Stopień naukowy:
doktor habilitowany
Stanowisko: profesor US
Katedra: Katedra Teologii Praktycznej
 
 
 
 

Książki

 • Skala Podatności na Działania Grup Kultowych. Podręcznik. Lublin 2003.
 • Bukalski S., Sikorski D, Destrukcyjne grupy kultowe, Lublin 2004.
 • Podatność młodzieży na oddziaływania grup kultowych, Szczecin 2006.
 • Bukalski (red.), Szatan w religii i kulturze, Szczecin 2008.
 • Bukalski (red.), Duszpasterskie i profilaktyczne aspekty służby penitencjarnej, Szczecin 2010.
 • Bukalski S., Rozwadowska M., Postawy narzeczonych wobec katolickiej etyki seksualnej, Szczecin 2011.
 • Bukalski (red.), Duszpasterstwo a psychoterapia, Szczecin 2011.
 • Skala Podatności na Działania Grup Kultowych. Podręcznik. Wyd. drugie poprawione i rozszerzone, Szczecin 2011.
 • Bukalski (red.), Teoria przywiązania i jakość więzi. Analizy empiryczne, Szczecin 2012.
 • Style przywiązaniowe nupturientów oraz inne czynniki psychologiczne jako predyktory jakości narzeczeństwa. Analiza empiryczna, Szczecin 2013.

Artykuły

 • Bukalski S., Wańka A., Fenomen Sathya Sai Baby. Próba analizy religioznawczo – psychologicznej, „Colloquia Theologica Ottoniana” (2002) 1, s. 96-115.
 • Skala Podatności na Działania Grup Kultowych. Treść i opis psychometryczny, w: P. Francuz, P. Oleś, W. Otrębski (red.), Studia z Psychologii w KUL, t. 11, Lublin 2003, s. 357-379.
 • Psychologiczne aspekty dialogu międzyreligijnego, w: A. Wańka (red.), Religie w dobie pluralizmu i dialogu, Szczecin 2004, s. 61-66.
 • Psychologiczny obraz osoby podatnej na oddziaływania grup kultowych, w: A. Wańka (red.), New Age. Idee i implikacje, Szczecin 2005, s. 171-182.
 • Sekty – wyzwaniem psychoprofilaktycznym i duszpasterskim, „Ateneum Kapłańskie” 147 (2006) 2, s. 227-240.
 • Manipulacyjny język w grupach kultowych, w: D. Krok, S. Pawiński (red.), Język przekazu religijnego, Opole 2006, s. 65-79.
 • Rodzina w perspektywie oddziaływania grup kultowych, „Analecta Cracoviensia” XXXVIII-XXXIX, 2007, s. 89-106.
 • Samookaleczanie młodzieży jako cierpienie fizyczne uwarunkowane postawami rodzicielskimi, w: A. Kalus, D. Krok (red.), Psychologiczny wymiar cierpienia. Teoria i badania, Opole 2007, s. 107-127.
 • Psychologiczna sylwetka współczesnej polskiej młodzieży w kontekście optymalizacji działań katechetycznych, w: A. Offmański (red.), Troska Kościoła o współczesną polską młodzież. Zarys problematyki, Szczecin 2008, s. 51-68.
 • Satanizm – psychospołeczne aspekty, w: S. Bukalski (red.), Szatan w religii i kulturze, Szczecin 2008, s. 225-242.
 • Grzech publiczny a mechanizm wyparcia, „Colloquia Theologica Ottoniana” (2009) 1, s. 127-132.
 • Oddziaływania rodzicielskie powodujące nieśmiałe zachowania dziecka, w: G. Cyran, E. Skorupska-Raczyńska (red.), Język. Religia. Tożsamość, t. III, Gorzów Wielkopolski 2009, s. 369-383.
 • Integralna profilaktyka wśród młodzieży w kontekście modelu uwarunkowań zachowań dewiacyjnych Richarda i Shirley Jessorów, w: S. Bukalski (red.), Duszpasterskie i profilaktyczne aspekty służby penitencjarnej, Szczecin 2010, s. 45-59.
 • Psychoterapia a namaszczenie chorych i modlitwa o uzdrowienie, w: S. Bukalski (red.), Duszpasterstwo a psychoterapia, Szczecin 2011, s. 99-112.
 • Psychologiczne aspekty rozmowy duszpasterskiej, „Colloquia Theologica Ottoniana” (2011) 2, s. 119-130.
 • Wychowawcza rola ojca w rozwoju osobowym dziecka, w: I. Rawicka (red.), Oblicza rodziny, Szczecin 2012, s. 59-73.
 • Jakość związku narzeczeńskiego i małżeńskiego. Badania podłużne w perspektywie teorii przywiązania, w: S. Bukalski (red.), Teoria przywiązania i jakość więzi. Analizy empiryczne, Szczecin 2012, s. 193-233.
 • Zagrożenia trwałości małżeństwa pojawiające się w okresie przedmałżeńskim. Duszpasterska pomoc Kościoła, w: E. Kucharska, R. Nęcek (red.), Od małżeństwa do społeczeństwa. Wybrane zagadnienia z nauki społecznej Kościoła, Kraków 2013, s. 41-64.
 • Okres przedmałżeński, w: E. Kucharska, R. Nęcek (red.), Od małżeństwa do społeczeństwa. Wybrane zagadnienia z nauki społecznej Kościoła, Kraków 2013, s. 194-195.
 • Zagrożenia przyszłego małżeństwa, w: E. Kucharska, R. Nęcek (red.), Od małżeństwa do społeczeństwa. Wybrane zagadnienia z nauki społecznej Kościoła, Kraków 2013, s. 205-207.
 • Duszpasterstwo osób z zaburzeniami osobowości. Studium wybranych przypadków, w: A. Dymer (red.), Troska o człowieka psychicznie chorego. Wsparcie. Terapia. Ochrona, Szczecin 2013, s. 465-478.
 • Śmierć i umieranie. Aspekty psychologiczno-pastoralne, „Studia Paradyskie” (2014) 24, s. 101-112.
 • Wzajemne poznawanie się narzeczonych w świetle strategii FOCCUS. Możliwości zastosowania duszpasterskiego, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” (2014) 21, s. 231-240.
 • Psychospołeczne uwarunkowania rozwoju sumienia. Aspekty teologiczno-psychologiczne, w: B. Gulla (red.), M. Cholewa, Sumienie. Ujęcie interdyscyplinarne, Kraków 2015, s. 95-122.
 • Religijność jako kryterium jakości narzeczeństwa i małżeństwa, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” (2016) 23, s. 247-262.
 • Jakość narzeczeństwa i małżeństwa. Badania podłużne, w: M. Duda (red.), K. Kutek-Sładek, Kiedy myślimy rodzina…, Kraków 2016, s. 275-300.
 • Style przywiązaniowe nupturientów predyktorami jakości narzeczeństwa, w: K. Lubiewska (red.), Przywiązanie. Związki intymne, osobowość oraz problematyka kliniczno-terapeutyczna, Bydgoszcz 2017, s. 31-44.
 • Psychologiczne aspekty niemożności zrealizowania sakramentalnej przysięgi małżeńskiej. Perspektywa biegłego sądowego, w: P. Landwójtowicz, S. Pawiński (red.), Sakramentalna przysięga małżeńska w obliczu wyzwań współczesnego świata. Ujęcie interdyscyplinarne, Opole 2017, s. 85-100.
 • Idol w kontekście psychologicznej koncepcji autorytetu, w: Edward Fiała (red.), Adam Fitas, Dariusz Skórczewski, Idol w kulturze, Lublin 2017, s. 154-167.
 • Bukalski S., Dojrzała religijność drogą do świętości. Reguła veritatis testum, w: R. Nęcek, W. Misztal, (red.), Modlitwa – Zdrowie – Komunikacja. Praca i życie Sióstr Felicjanek, Kraków 2019, s. 57-79.
 • Bukalski S., Żurek A., Psychospołeczne korelaty satysfakcji z życia osób w podeszłym wieku, w: M. Cholewa (red.), M. Duda, P. Kroczek, Pięknie jest być starszym. O starości interdyscyplinarnie, Kraków 2018, s. 27-48.

 

Powyższe książki i artykuły są wskazywane lub cytowane 110 razy w publikacjach innych autorów (liczba udokumentowana w dniu 01.10.2019 r.).

Konferencje zorganizowane

 • 23.04.2008 r. Konferencja ogólnopolska Szatan – Opętanie – Pomoc. Psychologia i teologia o szatanie. Szczecin WT US.
 • 24.04.2009 r. Konferencja ogólnopolska Psychopatologia i profilaktyka wśród skazanych. Rola kapelanów w posłudze więziennej. Szczecin WT US.
 • 10.05.2010 r. Konferencja ogólnopolska Psychoterapia w duszpasterstwie. Szczecin WT US.
 • 25.05.2017 r. Konferencja ogólnopolska Jakość narzeczeństwa, jakość i stabilność małżeństwa. Szczecin WT US.
 • 07.06.2018 r. Konferencja ogólnopolska Jakość narzeczeństwa, jakość i stabilność małżeństwa. Szczecin WT US.

Konferencje – wygłoszenie referatu

 • 01.06. 2004 r. Psychologiczny obraz osoby podatnej na oddziaływania grup kultowych, w: Konferencja ogólnopolska New Age – zagadnienia i implikacje. Warszawa UKSW.
 • 22.06. 2004 r. Kogo poszukują? Podatność na oddziaływanie destrukcyjnych grup kultowych, w: Konferencja ogólnopolska Szczęście czy zagrożenie? Destrukcyjne grupy kultowe. Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie.
 • 23.04.2008 r. Satanizm – psychospołeczne uwarunkowania, w: Konferencja ogólnopolska Szatan – Opętanie – Pomoc. Psychologia i teologia o szatanie. Szczecin WT US.
 • 20-22.04.2009 r. Oddziaływania rodzicielskie (postawy rodzicielskie) wpływające na nieśmiałe zachowania dzieci, w: Konferencja ogólnopolska Język. Religia. Tożsamość. Głogów.
 • 24.04.2009 r. Integralna profilaktyka w kontekście modelu uwarunkowań zachowań dewiacyjnych Richarda i Shirley Jessor, w: Konferencja ogólnopolska Psychopatologia i profilaktyka wśród skazanych. Rola kapelanów w posłudze więziennej. Szczecin WT US.
 • 10.12.2010 r. Teoretyczne modele wyjaśniające uczestnictwo w sekcie, w: Sympozjum ogólnopolskie II Toruńskie Sympozjum poświecone sektom i nowym ruchom religijnym, Sekty i nowe ruchy religijne w Polsce – problemy teorii i praktyki. Toruń WT UMK.
 • 05.05.2011 r. Psychospołeczne predyktory podatności młodzieży na oddziaływania sekt, w: Konferencja międzynarodowa Controversies on cults (Kontrowersje wokół sekt). Poznań, Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji.
 • 04-05.11.2013 r. Duszpasterstwo osób z zaburzeniami osobowości. Studium wybranych przypadków, w: Konferencja międzynarodowa Troska o człowieka psychicznie chorego. Wsparcie – Terapia – Ochrona, Dziwnów.
 • 03-04.11.2014 r. Psychospołeczne korelaty satysfakcji z życia osób w podeszłym wieku. Analiza empiryczna, w: Konferencja międzynarodowa Oblicza i wyzwania gerontologii. Człowiek – Religia – Zdrowie, Szczecin.
 • 18.11.2014 r. Psychologiczno-pastoralne aspekty umierania i śmierci, w: Sympozjum ogólnopolskie Łacińskie piśmiennictwo i literatura funeralna. Szczecin WT US.
 • 24-25.11.2014 r. Psychologiczne uwarunkowania czynionego zła, w: Konferencja ogólnopolska Zło i Zły: uwikłanie, fascynacja, uwolnienie. Szczecin WT US.
 • 14.05.2015 r. Psychospołeczne uwarunkowania rozwoju sumienia. Aspekty teologiczno-psychologiczne, w: Konferencja ogólnopolska Miejsce sumienia we współczesnym świecie. Kraków, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II.
 • 02.06.2015 r. Jakość związku narzeczeńskiego i małżeńskiego w perspektywie teorii przywiązania Johna Bowlbyˊego. Badania podłużne, w: Konferencja międzynarodowa Rodzina ceniona i zagrożona. Kraków, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II.
 • 29-30.10.2015 r. Style przywiązaniowe nupturientów predyktorami jakości narzeczeństwa, w: Konferencja międzynarodowa o przywiązaniu. Bydgoszcz, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
 • 05-06.11.2015 r. Reguła veritatis testum jako psychologiczne kryterium realizowania świętości, w: Konferencja ogólnopolska Święci i świętość w łacińskim dorobku piśmienniczym czasów nowożytnych. Szczecin WT US.
 • 23-24.11.2015 r. Psychologiczne procesy wyjaśniające akceptację „nieprzyjaciół”, w: Konferencja międzynarodowa „Miłujcie waszych nieprzyjaciół”. Chrześcijanie wobec prześladowań: studia źródłowe nad stosunkiem chrześcijan do różnych form sprzeciwu, odrzucenia, prześladowań. Szczecin WT US.
 • 12.05.2016 r. Idol w kontekście psychologicznej koncepcji autorytetu, w: Konferencja ogólnopolska Idol w kulturze. Lublin, Katedra Teorii i Antropologii Literatury KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
 • 08.10.2016 r. Uwarunkowania nieważności sakramentalnego związku małżeńskiego, w: Konferencja ogólnopolska, Stowarzyszenie Katolickich Lekarzy Ginekologów, Szczecin.
 • 25.05.2017 r. Jakość narzeczeństwa w kontekście własnych stylów przywiązaniowych, w: Konferencja ogólnopolska Jakość narzeczeństwa, jakość i stabilność małżeństwa. Szczecin WT US.
 • 18-19.09.2017 r. Religijność rodziców dzieci pierwszokomunijnych. Badania podłużne w: Ogólnopolskie 49. Sympozjum Sekcji Psychologii przy Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski pt. Współczesne oblicza religijności, Łódź.
 • 08.03.2018 r. Dojrzałość religijna. Świętość. Reguła veritatis testum, w: Konferencja ogólnopolska Modlitwa-Zdrowie-Komunikacja. Praca i życie Sióstr Felicjanek. Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Kraków.
 • 15-16. 05.2018 r. Satysfakcja z życia osób w podeszłym wieku w kontekście sytuacji rodzinnych i społecznych, w: Konferencja międzynarodowa Duszpasterstwo parafialne wobec osób starszych – współczesne wyzwania. Kraków, Instytut Nauk o Rodzinie i Instytut Pracy Socjalnej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Parafia św. Floriana w Krakowie.
 • 07.06.2018 r. Jakość związku: narzeczeństwo – małżeństwo. Badania podłużne, w: Konferencja ogólnopolska Jakość narzeczeństwa, jakość i stabilność małżeństwa. Szczecin WT US.
 • 10.12.2018 r. Miłość małżeńska w życiu św. Joanny Beretty Molli. Analiza psychologiczno-teologiczna w trakcie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Św. Joanna Beretta Molla. Komunikacja i oddziaływanie społeczne. Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Kraków. Udział w Komitecie Naukowym.
 • 31.05.2019 r. Postawy rodzicielskie a nieśmiałe zachowania dziecka w trakcie III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Prawa i obowiązki członków rodziny – status dziecka w rodzinie. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Opolski.
 
 
Numer pokoju: 207
E-mail: slawomir.bukalski@usz.edu.pl
Konsultacje: środa 9.55 – 10.15 i 11.45 – 12.55