Celem kursu dokształcającego Św. Otton z Bambergu – przeszłość i teraźniejszość jest zapoznanie uczestników z historią, teologią i duchowością św. Ottona z Bambergu i jego misji oraz znaczeniem i recepcją działalności biskupa z Bambergu w katechezie i turystce religijnej Kościoła na Pomorzu Zachodnim.

Przedmioty:

  • Otton z Bambergu i jego misje z perspektywy historycznej (10h)
  • Otton z Bambergu i jego duchowość z perspektywy teologicznej (10h)
  • Szlak św. Ottona z Bambergu (10h)
  • Jak uczyć o Ottonie z Bambergu (10h)

Kurs rozpoczyna się od kwietnia 2024. Wykłady będą się odbywać w czwartki w godzinach popołudniowych.

Kurs jest bezpłatny i stanowi część projektu naukowo-edukacyjnego Chrzest Pomorza w dziejach Polski i Europy-Jubileusz 900-lecia realizowanego we współpracy Instytutu Nauk Teologicznych i Instytutu Historii Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Prowadzone badania finansowane są z subwencji przyznanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Kontakt w sprawie szczegółowych informacji: dr Piotr Goniszewski, piotr.goniszewski@usz.edu.pl

Serdecznie zapraszamy!