Drodzy Studenci i Doktoranci,

zachęcamy do udziału w ogólnouniwersyteckiej ankiecie oceny nauczycieli akademickich, z którymi odbywały się zajęcia i ankiecie oceny kierunku, na którym studiujecie. Oceny nauczycieli akademickich i kierunku studiowania można dokonać w terminie od 5 do 30 czerwca br. na platformie e-proDziekan, w zakładce „Ankiety”.

Ankiety są anonimowe, a Państwa odpowiedzi będą służyć poprawie jakości kształcenia w Uniwersytecie Szczecińskim.