zło i Zły: uwikłanie, fascynacja, uwolnienie. Szczecin WT US.
 • 14.05.2015 r. Psychospołeczne uwarunkowania rozwoju sumienia. Aspekty teologiczno-psychologiczne, w: Konferencja ogólnopolska Miejsce sumienia we współczesnym świecie. Kraków, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II.
 • 02.06.2015 r. Jakość związku narzeczeńskiego i małżeńskiego w perspektywie teorii przywiązania Johna Bowlbyˊego. Badania podłużne, w: Konferencja międzynarodowa Rodzina ceniona i zagrożona. Kraków, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II.
 • 29-30.10.2015 r. Style przywiązaniowe nupturientów predyktorami jakości narzeczeństwa, w: Konferencja międzynarodowa o przywiązaniu. Bydgoszcz, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
 • 05-06.11.2015 r. Reguła veritatis testum jako psychologiczne kryterium realizowania świętości, w: Konferencja ogólnopolska Święci i świętość w łacińskim dorobku piśmienniczym czasów nowożytnych. Szczecin WT US.
 • 23-24.11.2015 r. Psychologiczne procesy wyjaśniające akceptację „nieprzyjaciół”, w: Konferencja międzynarodowa „Miłujcie waszych nieprzyjaciół”. Chrześcijanie wobec prześladowań: studia źródłowe nad stosunkiem chrześcijan do różnych form sprzeciwu, odrzucenia, prześladowań. Szczecin WT US.
 • 12.05.2016 r. Idol w kontekście psychologicznej koncepcji autorytetu, w: Konferencja ogólnopolska Idol w kulturze. Lublin, Katedra Teorii i Antropologii Literatury KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
 • 08.10.2016 r. Uwarunkowania nieważności sakramentalnego związku małżeńskiego, w: Konferencja ogólnopolska, Stowarzyszenie Katolickich Lekarzy Ginekologów, Szczecin.
 • 25.05.2017 r. Jakość narzeczeństwa w kontekście własnych stylów przywiązaniowych, w: Konferencja ogólnopolska Jakość narzeczeństwa, jakość i stabilność małżeństwa. Szczecin WT US.
 • 18-19.09.2017 r. Religijność rodziców dzieci pierwszokomunijnych. Badania podłużne w: Ogólnopolskie 49. Sympozjum Sekcji Psychologii przy Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski pt. Współczesne oblicza religijności, Łódź.
 • 08.03.2018 r. Dojrzałość religijna. Świętość. Reguła veritatis testum, w: Konferencja ogólnopolska Modlitwa-Zdrowie-Komunikacja. Praca i życie Sióstr Felicjanek. Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Kraków.
 • 15-16. 05.2018 r. Satysfakcja z życia osób w podeszłym wieku w kontekście sytuacji rodzinnych i społecznych, w: Konferencja międzynarodowa Duszpasterstwo parafialne wobec osób starszych – współczesne wyzwania. Kraków, Instytut Nauk o Rodzinie i Instytut Pracy Socjalnej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Parafia św. Floriana w Krakowie.
 • 07.06.2018 r. Jakość związku: narzeczeństwo – małżeństwo. Badania podłużne, w: Konferencja ogólnopolska Jakość narzeczeństwa, jakość i stabilność małżeństwa. Szczecin WT US.
 • 10.12.2018 r. Miłość małżeńska w życiu św. Joanny Beretty Molli. Analiza psychologiczno-teologiczna w trakcie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Św. Joanna Beretta Molla. Komunikacja i oddziaływanie społeczne. Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Kraków. Udział w Komitecie Naukowym.
 • 31.05.2019 r. Postawy rodzicielskie a nieśmiałe zachowania dziecka w trakcie III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Prawa i obowiązki członków rodziny – status dziecka w rodzinie. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Opolski.
 • 26-28.09.2021 r. wygłoszenie referatu Miłość małżeńska w życiu świętych. Analiza psychologiczno-teologiczna w trakcie ogólnopolskiego 53. Sympozjum Stowarzyszenia Psychologii Pastoralnej pt. Współczesne wyzwania życia rodzinnego. Perspektywa psychologiczno-pastoralna. Kraków.
 
 
Numer pokoju: 207
E-mail: slawomir.bukalski@usz.edu.pl
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accessibility Toolbar