Tytuł naukowy:
doktor
Stanowisko: adiunkt
Katedra: Katedra Teologii Systematycznej
ORCID
0000-0001-6604-4370
 
 
 
 
  • antropologia teologiczna
  • sakramentologia, w tym zwłaszcza chrześcijańskie wtajemniczenie dorosłych
  • eklezjologia
  • myśl Karola Wojtyły-Jana Pawła II

Publikacje w Bazie Publikacji Pracowników US

 
 
Numer pokoju: 101
E-mail: aneta.krupka@usz.edu.pl