Uprzejmie informujemy, że od semestru letniego 2021/2022 nastąpiła zmiana godzin zajęć.

  • 8.15 – 9.45
  • 10.00 – 11.30
  • 11.45 – 13.15
  • 13.30 – 15.00