Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej pt. Między wiarą a ateizmem. Miejsce religii w przestrzeni publicznej.” Konferencja odbędzie się 13 grudnia br. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Termin zgłaszania referatów do 30 listopada:

formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie:
https://forms.office.com/e/gEyicwHJdL

Więcej informacji na stronie: https://kjaw007.wixsite.com/ottoniana