Szanowni Studenci, wystartowała ogólnouniwersytecka ankieta oceny nauczycieli akademickich.
Zachęcamy i prosimy o dokonanie oceny pracowników naukowych, z którymi mieli Państwo zajęcia na studiowanym kierunku.
Aby wziąć udział w ankiecie, należy zalogować się w terminie 22-31 stycznia br. na platformie e-proDziekan (zakładka “ankiety”) i dokonać oceny. Ankiety są anonimowe, a Państwa odpowiedzi mają wpływ na ocenę okresową nauczycieli i będą służyć poprawie jakości kształcenia w Uniwersytecie Szczecińskim.
Dziękujemy.