Tytuł naukowy:
profesor
Stanowisko: profesor
Katedra: Katedra Teologii Systematycznej
ORCID 0000-0001-8881-3134
 
 
 
 

Ur. 21 sierpnia 1967 w Wejherowie
1974–1982 – Szkoła Podstawowa w Kostkowie i Jęczewie
1982–1986 – Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Wejherowie
1986 – 1992 – Wyższe Seminarium Duchowne w Koszalinie
1992 – święcenia kapłańskie w Kołobrzegu
1992–1994 – wikariusz w parafii pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Pile
1994–1999 – Studia doktoranckie na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie
1999–2000 – wikariusz w parafii pw. Ducha Świętego w Koszalinie
2000–2006 – prefekt w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie
2000 – diecezjalny referent do spraw ekumenizmu
2004 – adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego

Członek Towarzystwa Teologów Dogmatyków, Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce, Associazione Teologica Italiana

Studia
1986–1992 studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie
1992 – magister teologii (UAM w Poznaniu)
1994–1999 – studia specjalistyczne w zakresie teologii dogmatycznej w Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie
1999 –  stopień doktora teologii na podstawie rozprawy pt. Ministero ordinato, la collegialità/conciliarità e il primato del vescovo di Roma nei documenti della Commissione Mista Internazionale del dialogo cattolico-ortodosso
2008 – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych (Wydział Teologiczny KUL w Lublinie) na podstawie rozprawy pt. Człowiek jako imago Dei. Wokół antropologicznych treści w wybranych dokumentach dialogów doktrynalnych, Szczecin 2007

2020 – profesor nauk teologicznych

Działalność dydaktyczna

2000 – wykładowca teologii dogmatycznej w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie
2004 – adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego

2008 – 2010        Opiekun naukowy Koła Naukowego Studentów Teologii w Koszalinie

2009 – profesor nadzwyczajny US ze stopniem naukowym doktora habilitowanego
2012 – 2020 –  kierownik Studiów Podyplomowych z Teologii w Koszalinie
2014 – redaktor naczelny „Studiów Koszalińsko – Kołobrzeskich”

2014-2018 – Kierownik Katedry Teologii Dogmatycznej

2017 – 2020 –  kierownik Teologiczno – Katechetycznych Studiów Podyplomowych dla Nauczycieli w Koszalinie

  • ekumenizm, zwłaszcza dialog katolicko–prawosławny
  • antropologia teologiczna
  • eklezjologia
  • teologia fundamentalna
  • mariologia
  • chrystologia

28.11.2009
Koszalin, Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Godność osoby ludzkiej w świetle dokumentu Dignitas personae (organizator)

5-6.11.2010
Koszalin, XXVIII Sejmik Rodzinny Rodzina dająca życie. Aktualne pytania o rodzinę w Polsce i Europie (współorganizator z Civitas Christiana)

17.11.2012
Koszalin, Ogólnopolska konferencja naukowa Wczoraj i dziś Soboru Watykańskiego II (organizator)

08.06.2013
Koszalin, Konferencja naukowa z okazji 25–lecia koronacji Piety Skrzatuskiej (współorganizator)
Wygłoszony referat: Uczestnictwo Maryi w kenozie i wywyższeniu Chrystusa a sens ludzkiego cierpienia

23.11.2013
Koszalin, Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Gender. Zagrożenie dla rodziny i społeczeństwa? Próba odpowiedzi (organizator)
Wygłoszony referat: Tożsamość płciowa w świetle antropologii imago Dei

22.04.2015
Szczecin, Międzynarodowa konferencja teologiczna, Synod o rodzinie 2014/2015. Zmiana czy aktualizacja katolickiego nauczania o małżeństwie i rodzinie? (organizator)

16.04.2016
Koszalin, Międzynarodowa konferencja teologiczna Małżeństwo i rodzina w nauczaniu i duszpasterskiej praktyce Kościoła (organizator)

18.11.2017
Koszalin, Ogólnopolska konferencja naukowa, Liturgia i muzyka liturgiczna we współczesnej debacie teologicznej (organizator)
Wygłoszony referat: Kardynała Roberta Saraha interpretacja reformy liturgicznej

14.06.2018
Koszalin, 50 lat encykliki „Humanae vitae” (współorganizator)
Wygłoszony referat: Recepcja encykliki „Humanae vitae”.

17.11.2018
Koszalin, Ogólnopolska konferencja mariologiczna Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny w świetle objawień prywatnych (organizator)
Wygłoszony referat: Antropologiczne znaczenie dogmatu o Niepokalanym Poczęciu w kontekście objawień w Lourdes

08.06.2019
Koszalin, Ogólnopolska konferencja dogmatyczno – pastoralna Wychowanie dzieci wobec współczesnych wyzwań (organizator)

26.11.2020
Koszalin, Międzynarodowa konferencja teologiczna Synodalność w życiu i nauczaniu Kościoła 26.11.2020 (organizator)
Wygłoszony referat: Dokument Międzynarodowej Komisji Teologicznej o synodalności

27.05.2021
Koszalin, Międzynarodowa konferencja teologiczna pt. Dekalog. Refleksja teologiczna w 30 rocznicę obecności Papieża św. Jana Pawła II w Koszalinie (Współorganizacja z ks. drem Radosławem Mazurem). Wygłoszony referat: Relacja wolności ludzkiej i prawa Bożego w nauczaniu Jana Pawła II

 

 
 
Numer pokoju: 103  
E-mail: janusz.bujak@usz.edu.pl