Uprzejmie przypominamy o zbliżającej się międzynarodowej konferencji naukowej pt. Sprawności moralne w wychowaniu a mistrzowie, autorytety i wzory, organizowanej przez Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego, przy współudziale Instytutu Nauk Teologicznych Uniwersytetu Szczecińskiego.

Konferencja odbędzie się 6.03.2024 r. w Szczecinie.

Poniżej program konferencji.

PROGRAM