Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej “Religia-region-tożsamość – cz. 1: teorie, metodologie, perspektywy badawcze”, której celem jest próba możliwie zróżnicowanej badawczo odpowiedzi na pytania: jaki jest wpływ kontekstu regionalnego na sposoby konstruowania tożsamości, poczucie więzi lokalnej i kształt religijności, w jakim stopniu Pomorze Zachodnie stanowi wraz ze swoją specyfiką społeczno-kulturową środowisko identyfikacji jednostkowych, a także jaki charakter mają więzi w społeczności lokalnej. Konferencja odbędzie się w poniedziałek – 5 grudnia 2022 roku w siedzibie Instytutu Nauk Teologicznych Uniwersytetu Szczecińskiego, sala 302, od godz. 9:30. Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu badawczego “Chrzest Pomorza w dziejach Polski i Europy: jubileusz 900-lecia”.