Tytuł naukowy:
profesor
Stanowisko: profesor
Katedra: Katedra Teologii Biblijnej i Historii Kościoła
 
 
 
 

I.1. Biblioteka kolegium oo. jezuitów w Świdnicy Śląskiej w latach 1629-1776. Wrocław 1987. Mała poligrafia, mps.
II.2. Działalność jezuitów w Brzegu w latach 1681-1776. Wrocław 1990. Mała poligrafia, mps.
III.3. Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety na Śląsku. 150 lat istnienia. Wrocław 1992. Mała poligrafia, mps.
IV.4. Kopaniec. Opr. ks. Zdzisław Lec i ks. Andrzej Płaza. Fotografie: T. Sikorski. Kopaniec 1994.
V.5. Jezuici we Wrocławiu (1581-1776). Wrocław 1995.
1.6. Historia zakonu jezuitów w Świdnicy (1629-1776). Rocznik Świdnicki. R. 1990-1991, s. 5-32.
2.7. Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety w latach 1842-1992. W: Osoba-Kościół-Społeczeństwo. Praca zbiorowa pod red. ks. Ignacego Deca. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Józefa Majki. Wrocław 1992, s. 279-288.
3.8. Z przeszłości jezuitów w Głogowie w latach 1625-1776. (Chronologia najważniejszych działań). Głogowskie Zeszyty Naukowe. Nr 3. Studia i materiały z dziejów Głogowa, s. 50-53.
4.9. Początki i rozwój Towarzystwa Jezusowego we Wrocławiu w latach 1638-48. Wrocławski Przegląd Teologiczny. R. 1: 1993, nr 2, s. 75-82.
5.10. Siostry elżbietanki w Świdnicy i okolicy. Rocznik Świdnicki. R. 1992, s. 54-62.

 1. Jezuici w Brzegu. Gazeta Brzeska. R. 1992, nr 11, s. 8.
 2. Jubileusz 150-lecia Zgromadzenia Sióstr świętej Elżbiety. Nowe Życie. R. 10, nr 2 (luty 1993), s. 20-21.
 3. Polskie akcenty Sanktuarium Maryjnego w Wigratzbad. Nasze Słowo. R. 4, nr 4 (14-21 II 1993), s. 15.
 4. Jezuici i protestanci. Gazeta Brzeska. R. 1992, nr 13, s. 8.
 5. Apostolstwo Miłosierdzia Bożego. Nasze Słowo. R. 4, nr 7 (28 III-4 IV 1993), s. 3 i 15.
 6. W trosce o nieszczęśników. Gazeta Brzeska. R. 1993, nr 2, s. 9.
 7. Kult Matki Bożej Częstochowskiej w Bawarii. Nasze Słowo. R. 4, nr 13 (20-27 VI 1993), s. 16.

6.18. Zarys życia klasztornego w Świdnicy. Rocznik Świdnicki. R. 1992, s. 63-75.

 1. Pierwszy odpust. Gazeta Brzeska. R. 1993, nr 7, s. 8.
 2. W jezuickim gimnazjum. Gazeta Brzeska. R. 1993, nr 6, s. 8.
 3. Jezuici w Archidiecezji Wrocławskiej. Nowe Życie. R. 10: 1993, nr 10, s. 16.
 4. Duszpasterz Pielgrzymki. Gazeta Złotoryjska. R. 4: 1993, nr 17, s. 5.
 5. 750 lat miejscowości Pielgrzymka. Niedziela. R. 36: 1993, nr 7E, s. 11.
 6. Benedyktyni. Niedziela. R. 36: 1993, nr 8E, s. 11.

7.25. Przyczynki do działalności jezuitów w Jaworze i okolicy w XVII w. Wrocławski Przegląd Teologiczny. R. 2: 1994, nr 2, s. 83-92.
8.26. Działalność jezuitów w Jeleniej Górze w latach 1629-1776. Wrocławski Przegląd Teologiczny. R. 2: 1994, nr 1, s. 65-82.
9.27. Działalność jezuitów w Raciborowicach (Bolesławcu) i Świerzawie w XVII wieku. Legnickie Wiadomości Diecezjalne. R. 2: 1993, nr 1, s. 65-72.
10.28. Nieco uwag o dziejach i działalności rekatolizacyjnej jezuitów w tzw. państwie otyńskim w latach 1649-1776. Studia Paradyskie. R. 4: 1994, s. 45-55.
11.29. Biskupi wrocławscy w dobie reformacji i reformy Kościoła. Saeculum Christianum. R. 2: 1995, nr 1, s. 211-220.
12.30. Zarys pracy duszpasterskiej w Bolesławcu w latach 1945-1970. Legnickie Wiadomości Diecezjalne. R. 2: 1993, nr 2, s. 59-66.
13.31. Przyczynki do działalności krzyżowców z czerwoną gwiazdą w Świdnicy na tle ich obecności na Śląsku. Rocznik Świdnicki. R. 1993, s. 39-44.
14.32. Jezuici w Żaganiu w latach 1628-1776. Zarys dziejów i działalności. Colloquium Salutis. 25: 1993, s. 311-321.

 1. Bóg sam niesie pomoc w odpowiednim czasie. Nasze Słowo. R. 5, nr 1 (2-9 I 1994), s. 8.

15.34. Nieco uwag o dziejach i działalności jezuitów w Opolu w latach 1667-1776. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego. R. 15: 1995, s. 385-394.

 1. Uroczystość w Bolesławcu. Niedziela. R. 36: 1993, nr 15E, s. 11.
 2. Gotycki olbrzym i garnizonowa kaplica. Gazeta Brzeska. R. 1993, nr 19, s. 4.
 3. Potrzeba głoszenia orędzia o Bożym Miłosierdziu. Nasze Słowo. R. 5, nr 2 (16-23 I 1994), s. 23.
 4. Joannici. Niedziela. R. 37: 1994, nr 4E, s. 10.
 5. Zarys pracy duszpasterskiej w Bolesławcu w latach 1945-1970. Trudne początki. Głos Bolesławca. 1994, nr 2, s. 7.
 6. Duchacy. Niedziela. R. 37: 1994, nr 6E, s. 10.
 7. Krzyżowcy z czerwoną gwiazdą. Niedziela. R. 37: 1994, nr 8E, s. 11.
 8. Starania o pokój, a Miłosierdzie Boże. Nasze Słowo. R. 5, nr 5 (27 II-6 III 1994), s. 19.
 9. Dominikanie. Niedziela. R. 37: 1994, nr 9E, s. 11.
 10. Zarys pracy duszpasterskiej w Bolesławcu w latach 1945-1970. Powolny rozwój. Głos Bolesławca. 1994, nr 3, s. 7.
 11. Karmelici. Niedziela. R. 37: 1994, nr 10E, s. 10.
 12. Augustianie. Niedziela. R. 37: 1994, nr 12E, s. 10.
 13. O braciach szpitalnych św. Antoniego. Gazeta Brzeska. R. 1994, nr 3, s. 15.
 14. Pierwsza przebudowa. Jak budowano kościół św. Mikołaja. Gazeta Brzeska. R. 1994, nr 4, s. 8-9.
 15. Zarys pracy duszpasterskiej w Bolesławcu w latach 1945-1970. Początki działalności ks. proboszcza Władysława Rączki. Głos Bolesławca. 1994, nr 4, s. 7.
 16. Pierwszy polski klasztor sióstr Adoratorek w Bolesławcu. Głos Bolesławca. 1994, nr 4, s. 7.
 17. Siostry służebniczki (Dębickie, Starowiejskie, Śląskie i Wielkopolskie). Nowe Życie. R. 11: 1994, nr 4, s. 11.
 18. Święto Miłosierdzia Bożego. Nasze Słowo. R. 5, nr 8 (10-17 IV 1994), s. 23.
 19. Cystersi. Niedziela. R. 37: 1994, nr 15E, s. 11.
 20. Kartuzi. Niedziela. R. 37: 1994, nr 16E, s. 11.
 21. Jezuici. Niedziela. R. 37: 1994, nr 17E, s. 11.
 22. O siostrach elżbietankach i o ich działalności w Bolesławcu słów kilka. Głos Bolesławca. 1994, nr 5, s. 7.
 23. Zgromadzenie Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa. Niedziela. R. 37: 1994, nr 18E, s. 11.
 24. Apostolstwo Miłosierdzia Bożego. Nasze Słowo. R. 5, nr 10 (8-15 V 1994), s. 23.
 25. Z dziejów świątyni p. w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bolesławcu. Sprawa pozyskania kościoła do celów kościelnych. Głos Bolesławca. 1994, nr 6, s. 7.
 26. Odbudowa świątyni p. w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i początki działalności duszpasterskiej w latach 1968-1972. Głos Bolesławca. 1994, nr 7/8, s. 7.
 27. Odbudowa po wielkiej wojnie. Gazeta Brzeska. 1994, nr 6, s. 8.
 28. Jak odbudowano kościół św. Mikołaja. Ostatnie prace. Gazeta Brzeska. 1994, nr 7, s. 8.
 29. Modlitwa za Ojczyznę. Nasze Słowo. R. 5, nr 14 (3-10 VII 1994), s. 23.
 30. Modlitwa o Miłosierdzie Boże. Nasze Słowo. R. 5, nr 16 (31 VII-7 VIII 1994), s. 23.
 31. Czy siostry elżbietanki wrócą do Chojnowa ? Gazeta Chojnowska. R. 3, nr 28 (15 VII 1994), s. 6.
 32. Charakterystyka ogólna ludności parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bolesławcu w latach 1970-1983. Głos Bolesławca. 1994, nr 9, s. 4.
 33. Powstanie parafii p. w. Najświętszego Serca Pana Jezusa na Osiedlu Kwiatowym w Bolesławcu. Głos Bolesławca. 1994, nr 9, s. 4.
 34. Parafia Legnickie Pole. Niedziela. R. 37: 1994, nr 36E, s. 10.

16.69. Kościół rzymsko-katolicki w Bolesławcu w ostatnim pięćdziesięcioleciu. Wrocławski Przegląd Teologiczny. R. 3: 1995, nr 2, s. 115-124.

 1. Nauczanie katechetyczne w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bolesławcu w latach 1970-1983. Głos Bolesławca. 1994, nr 10, s. 6.

17.71. Apostolstwo Słowa jako jedna z form duszpasterstwa jezuitów we Wrocławiu w latach 1581-1595 i 1638-1776. W: Jezuicka ars educandi. Prace ofiarowane Księdzu Profesorowi Ludwikowi Piechnikowi SJ. Kraków 1995, s. 131-140.

 1. Praca kaznodziejska w parafii p. w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bolesławcu w latach 1970-1983. Głos Bolesławca. 1994, nr 11, s. 6.
 2. Całkowita miłość. Zgromadzenie Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa w archidiecezji wrocławskiej. Nowe Życie. R. 11: 1994, nr 11, s. 12.
 3. Godzina miłosierdzia. Nasze Słowo. R. 5, nr 24 (20-27 XI 1994), s. 17.
 4. Niektóre praktyki religijne w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bolesławcu w latach 1970-1983. Głos Bolesławca. 1994, nr 12, s. 9.
 5. Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety. Niedziela. R. 37: 1994, nr 48E, s. 11.
 6. Nowy Rok rozpoczynamy w Imię Maryi i Jezusa. Nasze Słowo. R. 6, nr 1 (1-8 I 1995), s. 4.
 7. Kariera, dążenie w dół – czy jest to możliwe ? Nasze Słowo. R. 6, nr 1 (1-8 I 1995), s. 5.
 8. Początek Jezusowej radości. Nasze Słowo. R. 6, nr 2 (15-22 I 1995), s. 4.
 9. Wielkość i znaczenie Ewangelii. Nasze Słowo. R. 6, nr 2 (15-22 I 1995), s. 5.
 10. Religijne praktyki regularne w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bolesławcu w latach 1970-1983. Głos Bolesławca. 1995, nr 1, s. 6.
 11. Rec.: Saeculum Christianum. Pismo historyczno-społeczne. Półrocznik, rok 1: 1994, nr 1, ATK, ss. 279, il. 18. Wrocławski Przegląd Teologiczny. R. 2: 1994, nr 2, s. 121-122.
 12. Jezus odrzucony w Nazarecie. Nasze Słowo. R. 6, nr 3 (29 I-5 II 1995), s. 4.

18.84. Stosunek do władz kościelnych i zgromadzeń zakonnych oraz praca nad nawracaniem innowierców w działalności jezuitów wrocławskich w latach 1581-1595 i 1638-1776. Horyzonty Wiary (Kwartalnik Pedagogiki Religijnej Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego). R. 6: 1995, 4(26), s. 75-85.

19.*85. Charakterystyka zewnętrzna biblioteki kolegium oo. jezuitów w Świdnicy Śląskiej z lat 1629-1776. Rocznik Świdnicki. R. 1994, s. 130 – 135.

 1. Wypełnianie praktyk pobożnych w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bolesławcu w latach 1970-1983. Głos Bolesławca. 1995, nr 2, s. 10.
 2. Niektóre postawy moralne członków parafii p. w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bolesławcu w latach 1970-1983. Głos Bolesławca. 1995, nr 3, s. 10.
 3. Rec.: Marienlexikon. Herausgegeben im Auftrag des Institutum Marianum Regensburg E. V. von Professor Dr. Remigius Bäumer und Professor Dr. Leo Scheffczyk. T. 1-6. St. Ottilien 1988-1994. Wrocławski Przegląd Teologiczny.
 4. Problem abstynencji i trzeźwości w życiu członków parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bolesławcu w latach 1970-1983. Głos Bolesławca. 1995, nr 4, s. 8.
 5. Kościół rzymsko-katolicki w Bolesławcu w latach 1945-1995. Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Głos Bolesławca. 1995, nr 5 (35), s. 7.
 6. Miłosierdzie przez duże M. Niedziela. R. 38: 1995, nr 19 (88)E, s. 11.
 7. Kościół katolicki w Bolesławcu w latach 1945-1995. Parafia p. w. św. Cyryla i Metodego. Głos Bolesławca. 1995, nr 6 (36), s. 7.
 8. Kościół rzymsko-katolicki w Bolesławcu w latach 1945-1995. Parafia p. w. Matki Bożej Częstochowskiej w Bożejowicach. Głos Bolesławca. 1995, nr 8 (38), s. 9.
 9. Miłosierdzie Boże a Eucharystia. Nasze Słowo. R. 6, nr 14 (2 VII-9 VII 1995), s. 7.
 10. Kościół rzymsko-katolicki w Bolesławcu w latach 1945-1995. Parafia p. w. Matki Bożej Różańcowej. Głos Bolesławca. 1995, nr 7 (37), s. 11.
 11. Kościół rzymsko-katolicki w Bolesławcu w latach 1945-1995. Parafia p. w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w 1984 r. Głos Bolesławca. 1995, nr 9 (39), s. 13.
 12. Czym jest odpust dla Kościoła ? Nowy Kurier Wiązowski. 1995, nr 1 październik-listopad, s. 5.
 13. Kościół rzymsko-katolicki w Bolesławcu w latach 1945-1995. Parafie powstałe w latach dziewięćdziesiątych naszego stulecia. Głos Bolesławca. 1995, nr 10 (40) listopad, s. 9.
 14. Początki parafii rzymsko-katolickiej p. w. Ciała i Krwi Chrystusa w Bolesławcu. Głos Bolesławca. 1995, nr 11 (41) grudzień, s. 9.
 15. Czekanie na przyjście Pana. Kazanie na I Niedzielę Adwentu. Nasze Słowo. R. 6, nr 25 (148) (3-10 XII 1995), s. 4.
 16. Wychodzić naprzeciw Chrystusa. Kazanie na II Niedzielę Adwentu. Nasze Słowo. R. 6, nr 25 (148) (3-10 XII 1995), s. 5.
 17. Chrystus celem i sensem życia. Kazanie na III Niedzielę Adwentu. Nasze Słowo. R. 6, nr 26 (149) (17-24 XII 1995), s. 4.
 18. Oczekiwanie na Boże Narodzenie. Kazanie na IV Niedzielę Adwentu. Nasze Słowo. R. 6, nr 26 (149) (17-24 XII 1995), s. 5.
 19. Z dziejów Wiązowa i okolic. Nowy Kurier Wiązowski. 1995, nr 3 grudzień-wyd. świąteczne, s. 11.
 20. Parafia rzymsko-katolicka Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Bolesławcu w sierpniu i wrześniu 1994 r. Głos Bolesławca. 1996, nr 1 (42) styczeń, s. 5.
 21. Wiązów-miasto biskupie. Nowy Kurier Wiązowski. 1996, nr 4 styczeń, s. 11.
 22. Ważniejsze wydarzenia w parafii p. w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bolesławcu w 1985 roku. Głos Bolesławca. 1996, nr 2 (43) luty, s. 8.
 23. Nieco faktów z dziejów kościoła w Wiązowie. Nowy Kurier Wiązowski. 1996, nr 6 luty, s. 9.
 24. Środa Popielcowa-początek Wielkiego Postu. Nowy Kurier Wiązowski. 1996, nr 6 luty, s. 10.
 25. Kilka uwag o budynku parafialnym przy Placu Zamkowym w Bolesławcu (ważniejsze prace remontowe w latach 1985-1989). Głos Bolesławca. 1996, nr 3 (44) marzec, s. 7.
 26. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego i Poniedziałek Wielkanocny. Nowy Kurier Wiązowski. 1996, nr 6a marzec, s. 10.
 27. O „granicach” parafii Wniebowzięcia NMP w Bolesławcu w latach 1945-1970. Głos Bolesławca. 1996, nr 4 (45) kwiecień, s. 6-7.
 28. Fatima-światło dla świata. Nowy Kurier Wiązowski. 1996, nr 7 kwiecień, s. 9.
 29. Wierni w parafii Wniebowzięcia NMP w Bolesławcu w latach 1945-1970. Głos Bolesławca. 1996, nr 5 (46) maj, s. 9.
 30. Katechizacja w parafii p. w. Wniebowzięcia NMP w Bolesławcu w latach 1945-1970. Głos Bolesławca. 1996, nr 6 (47) czerwiec, s. 9.
 31. Rekolekcje w parafii Wniebowzięcia NMP w Bolesławcu w latach 1945-1970. Głos Bolesławca. 1996, nr 8 (49) wrzesień, s. 8.
 32. Prehistoryczne znaleziska w okolicach Wiązowa. Nowy Kurier Wiązowski. 1996, nr 9 czerwiec, s. 4-5.
 33. Misje święte w parafii Wniebowzięcia NMP w Bolesławcu w latach 1945-1970. Głos Bolesławca. 1996, nr 9 (50) październik, s. 6.
 34. Ks. Władysław Rączka… odznaczony prałaturą honorową Ojca Świętego. Głos Bolesławca. 1996, nr 10 (51) listopad, s. 3.
 35. Misje święte w Bolesławcu w 1962 r. Głos Bolesławca. 1996, nr 10 (51) listopad, s. 9.
 36. Misje święte w Brzeźniku i Bolesławcu w 1966 r. Głos Bolesławca. 1996, nr 11 (52) grudzień, s. 13.
 37. 50 lat działalności Sióstr Adoratorek w Bolesławcu. Głos Bolesławca. 1997, nr 1 (53), s. 7.

20.123. Jezuici a Eucharystia. W: W blasku Eucharystii. Materiały z sympozjum „Eucharystia w dziejach Kościoła na ziemiach polskich ze szczególnym uwzględnieniem Śląska” oraz z XXVI Wrocławskich Dni Duszpasterskich. Praca zbiorowa pod red. ks. I. Deca. Wrocław 1996, s. 97-105.

 1. Głoście radość, która wypływa ze zbawienia. (50 lat Adoratorek w Bolesławcu). Niedziela Legnicka. R. 45: 1997, nr 3 (1777)E 19 stycznia, s. II.

21.125. Jezuici w granicach diecezji legnickiej do 1776 roku. W: Wierność i obrona wiary. Charakterystyka Kościoła w obecnych granicach Diecezji Legnickiej. Praca zbiorowa pod red. ks. Stanisława Araszczuka. Legnica 1996, s. 81-92; ten sam artykuł w: Dziedzictwo wiary Diecezji Legnickiej. Praca zbiorowa pod red. ks. S. Araszczuka. Legnica 1997, s. 93-104.

 1. Siostry Adoratorki Krwi Chrystusa. Gość Niedzielny. R. 74: 1997, nr 7, wyd. ABCDEFGH 16 II 1997, s. 14.
 2. Chrzest, bierzmowanie, pokuta i sakrament chorych w parafii Wniebowzięcia NMP w Bolesławcu w latach 1945-1970. Głos Bolesławca. 1997, nr 2/3 (54/55) luty/marzec, s. 8.
 3. Posługa duszpasterska biskupa Tadeusza Rybaka w Bolesławcu w dniu 22 lutego 1997 r. Głos Bolesławca. 1997, nr 4/5 (56/57) kwiecień/maj, s. 9.

22.129. Jezuici w granicach Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej do 1776 roku. Studia Paradyskie. 6-7: 1997, s. 73-83; ten sam artykuł w: Rocznik Lubuski. T. 23: 1997, cz. 1, s. 29-38.

 1. O Mszy świętej w parafii Wniebowzięcia NMP w Bolesławcu w latach 1945-1970. Głos Bolesławca. 1997, nr 6/7 (58/59) czerwiec/lipiec, s. 9.

23.131. Z dziejów i działalności cystersów w Paradyżu w latach 1230/36-1834. W: Diecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne Gorzów Wlkp.-Paradyż 1947-1997. Księga jubileuszowa. Redaktor ks. Ryszard Tomczak. Paradyż 1997, s. 13-36.
24.132. Współpraca naukowa Z-GWSD z PFT we Wrocławiu w latach 1989-1997. W: Diecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne Gorzów Wlkp.-Paradyż 1947-1997. Księga jubileuszowa. Redaktor ks. Ryszard Tomczak. Paradyż 1997, s. 321-327.
25.*133. Książki teologii spekulatywnej z okresu od XV do XVIII wieku w księgozbiorze jezuitów świdnickich. Rocznik Świdnicki. T. 24: 1996, s. 69-78.

 1. Poznajemy świątynie archidiecezji. Kościoły parafii Wiązów. Gość Niedzielny. R. 74: 1997, nr 46 z 16 listopada, s. 17.
 2. Poznajemy świątynie archidiecezji. Kościół p. w. św. Anny we Wrocławiu-Widawie. Gość Niedzielny. R. 74: 1997, nr 50 z 14 grudnia, s. 17.
 3. Rec.: Ks. Józef Mandziuk, Historia Kościoła katolickiego na Śląsku. T. 2. Czasy reformacji protestanckiej, reformy katolickiej i kontreformacji 152-1742. Warszawa 1995, ss. 264, tabl. 11, il. 30. Saeculum Christianum. R. 4: 1997, nr 1, s. 203-205.
 4. Rec.: Sympozjum naukowe z okazji 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego oraz święta Uniwersytetu Opolskiego. Wrocławski Przegląd Teologiczny. R. 5: 1997, nr 2, s. 159-161; to samo w: Saeculum Christianum. R. 4: 1997, nr 2, s. 267-269.
 5. Poznajemy świątynie archidiecezji. Kościół parafialny p. w. Opieki św. Józefa we Wrocławiu. Gość Niedzielny. R. 75: 1998, nr 5 z 1 lutego, s. 22.

26.*139. Książki z okresu od XV do XVIII wieku dotyczące historii i polityki w księgozbiorze jezuitów świdnickich. Rocznik Świdnicki. T. 25: 1997, s. 33-44.

 1. Jezuici wobec Unii Brzeskiej. Saeculum Christianum. R. 5: 1998, nr 1, s. 43-51.
 2. Poznajemy świątynie archidiecezji. Kościół parafialny w Strzelinie. Gość Niedzielny. R. 75: 1998, nr 29 z 19 lipca, s. 23.
 3. Rec.: Ks. Józef Mandziuk, Kult Maryjny we Wrocławiu. Warszawa 1997, ss. 80, il. 24. Saeculum Christianum. R. 5: 1998, nr 1, s. 212-213.

27.143. Z dziejów i działalności jezuitów w Legnicy w latach 1689-1776. W: Słowo nieskowane. Księga Jubileuszowa dla ks. Jana Kruciny. Pod red. ks. A. Nowickiego i bpa J. Tyrawy. Wrocław 1998, s. 641-647.

 1. Poznajemy świątynie archidiecezji. Kościół p. w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzegu. Gość Niedzielny. R. 76: 1999, nr 2 z 10 stycznia, s. 20.

28.145. Społeczeństwo polskie w kazaniach o. Andrzeja Radawieckiego. Studia Paradyskie. 8: 1998, s. 87-98.

 1. Rec.: Ks. Józef Mandziuk, Franciszkanie konwentualni we Wrocławiu. Wrocław 1997, ss. 96. Saeculum Christianum. R. 5: 1998, nr 2, s. 236-237.

29.147. Wiadomości o pierwszych biskupach śląskich w świetle Kroniki Thietmara i niektórych wrocławskich katalogów biskupich. Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. R. 53: 1998, nr 3-4, s. 481-486.
30.148. Sytuacja religijna na Śląsku w czasach Angelusa Silesiusa. Studia Paradyskie. 9: 1999, s. 153-160.
31.149. Kościół rzymskokatolicki na Dolnym Śląsku w powojennym pięćdziesięcioleciu. Dolny Śląsk. T. 8. Wrocław 2000, s. 50-56.
32.150. Jezuickie stacje misyjne, rezydencje i kolegia na Śląsku w latach 1580-1776. W: Służcie Panu z weselem. Księga Jubileuszowa ku czci kard. Henryka Gulbinowicza z okazji 50-lecia kapłaństwa, 30-lecia biskupstwa, 25-lecia posługi w archidiecezji wrocławskiej i 15-lecia kardynalatu. Red. ks. Ignacy Dec. T. 1. Wrocław 2000, s.  159-164.

151.Nasi biskupi. Rec.: Ks. Józef Pater, Poczet biskupów wrocławskich. DTSK Silesia. Wroclaw 2000. Nowe Życie. R. 17: 2000, nr 7-8, s. 24.

33.152. Studia Paradyskie – periodyk naukowy diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. W: Księga pamiątkowa 50-lecia organizacji Kościoła katolickiego na ziemi lubuskiej, Pomorzu Zachodnim i północnym. Praca zbiorowa pod red. bpa P. Sochy przy współpr. ks. Z. Leca. Zielona Góra 2000, s. 293-296.
34.153. Zakony i zgromadzenia zakonne męskie w 50-leciu administracji kościelnej na ziemi lubuskiej, Pomorzu Zachodnim i północnym. W: Księga pamiątkowa 50-lecia organizacji Kościoła katolickiego na ziemi lubuskiej, Pomorzu Zachodnim i północnym. Praca zbiorowa pod red. bpa P. Sochy przy współpr. ks. Z. Leca. Zielona Góra 2000, s. 481-486.
35.154. Jezuickie misje ludowe na Śląsku w latach 1851-1872. W: W kręgu chrześcijańskiego orędzia moralnego. Księga Jubileuszowa poświęcona ks. prof. Antoniemu Młotkowi. Red. ks. M. Biskup, ks. T. Reroń. Wrocław 2000, s. 767-774.

 1. 65 haseł dotyczących zakonów, zgromadzeń zakonnych, instytutów zakonnych, przełożonych zakonnych, domów opieki, katolickie fundacje we Wrocławiu. Hasła zostały opublikowane w „Encyklopedii Wrocławia”, która ukazała się w Wydawnictwie Dolnośląskim w roku 2000. Jej red. naukowym jest Jan Harasimowicz. Oto moje hasła według kolejności alfabetycznej i numeracja strony, na której umieszczono je w Encyklopedii Wrocławia: 155. Betlejem. Schronisko dla matek ciężarnych, s. 68; 156. Bonifratrzy, s. 83; 157. Dom Księży Emerytów im. Jana XXIII, s. 149; 158. Dom Opieki Najświętszej Marii Panny, s. 149; 159. Dom Samotnej Matki im. Bł. Siostry Faustyny Kowalskiej, s. 151; 160. Dominikanie, s. 152; 161. Dominikanki, s. 151; 162. Fiołka Maria, s. 192; 163. Forma Jan, s. 197; 164. Fryc Maria Zofia, s. 206; 165. Instytut Misjonarek Chrystusa, s. 294; 166. Jasińska Teresa, s. 306; 167. Jezuici, s. 310; 168. Kalińska Irena, s. 316-317; 169. Kapucyni, s. 333; 170. Karmelici Bosi, s. 335; 171. Karmelitanki Bose, s. 335; 172. Katolicka Fundacja Najświętszej Panny Marii Dla Bezdomnych Panien Służących, s. 342; 173. Katolicki Związek Caritas we Wrocławiu, s. 343; 174. Klaretyni, s. 351; 175. Krawczyńska Czesława, s. 419; 176. Kucharska Weronika, s. 434; 177. Kulik Teresa, s. 437; 178. Kuria Prowincjalna Ojców Bonifratrów, s. 439; 179. Kurowski Błażej OFM, s. 440; 180. Machowska Świerada, s. 476; 181. Misjonarze, s. 512; 182. Oblaci, s. 563; 183. Pokarowska Aniela, s. 645; 184. Redemptoryści, s. 698; 185. Rogoza Zofia, s. 708; 186. Salezjanie, s. 726-727; 187. Salezjanki, s. 727; 188. Salwatorianie, s. 727; 189. Semik Stanisław SDB, s. 751; 190. Sercanie Biali, s. 752; 191. Siostry Adoratorki Krwi Chrystusa, s. 757; 192. Siostry Albertynki, s. 757; 193. Siostry Benedyktynki Sakramentki, s. 757; 194. Siostry Boromeuszki, s. 757; 195. Siostry Felicjanki, s. 757; 196. Siostry Franciszkanki Matki Bożej Nieustającej Pomocy, s. 757; 197. Siostry Franciszkanki Szpitalne, s. 757; 198. Siostry Jadwiżanki, s. 757; 199. Siostry Józefitki, Zgromadzenie Sióstr św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, s. 757; 200. Siostry Józefitki, Zgromadzenie Sióstr od św. Józefa III zakonu św. Franciszka z Asyżu, s. 757; 201. Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus, s. 757; 202. Siostry Magdalenki, s. 757; 203. Siostry Marii Niepokalanej, s. 757-758; 204. Siostry Matki Bożej Miłosierdzia, s. 758; 205. Siostry Nazaretanki, s. 758; 206. Siostry Sługi Jezusa, s. 758; 207. Siostry Służebniczki Starowiejskie, s. 758; 208. Siostry Służebniczki Śląskie, s. 758; 209. Siostry Szkolne De Notre Dame, s. 758; 210. Siostry Urszulanki Serca Jezusa Konającego, s. 758; 211. Siostry Zmartwychwstanki, s. 758; 212. Szarytki, s. 803; 213. Urszulanki, s. 874; 214. Wąsik Kazimierz OH, s. 884; 215. Wilczko Alicja, s. 892; 216. Wrocławskie Towarzystwo Opieki Nad Więźniami, s. 924; 217. Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Albertynek, s. 941; 218. Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Sióstr Elżbietanek, s. 941; 219. Zakład Opiekuńczo – Wychowawczy Sióstr Notre – Dame, s. 941.

36.220. Życie zakonne we współczesnym Wrocławiu. W: Unxit et misit. Księga Jubileuszowa ku czci Księdza Biskupa Józefa Pazdura. Red. ks. Ignacy Dec. Wrocław 2000, s. 227-237.
37.221. Powojenne życie religijne. Kościół rzymskokatolicki. W: Bolesławiec. Zarys monografii miasta. Red. T. Bugaj i K. Matwijowski. Wrocław-Bolesławiec 2001, s. 380-385.
38.222. Sprowadzenie jezuitów do Wrocławia i ich działalność związana z utworzeniem uniwersytetu w 1702 r. W: Milenijny Kościół wrocławski wczoraj i jutro. Praca zbiorowa pod redakcją ks. Ignacego Deca. Wrocław 2001, s. 89-108.

VI.223 Jezuici w Legnicy (1689-1776). Wrocław 2001.

39.224. Biskup Marcin Gerstmann (8 III 1527-23 V 1585). Życie i działalność. Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. R. 56: 2001, nr 4, s. 459-468.
40.225. Placówki jezuickie na Śląsku do kasaty zakonu. W: Miejsce i rola Kościoła wrocławskiego w dziejach Śląska. Pod red. Krystyna Matwijowskiego. Wyd. i Druk. DTSK Silesia. Wrocław 2001, s. 83-91.
41.226. Jezuici na Górnym Śląsku do kasaty ze szczególnym uwzględnieniem ich działalności szkolnej. Wrocławski Przegląd Teologiczny. R. 9: 2001, nr 2, s. 109-123.
42.227. Jezuici w Nysie, Opawie, Opolu, Brzegu, Tarnowskich Górach i Cieszynie ze szczególnym uwzględnieniem ich działalności szkolnej do 1773 r. W. Mieczysław Kogut, Zeszyty historyczne Kościoła katolickiego w Kluczborku. Cz. 12. Kluczbork 2002, s. 245-263.
43.228. Jezuici we Wrocławiu od przybycia do 1776 roku. W: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura. T. 1. Red. J. Walkusz. Redakcja Wydawnictw KUL. Lublin 2002, s. 17-42.
44.229. Troska o kościoły w duszpasterstwie rzymskokatolickim Hrabstwa Kłodzkiego do końca XX w. W: Veritati Salvificae Servire. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. zw. dr. hab. Edwardowi Góreckiemu z racji 70 rocznicy urodzin. Red. Ks. W. Wenz. Wrocław 2002, s. 299-308.

 1. S. Elżbieta Cińcio SMI, Ks. Zdzisław Lec, Przed jubileuszem. Pielgrzymka Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej do sanktuarium Maryjnego w Jiřikovie (Filipovie). Nowe Życie. R. 19: 2002, nr 6 (333), s. 18-19.

45.231. Jezuickie misje ludowe na Śląsku w latach 1851-1872. W: Z dziejów wrocławskiego Kościoła katolickiego. Kościół w XIX wieku. Pod red. ks. Ignacego Deca i Krystyna Matwijowskiego. Wrocław 2002, s. 47-52.
46.232. Jezuici wobec unii brzeskiej. W: Z dziejów wrocławskiego Kościoła katolickiego. Tendencje unijne. Pod red. ks. Ignacego Deca i Krystyna Matwijowskiego. Wrocław 2002, s. 21-27.
47.233. Współautor z Ks. A. Młotek, Teologia katolicka na Uniwersytecie Wrocławskim w XIX w. Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. R. 57: 2002, nr 3, s. 331- 344.
48.234. Kościoły i kaplice Archidiecezji Wrocławskiej. Pr. Zbior. pod red. ks. prof. Józefa Patera. Autorzy: ks. Mieczysław Kogut, ks. Zdzisław Lec, ks. Lech Nowak, ks. Józef Pater, Eugeniusz Wawrzyniak. Wrocław 2002.

 1. Rodzina Bogiem silna. Homilia. Wrocławski Przegląd Teologiczny. R. 10: 2002, nr 1, s. 275-276.

49.236. Założenie Akademii Leopoldyńskiej we Wrocławiu w 1702 r. W: 300 lat Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Zarys historii i pracownicy naukowi PWT we Wrocławiu. Pod red. ks. Ignacego Deca. Wrocław 2002, s. 27 – 32.

 1. Recenzja naukowa: Czesław Pest, Ksiądz major Mateusz Zabłocki – bojownik o wiarę i niepodległość ojczyzny. CTA VI. BIBLICA, PATRISTICA ET HISTORICA. 2: 2002, s. 38-45.
 2. Recenzja naukowa: Grzegorz Wejman, Pobyt Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego na Pomorzu Zachodnim w granicach dzisiejszej archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. CTA VI. BIBLICA, PATRISTICA ET HISTORICA. 2: 2002, s. 46-60.
 3. Recenzja naukowa: Leszek Wilczyński, „Katolicka Myśl Wychowawcza”. II Studium Katolickie. Wilno 1936 r. CTA VI. BIBLICA, PATRISTICA ET HISTORICA. 2: 2002, s. 61-78.

50.240. Szkolnictwo jezuickie na Górnym Śląsku do kasaty. W: Kultura edukacyjna na Górnym Śląsku. Redakcja naukowa Antoni Barciak. Katowice 2002, s. 112-126.

 1. „Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym” (Dz 2,4). Homilia. Wrocławski Przegląd Teologiczny. R. 10: 2002, nr 2, s. 205-206.
 2. Rec.: Ks. Józef Mandziuk, Dzieje Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie 1954 – 1999. Warszawa 1999, ss. 80 + 40 il. W: Ks. Mieczysław Kogut, Dekanat Kąty Wrocławskie. Cz. 1. Kluczbork – Kąty Wrocławskie 2003, s. 291-292.
 3. Rec.: Ks. Józef Mandziuk, Słownik księży pisarzy archidiecezji wrocławskiej (1945 – 1992). Warszawa 1997, ss. 402. W: Ks. Mieczysław Kogut, Dekanat Kąty Wrocławskie. Cz. 1. Kluczbork – Kąty Wrocławskie 2003, s. 292-294.
 4. Rec.: Ks. Józef Mandziuk, Ksiądz Kanonik Zygmunt Kozłowski (1916-1998) Duszpasterz Dplnośląski. Warszawa 1999, ss. 112, il. 39, tabel 2. W: Ks. Mieczysław Kogut, Dekanat Kąty Wrocławskie. Cz. 1. Kluczbork – Kąty Wrocławskie 2003, s. 294-295.
 5. Rec.: Marienlexikon. Herausgegeben im Auftrag des Institutum Marianum Regensburg E. V. von Professor Dr. Remigius Baumer und Professor Dr. Leo Scheffczyk. T. 1-6. St. Ottilien 1988-1994. W: Ks. Mieczysław Kogut, Dekanat Kąty Wrocławskie. Cz. 1. Kluczbork – Kąty Wrocławskie 2003, s. 296-297.
 6. Recenzja wydawnicza: M. Banaszak, Historia Kościoła katolickiego. T. 1. Starożytność. W: Ks. Mieczysław Kogut, Dekanat Kąty Wrocławskie. Cz. 2. Kluczbork – Kąty Wrocławskie 2003, s. 233.
 7. Recenzja pracy doktorskiej: Ks. Bogdan Dąbrowski, Zakony na Śląsku od połowy XVIII wieku do Kulturkampfu. Warszawa 2002, wydruk komputerowy, ss. 361. W: Ks. Mieczysław Kogut, Zeszyty historyczne Kościoła katolickiego w Kluczborku. Cz. 13. Kluczbork 2003, s. 142-148.
 8. Recenzja pracy doktorskiej: Ks. Paweł Nowatkowski, Tajemnica żywotności systemu pedagogicznego Janusza Korczaka. Wrocław 2002, wydruk komputerowy, ss. XI+264. W: Ks. Mieczysław Kogut, Zeszyty historyczne Kościoła katolickiego w Kluczborku. Cz. 13. Kluczbork 2003, s. 148-151.
 9. Wykaz wygłoszonych i wysłuchanych wykładów i konferencji w latach 1998-2002. W: Ks. Mieczysław Kogut, Zeszyty historyczne Kościoła katolickiego w Kluczborku. Cz. 13. Kluczbork 2003, s. 152-155.
 10. Instytut Historii Kościoła Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu w latach 1997-2001. W: Ks. Mieczysław Kogut, Zeszyty historyczne Kościoła katolickiego w Kluczborku. Cz. 13. Kluczbork 2003, s. 155-168.

51.251. Biogramy kanoników wrocławskich. W: Ks. Mieczysław Kogut, Zeszyty historyczne Kościoła katolickiego w Kluczborku. Cz. 13. Kluczbork 2003, s. 168-210.

 1. Kazanie wygłoszone dnia 7 grudnia 2002 r. w katedrze wrocławskiej w dniu modlitw o beatyfikację sługi Bożego ks. Jana Jerzego Schneidera. Wrocławski Apostoł Miłosierdzia – Sługa Boży Ks. Jan Jerzy Schneider (1824-1876). W: Ks. Mieczysław Kogut, Zeszyty historyczne Kościoła katolickiego w Kluczborku. Cz. 13. Kluczbork 2003, s. 210-213.
 2. Recenzja pracy magisterskiej: Aleksy Pliszczyński, Księgi XVI-wieczne w Bibliotece – Pracowni Starodruków Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu. Poznań 2003, ss. 168, wydruk komputerowy. Praca przechowywana jest w Bibliotece Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu. W: Mieczysław Kogut, Dekanat Kąty Wrocławskie. Cz. 2. Kluczbork – Kąty Wrocławskie 2003, s. 234-235.
 3. Recenzja pracy magisterskiej: Jadwiga Lisiewicz, Biskup Stefan Wyszyński jako Ordynariusz Diecezji Lubelskiej w latach 1946-1949. Wrocław – Legnica 2002, ss. 99 + aneks, wydruk komputerowy. Praca jest przechowywana w Bibliotece PWT we Wrocławiu. W: Mieczysław Kogut, Dekanat Kąty Wrocławskie. Cz. 2. Kluczbork – Kąty Wrocławskie 2003, s. 235-236.
 4. Recenzja pracy magisterskiej: Beata Tarasiuk, Duchowość księdza kardynała Stanisława Hozjusza (1504-1579). Wrocław 2002, ss. 134 + XI, wydruk komputerowy. Praca przechowywana jest w Bibliotece PWT we Wrocławiu. W: Mieczysław Kogut, Dekanat Kąty Wrocławskie. Cz. 2. Kluczbork – Kąty Wrocławskie 2003, s. 236 – 237.
 5. „Szukajcie wpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam przydane”. Homilia na 34 Niedzielę Zwykłą – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – 23 XI 2003. Wrocławski Przegląd Teologiczny. R. 11: 2003, nr 1, s. 296-297.
 6. „Eucharystia wielką tajemnicą wiary, Eucharystia buduje Kościół”. Homilia na Boże Ciało, 10 VI 2004. Wrocławski Przegląd Teologiczny. R. 11: 2003, nr 2, s. 295-297.
 7. „Istnieje jeden Bóg w Trzech odrębnych Osobach: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty”. Homilia na Niedzielę Trójcy Przenajświętszej, 6 VI 2004. Wrocławski Przegląd Teologiczny. R. 11: 2003, nr 2, s. 294-295.
 8. Uniwersytet Szczeciński. Wydział Teologiczny. Ćwiczenia z historii Kościoła przeprowadzone na roku II Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie w roku akademickim 2003/2004. Szczecin 2004, ss. 64, A 4, wydruk komputerowy.
 9. Uniwersytet Szczeciński. Wydział Teologiczny. Ćwiczenia z historii Kościoła przeprowadzone na roku II Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyzu w roku akademickim 2003/2004. Paradyż 2004, ss. 88, A 4, wydruk komputerowy.
 10. Rec. wydawnicza: Studia Paradyskie. XIII: 2003. Napisałem recenzję dotyczącą wszystkich 15 artykułów teologicznych wchodzących w skład tego numeru. Zob. Studia Paradyskie. XIII: 2003.
 11. Rec.: Alois Albrecht, Norbert Buske, Bischof Otto von Bamberg. Sein Wirken für Pommern, Thomas Helms Verlag, Schwerin 2003, ss. 127, il. 57. (W druku).
 12. „Sprawiedliwość Boża”. Homilia na 30 Niedzielę Zwykłą, 24 X 2004. Wrocławski Przegląd Teologiczny. R. 12: 2004, nr 1, s. 258 – 259.
 13. „Dążenie do osobistej świętości i troska o kościół”. Homilia na 31 Niedzielę Zwykłą – Rocz. Poświęcenia Własnego Kościoła – 31 X 2004. Wrocławski Przegląd Teologiczny. R. 12: 2004, nr 1, s. 259 – 260.
 14. „Uroczystość Wszystkich Świętych – czasem szczególnej radości i błogosławieństwa Bożego”. Homilia na Uroczystość Wszystkich Świętych – 1 XI 2004. Wrocławski Przegląd Teologiczny. R. 12: 2004, nr 1, s. 260 – 261.

52.266. Zmarli po II wojnie światowej (1945-2003) kapłani pracujący w archidiecezji wrocławskiej. W: Ks. Mieczysław Kogut, Zeszyty historyczne Kościoła katolickiego w Kluczborku. Cz. 14: Kluczbork 2004, s. 115 – 149.

53.267. Eucharystia w życiu i działalności Jana Pawła II. W: Ks. Mieczysław Kogut, Zeszyty historyczne Kościoła katolickiego w Kluczborku. Cz. 14: Kluczbork 2004, s. 149 – 158.

 1. Kazanie wygłoszone w katedrze dnia 22 stycznia 2004 o godz. 18.30 z okazji instalacji na urząd kanonika honorowego wrocławskiej kapituły katedralnej. W: Ks. Mieczysław Kogut, Zeszyty historyczne Kościoła katolickiego w Kluczborku. Cz. 14: Kluczbork 2004, s. 159 – 161.

54.269. Starania Henryka Brodatego (ur. ok. 1168 – zm. 19 III 1238 w Krośnie nad Odrą) o zjednoczenie kraju. W: Ks. Mieczysław Kogut, Zeszyty historyczne Kościoła katolickiego w Kluczborku. Cz. 14: Kluczbork 2004, s. 162 – 176.

 1. Ks. Zdzisław Lec, Ks. Józef Mandziuk, Ks. Hubert Relich, Seminarium naukowe z historii Kościoła – zasady dotyczące pisania pracy dyplomowej. W: Ks. Mieczysław Kogut, Zeszyty historyczne Kościoła katolickiego w Kluczborku. Cz. 14: Kluczbork 2004, s. 177 – 198.

55.271. Wykaz parafii dekanatu Kamieniec Ząbkowicki w diecezji świdnickiej wraz z krótkimi informacjami o charakterze historycznym. W: Ks. Mieczysław Kogut, Dekanat Kąty Wrocławskie. Cz. 3. Kąty Wrocławskie 2004, s. 263 – 272.

56.272. Szkolnictwo jezuickie na Górnym Śląsku do kasaty. Śląsk Opolski. 2003, nr 2 (49), s. 7 – 14.

 1. Rec.: Józef Mandziuk, Sakralna sztuka gotycka na Śląsku, Wydawnictwo i Drukarnia DTSK „Silesia”, Wrocław 2003, ss. 115. Wrocławski Przegląd Teologiczny. R. 12: 2004, nr 1, s. 208 – 209.

57.274. Życie i działalność biskupa – misjonarza. W: Św. Otton z Bambergu – ewangelizator Pomorza. Jego kult do czasów współczesnych. Pod red. Ks. G. Wejmana. Szczecin 2004, s. 11 – 32. [Rec. Ks. Marek Starowieyski].

58.275. Jędryczko Stanisław (1901 – 1949) – proboszcz. W: Ks. Zdzisław Pienio, Powołania kapłańskie i zakonne w parafii św. Doroty w Tuligłowach. Wiek XX. Słownik biobibliograficzny. Świdnica 2004, s. 29.

 1. „Bóg jest nieskończoną miłością”. Homilia na III Niedzielę Wielkiego Postu – 27 II 2005. Wrocławski Przegląd Teologiczny. R. 12: 2004, nr 2, s. 229 – 230.
 2. „Kim jest dla mnie Jezus Chrystus?”. Homilia na IV Niedzielę Wielkiego Postu – 6 III 2005. Wrocławski Przegląd Teologiczny. R. 12: 2004, nr 2, s. 230 – 231.
 3. „Oczekuję wskrzeszenia umarłych”. Homilia na V Niedzielę Wielkiego Postu – 13 III 2005. Wrocławski Przegląd Teologiczny. R. 12: 2004, nr 2, s. 232 – 233.
 4. Rec. wydawnicza: Studia Paradyskie. XIV: 2004. Napisałem recenzję dotyczącą wszystkich 15 artykułów teologicznych wchodzących w skład tego numeru. Zob. Studia Paradyskie. XIV: 2004.

59.280. Wykaz parafii dekanatu Borów w Archidiecezji Wrocławskiej wraz z krótkimi informacjami historycznymi, dotyczącymi kościołów, kaplic i plebanii. W: Dekanat Kąty Wrocławskie. Cz. 4. Pod red. Ks. Mieczysława Koguta. Kąty Wrocławskie 2005, s. 215 – 224.

60.281. Wykaz parafii dekanatu Brzeg – Południe w Archidiecezji Wrocławskiej wraz z krótkimi informacjami historycznymi, dotyczącymi kościołów, kaplic i plebanii. W: Dekanat Kąty Wrocławskie. Cz. 4. Pod red. Ks. Mieczysława Koguta. Kąty Wrocławskie 2005, s. 206 – 214.

 1. „O pracy w winnicy Pańskiej”. Homilia na XXVII Niedzielę Zwykłą (A) – 2 X 2005. Wrocławski Przegląd Teologiczny. R. 13: 2005, nr 1, s. 260 – 261.

61.283. Stanisław Dąbrowski, przejrzał i do druku przygotował ks. Zdzisław Lec, Katalog starych druków dawnej biblioteki katedralnej w Kamieniu Pomorskim (Stan z lat 80. XX w.). W: Biblioteki i archiwa kościelne na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej, zarys problematyki. Pod red. Ks. G. Wejmana. Szczecin 2005, s. 55 – 226.

62.284. Ważniejsze wydarzenia z życia rzymskokatolickiej wspólnoty Polaków w Szczecinie do 1945 r. W: Kościół rzymskokatolicki na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej w latach 1945 – 2005. Pod red. Ks. G. Wejmana. Szczecin 2005, s. 185 – 197. [Rec. Kościół rzymsko-katolicki na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej w latach 1945 – 2005. Pod red. Ks. G. Wejmana. Szczecin 2005, Ks. Mieczysław Kogut, w: Perspectiva, Rok IV: 2005, nr 2 (7), s. 299 – 300.].

 1. Ważniejsze wydarzenia z dziejów miejscowości, parafii i kościoła p. w. św. Brata Alberta w Mirkowie. Mirków 2005, druk A 5, ss. 10.

63.286. Sprowadzenie jezuitów do Wrocławia i ich działalność do 1740 r. W: Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Nr 4 (55). Wrocław 2005, s. 59 – 66.

64.287. Posłuszeństwo w aspekcie historycznym. Biuletyn Wychowania Seminaryjnego. R. 38: 2006, nr 47, s. 56 – 75.

 1. Rec. wydawnicza: Studia Paradyskie. XV: 2005. 15 stycznia 2006 r. napisałem recenzję dotyczącą wszystkich 14 artykułów teologicznych wchodzących w skład tego numeru. Zob. Studia Paradyskie. XV: 2005.

65.*289. Książki teologii praktycznej z okresu od XV do XVIII wieku w księgozbiorze jezuitów świdnickich. W: Między Lwowem a Wrocławiem. Księga jubileuszowa Profesora Krystyna Matwijowskiego. Pod red. Bogdana Roka i Jerzego Maronia. Wyd. Adam Marszałek. Toruń 2006, s. 87 – 98.

66.290. Dzieje i działalność sodalicji mariańskiej gimnazjalistów w Legnicy w latach 1700-1776. W: Wobec Boga i człowieka. Księga pamiątkowa dla ks. prof. Romana Harmacińskiego. Praca zbiorowa pod red. Ks. Eligiusza Piotrowskiego. Wyd. Diecezjalne Zielona Góra – Gorzów Wlkp. 2006, s. 75 – 85; to samo w: Nobilissimo et bono magistro. Księga pamiątkowa ku czci księdza infułata profesora Bolesława Kumora, red. ks. Władysław Bochnak, s. 371-379, poz. 315.

67.291. Wykaz parafii dekanatu Brzeg – Północ w Archidiecezji Wrocławskiej wraz z krótkimi informacjami historycznymi, dotyczącymi kościołów, kaplic i plebanii. W: Dekanat Kąty Wrocławskie. Część V. Pod red. Ks. Mieczysława Koguta. Kąty Wrocławskie 2006, s. 264 – 271.

 1. Rec.: Beata Bykowska, Klasztor Cysterek opactwa St. Marienthal ze szczególnym uwzględnieniem lat 1945 – 1997. Wrocław 2005, ss. 288. W: Dekanat Kąty Wrocławskie. Część V. Pod red. Ks. Mieczysława Koguta. Kąty Wrocławskie 2006, s. 272 – 278. (kopie pierwszych stron publikacji za rok 2006 oddałem w listopadzie 2007 ks. Offmańskiemu)
 2. Dzieje Kościoła na Pomorzu w latach 1534 – 1870 (księga pamiątkowa ku czci ks. prof. Swastka, w druku, ks. red. J. Pater).
 3. Ks. Jan Jerzy Schneider (1824 – 1876) – apostoł miłosierdzia (księga pamiątkowa ku czci ks. abpa Zygmunta Kamińskiego, w druku).
 4. Rec. wydawnicza: Studia Paradyskie. XVI: 2006. 15 stycznia 2007 r. napisałem recenzję dotyczącą wszystkich artykułów teologicznych wchodzących w skład tego numeru. Zob. Studia Paradyskie. XVI: 2006.

68.296. Kalendarium Kościoła na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej do 1945 roku. W: Kalendarium Kościoła na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej ze szczególnym uwzględnieniem lat 1945 – 2005. Pod red. Ks. Grzegorza Wejmana. Szczecin 2007, s. 9 – 92.

69.297.  Przedmowa, w: Ks. Dariusz Śmierzchalski – Wachocz, Partia komunistyczna wobec Kościoła i przejawów wiary katolickiej w swoich szeregach na przykładzie Środkowego Nadodrza w latach 1945 – 1989, wyd. Apostolicum, Ząbki 2007, s. 14 – 16. (kopie pierwszych stron publikacji za rok 2007 oddałem w czerwcu 2011 ks. Offmańskiemu, oprócz pozycji 68.297 )

70.298. Działalność Bractwa Najświętszego Serca Pana Jezusa w Legnicy w latach 1703 – 1769 w świetle dziejów kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa, w: Z miłości do Kościoła. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu infułatowi profesorowi Władysławowi Bochnakowi, red. ks. Bogusław Drożdż, Legnica 2008, s. 333 – 342.

 1. Czy Bóg może mieć Matkę? (KKK 495 – 501), w: I tak będziesz wierzył. Pomoce duszpasterskie, red. : ks. M. Biskup, ks. A. Małachowski, Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej, Wrocław 2008, s. 88 – 91.
 2. Wniebowstąpienie – druga strona Ecce Homo (KKK 659 – 664), w: I tak będziesz wierzył. Pomoce duszpasterskie, red. : ks. M. Biskup, ks. A. Małachowski, Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej, Wrocław 2008, s. 148 – 150.

71.301. Działalność dydaktyczna i naukowa ks. prof. zw. dr. hab. Lecha Bończa – Bystrzyckiego, w: Historia Ecclesiae in Pomerania. Księga jubileuszowa poświęcona ks. prof. zw. dr. hab. Lechowi Bończa – Bystrzyckiemu, Szczecin 2008, s. 19 – 49.

72.302. Z. Lec, A. Put, Wprowadzenie, w: Kościół na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej w XII wieku. Pod red. ks. Zdzisława Leca i ks. Adriana Puta, Szczecin 2008, s. 7 – 8.

73.303. Przedmowa I, w: S. Aneta Banyś CDC, Kościół p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Jakuba Starszego w Kamieńcu Ząbkowickim. Jego architektura i wystrój, Wrocław 2008, s. 9.(kopie pierwszych stron publikacji za rok 2008 oddałem w czerwcu 2011 ks. Offmańskiemu)

74.304. Jezuici wobec Akademii Rycerskiej w Legnicy w pierwszej poł. XVIII wieku, w: Stawać się chrześcijaninem dziś. Księga pamiątkowa z okazji siedemdziesiątych urodzin Ks. profesora Michała Chłopowca, red. ks. T. Reroń, PWT, Wrocław 2009, s. 315-321; i Panu Niedzielenko dnia 29 XI 2008).

75.305. Wstęp, w: Michał Franiak, Stefan Olejniczak. Historia życia. Płock – Ragnit – KL Stutthof, Szczecin 2009, s. 5 – 6.

76.306. Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w granicach Diecezji Świdnickiej do 1989 roku, w: Zbawienie przez miłosierdzie i prawdę. Księga pamiątkowa ku czci J. E. Ks. Bpa Prof. dra hab. Ignacego Deca z okazji 65-lecia urodzin, 40-lecia kapłaństwa i 5-lecia sakry biskupiej, red. Ks. Janusz Michalewski, Świdnica 2009, s. 395-408.

77.307. Integracyjna rola Kościoła na Pomorzu Zachodnim, w: Maius ac Divinius. Księga Jubileuszowa na 80-lecie urodzin ks. Jana Kruciny, red. ks. Waldemar Irek, Herbert Schambeck, TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław 2009, s. 261-271; Rola Kościoła katolickiego przy integracji osadników polskich na Pomorzu Zachodnim po 1945 roku (na przykładzie parafii w Goleniowie, Gryficach i Nowogardzie), „Zeszyty Kulickie”, nr 5: 2009, s. 81-95.(kopie pierwszych stron publikacji za rok 2009 oddałem w czerwcu 2011 ks. Offmańskiemu)

 1. 308. wydawnicza: Edyta Bartkowiak, Formacje zakonne wobec problemu dzieci pozbawionych opieki w Polsce w latach 1918 – 1939, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2009, ss. 295, 21 cm + 15 cm.
 2. 309. wydawnicza: Recenzja wydawnicza publikacji: „Dylematy egzystencjalne. T. 1. Cierpienie, Redakcja naukowa Edyta Bartkowiak, Paweł Prüfer, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2009, ss. 173, 21 cm + 15 cm.
 3. 310. wydawnicza: Recenzja wydawnicza publikacji: Ks. Stanisław Gręś, Misja Ducha Świętego w prowadzeniu Kościoła do Paruzji Chrystusa, Studium pneumatologiczno – mariologiczne, Niepokalanów 2009, ss. 287, 21 cm + 15 cm.

78.311. Troska (arcy)biskupa profesora Kazimierza Majdańskiego o rozwój (Archi)diecezji Szczecińsko – Kamieńskiej, w: Cierpliwość i miłość. Księga dla uczczenia Kardynała Henryka Gulbinowicza, red. bp Edward Janiak, ks. Waldemar Irek, PWT Wrocław, 2010, s. 437-448; to samo, w: „Colloquia Theologica Ottoniana” 1/2011, s. 129-143. (kopie pierwszych stron publikacji za rok 2010 oddałem w październiku 2011 ks. Offmańskiemu)

79.312. Uwarunkowania prowadzące ks. Adolfa Bertrama (1859-1945) do święceń biskupich w 1906 roku, w: Nauczycielowi – uczniowie. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Mandziukowi z okazji 70. rocznicy urodzin, red. ks. Władysław Kret, ks. Zbigniew Pałka, ks. Krzysztof Szopa, Agencja Wydawnicza „Promocja” w Mielcu, Rzeszów 2011, s. 413-417. (30 III 2010 dałem też ten artykuł ks. prof. Paterowi do książki, która ma się ukazać jako podsumowanie międzynarodowego sympozjum, które odbyło się we Wrocławiu dnia 22 X 2009). (kopie pierwszych stron publikacji za rok 2011 oddałem w styczniu 2012 ks. Offmańskiemu)

80.313. Dzieje i działalność sodalicji mariańskiej gimnazjalistów w Legnicy w latach 1700-1776, w: Nobilissimo et bono magistro. Księga pamiątkowa ku czci księdza infułata profesora Bolesława Kumora, red. ks. Władysław Bochnak, Wydawnictwo Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej, Legnica 2011, s. 371-379, to samo zob. poz. 290.

81.314. Formowanie i rozwój biblioteki jezuitów w Świdnicy Śląskiej w latach 1629-1776 w świetle ówczesnych przepisów Towarzystwa Jezusowego.  Losy biblioteki po kasacie Towarzystwa Jezusowego na Śląsku, w: Servus Sanctae Hedvigis. Księga dedykowana Księdzu Antoniemu Kiełbasie SDS, red. Ks. Józef Swastek, Ks. Michał Piela SDS, PWT Wrocław, 2011, s. 225-235. (kopie pierwszych stron publikacji za rok 2011 oddałem w styczniu 2012 ks. Offmańskiemu)

82.315. Placówki jezuickie na Śląsku do 1740 roku, w: Silesia Jesuitica. Kultura i sztuka zakonu jezuitów na Śląsku i w hrabstwie kłodzkim 1580-1776. Pod red. Dariusza Galewskiego i Anny Jezierskiej, Wrocław 2012, s. 35-40. (kopie pierwszych stron publikacji za rok 2012 oddałem w 13 marca 2013 ks. Dullakowi)

83.316. Kolegia jezuickie na Śląsku do 1740 r., „Perspectiva” Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne 11 (2012)  2 (21), s. 89-97.

84.317. Charakterystyka zewnętrzna rękopisów i inkunabułów należących do biblioteki jezuitów w Świdnicy Śląskiej w latach 1629-1776, w: Ad imaginem Tuam. Ksiega Jubileuszowa dla uczczenia Arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego, red. ks. prof. Waldemar Irek, t. 2, Papieski Wydział Teologiczny Wrocław, 2012, s. 457-465. (kopie pierwszych stron publikacji za rok 2012 oddałem w 13 marca 2013 ks. Dullakowi)

85.318. Kościół na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej w XIII wieku. Pod redakcją ks. Zdzisława Leca i ks. Adriana Puta, Szczecin 2012, ss. 118. (kopie pierwszych stron publikacji za rok 2012 oddałem w 13 marca 2013 ks. Dullakowi)

VII.319. Jezuici w Kłodzku (1597-1776): katalog osób i urzędów, materiały źródłowe, literatura, Wydawnictwo „In Plus”, Szczecin 2013, ss. 233. (kopie pierwszych stron publikacji za rok 2013 oddałem w 21 stycznia 2014 ks. Dullakowi).

86.320. Biskup Jan Kropidło (1394 – 1398) na tle czternastowiecznych biskupów diecezji kamieńskiej, w: Vir Ecclesiae deditus. Księga dla uczczenia Księdza Profesora Edwarda Góreckiego, red. ks. prof. Waldemar Irek, PWT Wrocław, 2011, s. 607-612; Biskup Jan Kropidło (1394 – 1398) na tle czternastowiecznych biskupów diecezji kamieńskiej, w: Lux ex Silesia. Księga Pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Mandziukowi w 70. rocznicę urodzin, red. ks. Waldemar Gliński, Wyd. UKSW, Warszawa 2013, s. 431-436.

87.321. Duchowość kapłańska Johannesa Georga Schneidera (11 I 1824-1 VII 1849- 7 XII 1876), w: Ks.  Johannes Schneider-Wrocławski działacz społeczny XIX w. i świadek na nowe czasy, pod red. Grzegorza Straucholda i s. Edyty Sybilii Kołtun SMI, Wyd. Drukarnia Tumska, Wrocław 2013, s. 121-128. (kopie pierwszych stron publikacji za rok 2013 oddałem w 21 stycznia 2014 ks. Dullakowi).

88.322. Zagadnienie czytelnictwa książek należących do biblioteki jezuitów w Świdnicy Śląskiej w latach 1629-1776, w: Hereditatis custos. Księga dla uczczenia Księdza Profesora Józefa Patera, red. ks. Andrzej Tomko, Wyd. Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 2014, s. 201-208. (kopie pierwszych stron publikacji za rok 2014 oddałem  1 marca 2015 ks. Dullakowi).

89.323. Charakterystyka zewnętrzna druków z XVI-XVIII wieku należących do biblioteki jezuitów w Świdnicy Śląskiej w latach 1629-1776, w: Oboedientia et pax. Księga jubileuszowa dedykowana biskupowi Marianowi Błażejowi Kryszyłowiczowi OFMConv, red. o. Zdzisław Gogola OFMConv, ks. Andrzej Maćkowski, ks. Józef Wołczański, Wyd. WTUS, Szczecin 2014, s. 531-543. (kopie pierwszych stron publikacji za rok 2014 oddałem 1 marca 2015 ks. Dullakowi).

90.324. Mądrość teologiczna jezuitów świdnickich w XVI-XVIII wieku, w: Księga Jubileuszowa dla uczczenia biskupa Ignacego Deca, red. ks. Andrzej Tomko, t. 2, Wyd. Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 2014, s. 419-432. (kopie pierwszych stron publikacji za rok 2014 oddałem 1 marca 2015 ks. Dullakowi).

91.325. Troska o chorych. Apteka kolegium jezuickiego w Kłodzku i jej sprzedaż w 1777 roku, „Perspectiva” Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne 13 (2014)  1 (24), s. 64-72. (kopie pierwszych stron publikacji za rok 2014 oddałem 1 marca 2015 ks. Dullakowi).

92.326. Dzieje jezuitów w Kłodzku w latach 1597-1776, „Perspectiva” Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne 13 (2014)  2 (25), s. 123-136. (kopie pierwszych stron publikacji za rok 2014 oddałem 1 marca 2015 ks. Dullakowi).

93.327. Mądrość filozoficzna jezuitów świdnickich w XVI-XVIII wieku, w: Księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora Jana Flisa w 70. rocznicę urodzin pod red. Piotra Goniszewskiego i ks. Cezarego Korca, Wyd. WTUS, Szczecin 2015, s. 855-863.

VIII.328. Kościół na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej w XIV wieku. Pod redakcją ks. Zdzisława Leca i ks. Adriana Puta, Szczecin 2015, ss. 152.

94.329. Mądrość prawnicza jezuitów świdnickich w XVI-XVIII wieku, „Adhibenda” Rocznik Archiwum Diecezjalnego w Zielonej Górze 2 (2015), s. 119-131. (kopie pierwszych stron publikacji za rok 2015 oddałem 1 marca 2016 ks. G. Wejmanowi).

95.330. Kościół na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej w XV wieku. Pod redakcją ks. Zdzisława Leca, Szczecin 2016, ss. 152.

96.331. Budownictwo sakralne na Pomorzu Zachodnim, w: Kościół na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej w XV wieku. Pod redakcją ks. Zdzisława Leca, Szczecin 2016, s. 57-70.

97.332. (współautor ks. Roman Skarżyński) Kalendarium dziejów Kościoła na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej, w: Kościół na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej w XV wieku. Pod redakcją ks. Zdzisława Leca, Szczecin 2016, s. 123-144.

98.333. Historiografia poświęcona świętemu Ottonowi z Bambergu znakiem jego kultu, w: Kościół na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej w XV wieku. Pod redakcją ks. Zdzisława Leca, Szczecin 2016, s. 145-150.

IX.334. Jezuici w Świdnicy (1629-1776) i ich biblioteka, Wydawnictwo „In Plus”, Szczecin 2017, ss. 182.

335.Rec. wydawnicza: Ks. Mieczysław Kogut, Zeszyty historyczne Kościoła katolickiego w Kluczborku, część XVIII, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 2017, ss. 343, 21 cm + 15 cm.

 1. Ksiądz biskup dr Henryk Grzondziel (1897-1968) – pierwszy po II wojnie światowej Dyrektor Diecezjalny Unii Apostolskiej Kleru Administracji Apostolskiej Dolnego Śląska, „Wrocławskie Wiadomości Kościelne” 70 (2017) 1 (styczeń – czerwiec 2017), s. 204-208.
 2. 70-ta rocznica wznowienia działalności Unii Apostolskiej Duchowieństwa Diecezjalnego Najświętszego Serca Pana Jezusa w Archidiecezji Wrocławskiej (1947-2017) (zarys dziejów i działalności UAK oraz wybrane dane statystyczne), „Wrocławskie Wiadomości Kościelne” 70 (2017) 1 (styczeń – czerwiec 2017), s. 209-214.
 3. Zapomniany biskup. Biskup dr Henryk Grzondziel (1897-1968) – kapłan, działacz społeczny, świątobliwa postać śląskiego Kościoła, „Nowe Życie” 34 (wrzesień 2017) 9 (509), s. 28-29.

 

Wiadomości o autorze (Bibliografia przedmiotowa):

Schematyzmy Archidiecezji Wrocławskiej: 1979-2015; Biuletyny Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu: 1988-2010; Bibliografia historii Śląska 1992-1995;  Patientia et Caritas. W hołdzie Księdzu Kardynałowi Henrykowi Gulbinowiczowi Arcybiskupowi Metropolicie Wrocławskiemu w 25-lecie sakry biskupiej 8 II 1970-8 II 1995. Pod red. ks. Ignacego Deca. Wrocław 1995, s. 280; W. Mrówka, Ksiądz proboszcz Zdzisław Lec odchodzi. Nowy Kurier Wiązowski. Czerwiec 1996, nr 9, s. 1; Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995. Opr. Ludwik Grzebień SJ przy współpracy zespołu jezuitów. Kraków 1996, s. 674; J. Mandziuk, Słownik księży pisarzy archidiecezji wrocławskiej. Warszawa 1997, s. 182-183; Diecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne Gorzów Wlkp-Paradyż 1947-1997 Księga Jubileuszowa. Praca pod red. ks. Ryszarda Tomczaka. Paradyż 1997, s. 138-139; A. Lenkiewicz, Polacy na przełomie XX i XXI wieku. T. 1. Wrocław 1998, s. 65-66; J. Jankowski, Kapłański jubileusz. Niedziela Legnicka. R. 41: 1998, nr 46(272)E, s. V; J. Jankowski, Przygotowanie do roku jubileuszowego. Niedziela Legnicka. R. 41: 1998, nr 50(276)E, s. V; Legnica. Zarys monografii miasta. Pod. Red. Stanisława Dąbrowskiego. Wrocław-Legnica 1998, s. 173, 177; Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny. Nr 6: 1999, t. 2. Wyd. Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości. Gorzów Wlkp. 1999, s. 262;  A. Jaroszewicz, Dar naszej parafii na Jubileusz Chrześcijaństwa. Niedziela Legnicka. R. 42: 1999, nr 45 (323)E z 7 listopada, s. II; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Informator dydaktyczny wydziału teologicznego na rok akademicki 1999/2000. Poznań 1999, s. 74, 76, 78, 80, 82, 83; Informator Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej 2000. Kuria Diecezjalna w Zielonej Górze 2000, s. 31, 33, 167; J. Dziewulski, Obchody Święta Niepodległości w Pielgrzymce. Niedziela Legnicka. R. 43: 2000, nr 50(380)E, s. V; Papieski Wydział Teologiczny. Informator na rok akademicki 2001/2002. Wrocław 2001, s. 3, 9, 22, 40, 61, 108-110, 183, 194, 196, 198, 201; Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny Nr 8. Gorzów WLKP. 2001, s. 190; Maciej Roman Bombicki, Encyklopedia Actus Purus. Kto jest Kim w Polsce nowego millenium (2000-2002). Poznań 2002, s. 316; Ks. prof. dr hab. Zdzisław Lec [biogram]. W: 300 lat Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Zarys historii i pracownicy naukowi PWT we Wrocławiu. Pod red. ks. Ignacego Deca. Wrocław 2002, s. 140; Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu 1968 – 2001. Pracownicy naukowo – dydaktyczni. Wykaz prac dyplomowych. Sympozja. Działalność wydawnicza. Red. ks. Ignacy Dec. Wrocław 2002, s. 126 – 136, 346, 351, 362, 396, 476, 477, 479, 480, 486, 488, 490, 491, 495, 496, 497, 499, 515, 516, 520, 525, 529, 531, 532, 569, 571, 573, 575, 577, 580, 585, 586, 593. Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu. Informator na rok akademicki 2003/2004. Wrocław 2003; Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu. Informator na rok akademicki 2004/2005. Wrocław 2004; Kościół w Polsce. Dzieje i kultura. Red. Jan Walkusz. T. 1 – 4. Lublin 2002 – 2005; Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu. Informator na rok akademicki 2005/2006. Wrocław 2005; Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu. Informator na rok akademicki 2006/2007. Wrocław 2006; Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu. Informator na rok akademicki 2007/2008. Wrocław 2007; Złota Księga Jubileuszu 25-lecia Uniwersytetu Szczecińskiego 1984-2009; Who‘s Who in the World 2012, Marguis Who‘sWho Publications.

w latach 1998-2017:

 1. Wykłady i konferencje:
 • W ramach konferencji: „Dzieje śląskiego Kościoła katolickiego w czasach nowożytnych” wykład: „Biskup wrocławski Marcin Gerstmann – życie i działalność”, 12 IX 1998, PFT Wrocław;

– 2. W ramach konferencji: „Kościół na Śląsku w XIX wieku” wykład: „Jezuickie misje ludowe na Śląsku w latach 1851 – 1872”, 18 V 1999, PFT Wrocław.

–    3. Wykład z cyklu „Dni Kultury Chrześcijańskiej”. 27.X.1999, Parafia p.w. św. Jana Ewangelisty we Wrocławiu –Zakrzowie, wykład: „Życie zakonne we współczesnym Wrocławiu”.

–    4. W ramach III Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Regionalistów (26-27 V 2000 r. Wrocław) wykład: „Kościół rzymsko-katolicki na Dolnym Śląsku w powojennym pięćdziesięcioleciu (1945-1995)” wygłoszony dnia 26 V 2000.

5. W ramach międzynarodowej sesji naukowej z okazji 1000-lecia Diecezji Wrocławskiej „Miejsce i rola Kościoła Wrocławskiego w dziejach Śląska” komunikat: „Placówki jezuickie na Śląsku do kasaty zakonu” wygłoszony w Kolegium Marianum (Uniwersytet) dnia 20 czerwca 2000 r.

6. W ramach Festiwalu Nauki Polskiej (21-24 IX 2000 r. Wrocław) wykład: „Święci w dziejach diecezji wrocławskiej” wygłoszony dnia 22 IX 2000.

– 7. W ramach XXIII Dni Kultury Chrześcijańskiej (Wrocław 22-26 X 2000) wykład: „Święci w dziejach Wrocławia” wygłoszony dnia 23 X 2000 w Kościele o. Karmelitów św. Józefa- ul. Ołbińska.

– 8. Wykład: „Sprowadzenie jezuitów do Wrocławia i ich działalność do 1740 r.” wygłoszony dnia 15 II 2001 r. o godz. 17.00 w Instytucie Historii UWr. (Sala nr 108) w ramach posiedzenia Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego.

– 9. Wykład: „Jezuici we Wrocławiu od przybycia do 1776 r.” wygłoszony dnia 19 IV 2001 r. o godz. 9.00 w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Salwatorianów w Bagnie w ramach Ogólnopolskiego Spotkania Profesorów i Wykładowców Historii Kościoła (18 – 20 IV 2001).

Wykłady i konferencje przedstawione do recenzowania w związku z ubieganiem się o tytuł prof. zwyczajnego

10. W ramach XXIV Dni Kultury Chrześcijańskiej (Wrocław 14-20 X 2001) wykład: „Tematyka Maryjna w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego” wygłoszony dnia 17 X 2001 w kościele karmelitów p.w. Św. Józefa – ul. Ołbińska 1.

 • 11. V Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Kultura Europy Środkowej „Kultura Edukacyjna na Górnym Śląsku” (Zabrze 15-16 listopada 2001, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. 3 Maja 17) wykład: „Szkolnictwo jezuickie na Górnym Śląsku do kasaty” wygłoszony dnia 15 XI 2001 w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
 • 12. Sympozjum „Książę Henryk Brodaty w dziejach Śląska i Polski – w 800-lecie objęcia rządów zorganizowane przez PWT we Wrocławiu, Instytut Historii Uniwersytetu Wrocławskiego i Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w dniu 18 grudnia 2001 w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, wykład: „Starania Henryka Brodatego o zjednoczenie kraju”.
 • 13. Sesja naukowa na temat: „Kształcenie teologiczne na Śląsku” – 300-lecie Wydziału Teologicznego we Wrocławiu – wtorek, 14 maja 2002 roku. Aula PWT, wykład: „Założenie Akademii Leopoldyńskiej”.
 • 14. Konferencja naukowa pt. 300-lecie Uniwersytetu we Wrocławiu, 15-16 X 2002, Wrocław, Aula Leopoldina, wykład 15. 10. 2002 pt. Teologia katolicka na Uniwersytecie Wrocławskim w XIX w.
 • 15. XXVI Dni Kultury Chrześcijańskiej, Wrocław 19-26 X 2003: 25-lecie pontyfikatu Jana Pawła II, rola Papieża Polaka w dziele ewangelizacji współczesnego świata. Wykład, dnia 20 X godz. 18.30, Kościół p. w. Matki Bożej Częstochowskiej – al. J. Kochanowskiego 11 oraz dnia 21 X godz. 18.30, Kościół p. w. Św. Michała Archanioła – ul. B. Prusa 78. Temat wykładu: Eucharystia w życiu i działalności Jana Pawła II.
 1. Udział w konferencjach:
 • Konferencja naukowa: „Świat biskupa Jana Lubrańskiego”, 18 – 20 II 1999, Wydział Teologiczny UAM. Poznań.
 • Sesja naukowa profesorów i wykładowców historii Kościoła w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach zorganizowanej z okazji 75-lecia Diecezji Katowickiej, Katowice 27-28 kwietnia 2000 r.

Udział w konferencjach, przedstawiony do recenzowania w związku z ubieganiem się o tytuł prof. zw.:

 • Międzynarodowe Sympozjum „O Pięciu Świętych Braciach Męczennikach z Międzyrzecza”. Paradyż 9 – 10 XI 2001. Seminarium Duchowne Diecezji. Ziel.- Gorzowskiej.
 • Kolegium Europy Wschodniej, Wydawnictwo Znak. Dni Patronów Europy Świętych Cyryla i Metodego. Wrocław 12-14 lutego 2002 r. 14 lutego 2002 r., czwartek, godz. 17.00, Galeria, ul. Kiełbaśnicza 5, Wykład Prof. Jerzego Strzelczyka (Poznań) Działalność Cyryla (Konstantyna) i Metodego na tle chrystianizacji Europy. Słowo wstępne: dr Edward Wąsiewicz.
 • Posiedzenie Wrocławskiego Towarzystwa Teologicznego, 25 lutego 2002, Aula PWT we Wrocławiu, Bp Włodzimierz Juszczak, Biskup Diecezji Wrocławsko-Gdańskiej Kościoła Grecko-Katolickiego wykład pt. „Kościół Grecko-Katolicki wczoraj i dziś”.
 • Spotkanie Księży Profesorów i Wykładowców Historii Kościoła w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie. Szczecin 4-5 kwietnia 2002 r.
 • Posiedzenie Wydziału II WTN, 18 kwietnia 2002 godz. 17.00 w sali 108 Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Szewska 49, Prof. dr hab. Stefan Bednarek, referat pt. Przemiany kultury polskiej okresu tramsformacji.
 • Posiedzenie Wydziału II WTN, 25 kwietnia 2002 godz. 17.00 w sali 108 Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Szewska 49, Prof. dr hab. Andrzej Szmajke, referat pt. Czy współczesna kultura polska jest kulturą honoru ?
 • Konferencja naukowa CZŁOWIEK, MEDYCYNA, KULTURA FIZYCZNA zorganizowana przez PWT, Akademię Medyczną i Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w dniach 25 i 26 kwietnia 2002 roku w Auli Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, przy pl. Katedralnym 1.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Gdańskie i Europejskie Dziedzictwo. Rola Zakonu Dominikanów w dziejach Gdańska” 9-10 maja 2002, Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczno-Historyczny ul. Wita Stwosza 55, Gdańsk.
 • Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, CCXLI Wrocławski Czwartek Naukowy, Dr hab. Jerzy Maroń (Instytut Historii Uniwersytetu Wrocławskiego), odczyt pt. „Mity i legendy średniowiecznej wojskowości”. 16 maja 2002 godz. 17.00, Collegium Anthropologicum, ul. Kuźnicza 35, parter.
 • Posiedzenie Wrocławskiego Towarzystwa Teologicznego, 22 maja 2002, Wrocław, Sala Senatu PWT, godz. 15.00, wykład pt.: prof. Edward Górecki jako kanonista – ks. dr hab. Wiesław Wenz, prorektor PWT we Wrocławiu.
 • Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Cysterki w dziejach i kulturze ziem polskich i dawnej Rzeczpospolitej. 800 – lecie fundacji opactwa w Trzebnicy. Trzebnica, 18 – 21 września 2002.
 • Kongres Międzynarodowy Chrześcijaństwo w dialogu kultur na ziemiach Rzeczypospolitej. 24 – 26 września 2002. Katolicki Uniwersytet Lubelski.
 • Sympozjum historyczne, 30-lecie istnienia Diecezji Gorzowskiej (Zielonogórsko – Gorzowskiej), 50 – lecie obecności Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu. Paradyż, 8. 10. 2002 r.
 • Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Czwartek Naukowy, Prof. dr hab. Leon Kieres wygłosił wykład pt. Czy warto zajmować się przeszłością ? , 17 X 2002 godz. 17.00, Collegium Anthropologicum, ul. Kuźnicza 35, parter.
 • II Sympozjum o pięciu świętych braciach męczennikach z Międzyrzecza. Paradyż, 8 – 9 listopada 2002.
 • Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, CCXLV Wrocławski Czwartek Naukowy, Dr Adolf Juzwenko (Dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich), odczyt pt. Portret miasta środkowo-europejskiego. O pisarstwie historycznym Normana Davies’a. 12 grudnia 2002 o godz. 17.00 w Collegium Anthropologicum, ul. Kuźnicza 35, parter.
 • Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, posiedzenie Wydziału II WTN, 16 stycznia 2003 r. w sali 108 Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, ul Szewska 49, wykład ks. prof. dr hab. Piotra Liszki pt. Przejście człowieka z istnienia w czasie do istnienia pozaczasowego.
 • Sesja naukowa „Święty Stanisław w życiu Kościoła katolickiego w Polsce” w 750 rocznicę Jego kanonizacji 10 kwietnia (czwartek) 2003 roku. Miejsce obrad: aula wykładowa Wyższego Seminarium Duchownego Ojców Paulinów, Kraków, ul. Skałeczna 16.
 • Spotkanie księży profesorów i wykładowców historii Kościoła. Góra Św. Anny 24-25 kwietnia 2003 r. poświęcone historii prasy katolickiej.
 • Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, Centrum Edukacyjne, wykład, Prof. dr hab. Edmund Małachowicz (Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu), Czy pierwszy biskup wrocławski Jan istniał naprawdę. , 6 maja 2003 r., godz. 17.00, sala konferencyjna Oddziału PAN, Wrocław, Podwale 75.
 • Międzynarodowa konferencja naukowa na temat „Błogosławiony Czesław i jego dziedzictwo”. 12 maja 2003 r. Do obiadu Audytorium Instytutu Historycznego, ul. Szewska 49. Po obiedzie Aula Papieskiego Wydziału Teologicznego, pl. Katedralny 14.

Udział czynny i bierny w sympozjach i konferencjach po złożeniu wniosku w sprawie uzyskania stanowiska profesora zwyczajnego:

 1. Udział czynny:

 

 1. Udział bierny:
 2. Konferencja p. t. Ludzie wrocławskiego Kościoła po II wojnie światowej – w 30 – lecie śmierci Kardynała Bolesława Kominka. 11 marca 2004. Aula Papieskiego Wydziału Teologicznego.
 3. Posiedzenie Wydziału II WTN, 18 marca 2004 godz. 17.00 sala 108 Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego ul. Szewska 49, wykład: prof. dr hab. Krystyn Matwijowski przedstawił pracę dra Adolfa Juzwenki pt. Lubomirscy z Przeworska – kuratorzy literaccy Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.
 4. Posiedzenie Wydziału II WTN, 1 kwietnia 2004 godz. 17.00 sala 108 Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego ul. Szewska 49, wykład: prof. dr hab. Tadeusz Kotula przedstawił pracę dra hab. Andrzeja Łosia pt. Nowe kierunki badań nad antyczną gospodarką.
 5. Promocja książki Antoniego Mazura „Moje Kościoły” połączona z wprowadzeniem autora „Kościół jako obiekt sakralny i rola konstrukcji w kształtowaniu jego formy architektonicznej”. Środa, 5 maja 2004, godz. 18.00, Muzeum Architektury we Wrocławiu, ul. Bernardyńska 5.
 6. Prof. dr hab. Krzysztof Nawotka, wykład pt. „Współczesne badania nad osobą i epoką Aleksandra Wielkiego”. Posiedzenie Wydziału II Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, dnia 24 czerwca 2004 r. (czwartek) godz. 17.00, sala 108 Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Szewska 49.
 7. VII Kongres Teologów Polskich, Lublin, 12 – 15 września 2004, „Kościół w życiu publicznym” Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań. Wydział Teologii KUL, al. Racławickie 14, 20-950 Lublin.
 8. XX Forum Młodych, hasło: Kościół – przestrzeń otwarta. 17 – 20 listopada 2004, Wrocław, Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne we Wrocławiu.
 9. Posiedzenie Wrocławskiego Towarzystwa Teologicznego, 25 listopada o godz.. 12.00 w auli PWT we Wrocławiu. Wykład: Bp Ryszard Bogusz, Biskup Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego, p. t: Maryja w nauce Kościoła Ewangelickiego.

Udział czynny i bierny w sympozjach i konferencjach po uzyskaniu stanowiska profesora zwyczajnego (1 VII 2004 nom. na stanow. prof. zw.):

 1. Udział czynny:
 2. Uniwersytet Szczeciński, Wydział Teologiczny – Katedra Historii Kościoła. W ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej „Ottonalia”. Sympozjum naukowe o Św. Ottonie z Bambergu, czwartek, 1 lipca 2004 r., godz. 16.00, Ratusz Miejski w Kamieniu Pomorskim, wykład p.t.: Działalność św. Ottona z Bambergu na Pomorzu w latach 1124 – 1128.
 3. Klasztor sióstr Urszulanek we Wrocławiu, ul. Nankera, 12 XII 2004, godz. 9 – 12. 00, Dwie konferencje 45 minutowe do sióstr zakonnych z czternastu wrocławskich zakonów i zgromadzeń zakonnych. Tytuł konferencji: Teologiczne podstawy liturgii Kościoła.
 4. Uniwersytet Szczeciński, Wydział Teologiczny – Katedra Historii Kościoła. W ramach przygotowań do sympozjum p.t. „Kościół rzymskokatolicki na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej w latach 1945 – 2005” zorganizowanego dnia 6 maja 2005 w kościele św. Jana Chrzciciela w Szczecinie, tamże wykład dnia 5 maja 2005 po Mszy świętej o godz. 18.00 p. t.: Ważniejsze wydarzenia z życia rzymskokatolickiej wspólnoty Polaków w Szczecinie do 1945 r.
 5. Spotkanie Sekcji Ojców Duchownych Wyższych Seminariów Diecezjalnych i Zakonnych w Polsce (29.08. – 1.09.2005 – WSD w Szczecinie); 31.08. godz. 19.30 wykład: Posłuszeństwo w aspekcie historycznym.
 6. Rodzinne Pomorze – dawniej i dziś Polsko – niemiecka konferencja Fundacji Akademia Europejska Kulice – Külz i Stowarzyszenia na rzecz współpracy polsko – niemieckiej w ośrodku konferencyjnym w Kulicach od 14 – 18 września 2006 r. 16 września 2006 (sobota) 10.00 – wykład: Kościół katolicki jako czynnik integracyjny osadników polskich na Pomorzu Zachodnim po 1945 r.
 7. Sympozjum (Kamień Pomorski), 28 VI 2007 r. na temat: Pielgrzymki papieża Jana Pawła II na Pomorze Zachodnie i Ziemię Lubuską, wykład: Jan Paweł II jako pielgrzym.
 8. Sesja naukowa pt. „Narodziny diecezji szczecińsko – kamieńskiej i koszalińsko – kołobrzeskiej”, 24 października 2007, Aula Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Papieża Pawła VI nr 2 w Szczecinie – wykład: Rola ks. bp. Kazimierza Majdańskiego w rozwoju diecezji szczecińsko – kamieńskiej.
 9. Sesja naukowa poświęcona 380 rocznicy utworzenia Kolegium Jezuickiego w Żaganiu, 31 marca 2008 r., Gabinet 107 Zespołu Szkół Tekstylno – Handlowych w Żaganiu przy ul. Gimnazjalnej 13 – wykład: „Jezuici na Śląsku do kasaty ze szczególnym uwzględnieniem ich obecności w Żaganiu”.
 10. Sympozjum naukowe p. t. „Historia Kościoła na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej w XIII wieku” w Kamieniu Pomorskim. Ratusz Miejski, środa, 25 czerwca 2008 r. o godz. 16.00. Prowadzenie sympozjum i prezentacja książki: „Kościół na Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim w XII wieku” pod red. ks. Zdzisława Leca i ks. Adriana Puta, Szczecin 2008.
 11. Międzynarodowa konferencja naukowa w Legnicy zorganizowana z okazji 300-lecia Akademii Rycerskiej w Legnicy. Muzeum Miedzi w Legnicy, piątek, 7 listopada 2008 r. o godz. 13 tej, wykład: Jezuici wobec Akademii Rycerskiej w Legnicy w pierwszej poł. XVIII w.
 12. Kardynał Adolf Bertram – życie i działalność. Międzynarodowa sesja naukowa w 150-lecie urodzin. 22 października 2009. Aula PWT we Wrocławiu, pl. Katedralny 1. Wykład: „Życie i działalność Kardynała Bertrama”.
 13. Sesja naukowa: Johannes Schneider – Wrocławski Działacz Społeczny XIX w. i Świadek na nowe czasy. 24-25 września 2010 r. Aula PWT we Wrocławiu, pl. Katedralny 1. Wykład, 25 września: „Duchowość kapłańska Jana Schneidera”.
 14. Międzynarodowa konferencja naukowa: Silesia Jesuitica. Kultura i sztuka zakonu jezuitów na Śląsku i w Hrabstwie Kłodzkim (1580-1776). Wrocław, 6-8. X. 2011, Kościół p. w. św. Ignacego Loyoli, ul. Stysia 16. Wykład, 6. X. 2011: Placówki jezuickie na Śląsku do 1740 r.
 15. Sesja naukowa: Święty Otton z Bambergu i jego znaczenie. 24 kwietnia 2015 r. Ratusz w Wolinie. Wykład: Historiografia poświęcona świętemu Ottonowi z Bambergu znakiem jego kultu.
 16. Udział bierny:
 17. VII Kongres Teologów Polskich, Lublin, 12 – 15 września 2004, „Kościół w życiu publicznym” Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań. Wydział Teologii KUL, al. Racławickie 14, 20-950 Lublin.
 18. XX Forum Młodych, hasło: Kościół – przestrzeń otwarta. 17 – 20 listopada 2004, Wrocław, Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne we Wrocławiu.
 19. Posiedzenie Wrocławskiego Towarzystwa Teologicznego, 25 listopada o godz.. 12.00 w auli PWT we Wrocławiu. Wykład: Bp Ryszard Bogusz, Biskup Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego, p. t: Maryja w nauce Kościoła Ewangelickiego.
 20. Spotkanie profesorów i wykładowców Historii Kościoła w Wyższym Seminarium Duchownym Metropolii Warmińskiej w Olsztynie (31 marca i 1 kwietnia 2005), Olsztyn, ul. ST. Kard. Hozjusza 15. Temat referatów: Kościelne ośrodki badań historycznych w Polsce do 1939 r. (Referaty dotyczyły następujących ośrodków: Kraków, Lublin, Lwów, Pelplin, Płock, Poznań, Przemyśl, Sandomierz, Tarnów, Warszawa, Wilno, Włocławek).
 21. Instytut Historii Kościoła Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, obchody jubileuszowe 40 – lecia i zjazd Absolwentów, KUL, 21 maja 2005, wykład: Rola i znaczenie Instytutu Historii Kościoła KUL w rozwoju historiografii.
 22. Posiedzenie Wydziału II WTN, 16 czerwca 2005, godz. 17.00, sala 108 Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Szewska 49, wykład: Prof. dr hab. Piotr Nitecki, Prymas Wyszyński jako student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 23. Sympozjum naukowe „Biblioteki i Archiwa Kościelne na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej, wybrane zagadnienia”. Piątek, 1 lipca 2005 r., Sala Ratusza Miejskiego w Kamieniu Pomorskim.
 24. Posiedzenie Wrocławskiego Towarzystwa Teologicznego, 16 lutego (czwartek) 2006 r., godz. 12. 00, aula PWT Wrocław (Plac Katedralny 1), wykład: dr Bodha Subedi, Religie Nepalu, dyskusja.
 25. Posiedzenie Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, 21 marca (wtorek) 2006 r., godz. 17.15, Collegium Anthropologicum, ul. Kuźnicza 35, sala nr 10, I – sze piętro, wykład: prof. dr hab. n. med. Barbara Świątek, Błąd medyczny – nowe spojrzenie, dyskusja.
 26. Spotkanie profesorów i wykładowców Historii Kościoła w Koszalinie 20 – 21 IV 2006 r. Siedem wykładów na wspólny temat: Zakonne ośrodki badań historycznych w Polsce. Referaty dotyczyły takich ośrodków, jak: Dominikanie, Franciszkanie, Jezuici, Paulini, Salezjanie, Werbiści, Zmartwychwstańcy.
 27. Spotkanie profesorów i wykładowców Historii Kościoła w Legnicy 27 – 28 III 2008 r. Osiem wykładów dotyczących historii Kościoła na Śląsku.
 28. Spotkanie profesorów i wykładowców Historii Kościoła w Krakowie, Wyższe Seminarium Duchowne Franciszkanów, ul. Ojcowska 1, 31-344 Kraków, 16 – 17 IV 2009 r. Dziesięć wykładów dotyczących historii zakonu franciszkańskiego.
 29. Przewodniczący Rady Miasta Szczecin oraz Dziekani Wydziału Humanistycznego i Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego zorganizowali sesję naukową p. t.: „Arcybiskup prof. dr hab. Kazimierz Majdański obrońca życia i mąż stanu” Sesja odbyła się 4 III (czwartek) 2010 r. od godz. 9.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1 (siedem wykładów i panel dyskusyjny).
 30. Spotkanie profesorów i wykładowców Historii Kościoła w Rzeszowie, Wyższe Seminarium Duchowne, ul. Połonińska 25, 35-082 Rzeszów, 8 – 9 IV 2010 r. Osiem wykładów dotyczących męczeństwa w historii Kościoła przez wszystkie epoki.
 31. Spotkanie profesorów i wykładowców Historii Kościoła w Wadowicach, Ojcowie Karmelici, ul. Karmelicka 22, 34-100 Wadowice, 27–28 IV 2011 r. Dziewięć wykładów dotyczących dziejów przygotowania kandydatów do kapłaństwa w Kościele katolickim.
 32. Katedra Historii Kościoła WT US oraz Wydział Duszpasterski Kurii Biskupiej zorganizowali konferencję naukową p.t. 40-lecie Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej 1972-2012 dnia 1 czerwca 2012 roku od godz. 15.00 do 18.00 w Auli Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie, ul. Seminaryjna 2. Czternaście wykładów dotyczących dziejów i działalności Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w latach 1972-2012.
 33. Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki i Homiletyki oraz Historii Kościoła Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego zorganizowały konferencje naukową z okazji 825-lecia konsekracji kościoła św. Jakuba w Szczecinie – katedry Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej (1187-2012), która odbyła się w dniu 11 czerwca 2012 r. w Auli Wydziału Teologicznego przy ul. Papieża Pawła VI nr 2 w Szczecinie. Pięć wykładów dotyczących historii kościoła katedralnego w Szczecinie.
 34. Spotkanie profesorów i wykładowców Historii Kościoła w Gnieźnie, Księża Diecezjalni, Kolegium Europejskie, ul. Kostrzewskiego 5-7 (Dom Studencki UAM), Gniezno, 30 III–1 IV 2016 r. Cztery wykłady dotyczące szerokiego aspektu początków chrystianizacji Polski. Zwiedzanie – Gniezno średniowieczne (Muzeum Początków Państwa Polskiego, kompleks klasztorny franciszkanów, kościół św. Jana Chrzciciela) – Wzgórze Lecha – zwiedzanie katedry, prezentacja „Złotego Kodeksu” i innych najcenniejszych zabytków z Archiwum Archidiecezjalnego, zwiedzanie Muzeum Archidiecezjalnego.
 35. Wydział Teologiczny i Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego zorganizowały sympozjum pt. „Chrzest Polski a Pomorze” 9 czerwca 2016 r. w auli Wydziału Teologicznego US ul. Papieża Pawła VI nr 2 w Szczecinie. W tym sympozjum wygłoszono trzy wykłady. Jeden z tych wykładów wygłosił Ks. dr hab. prof. US Grzegorz Wejman na temat: „Od Kołobrzegu do Kamienia. Początki chrześcijaństwa na Pomorzu”.
 36. Instytut Pamięci Narodowej i Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego zorganizowały konferencję naukową pt. „Kościół katolicki na Pomorzu Zachodnim w latach 1956 – 1972” 9 listopada 2016 r. w auli Wydziału Teologicznego US ul. Papieża Pawła VI nr 2 w Szczecinie. Na tej konferencji wygłoszono 18 wykładów.
 37. Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Witnicy i Fundacja ks. Józefa Bielaka zorganizowały sympozjum naukowe pt. „Dziejowy wymiar witnickiego Kościoła” 16 grudnia 2016 r. w MDK w Witnicy, ul. Gorzowska 22. Na tym sympozjum wygłoszono 7 wykładów.
 
 
Numer pokoju: 102
E-mail: zdzislaw.lec@usz.edu.pl
Konsultacje: każda czwarta środa miesiąca 14.00 – 15.00

Prace doktorskie

2001
1.O. Antoni Kazimierz Dudek OFM, Działalność duszpasterska i misyjna o. Edwarda Władysława Schneidera (1833-1919). Wrocław 2001. (Obrona pracy, 21 maja 2001 PWT Wrocław).

2010
2.Ks. Janusz Szwiec, Ks. Jan Kudera (1872-1943). Życie i działalność. Szczecin 2009 (Obrona pracy, 20 kwietnia 2010 godz. 12.00 WTUS, promocja doktorska, rektorat US, 17 czerwca 2010, godz. 9.00).

3.Adam Szymanowski, Polityka władz komunistycznych wobec Kościoła rzymskokatolickiego na Dolnym Śląsku w latach 1960-1966, Wrocław 2009. (Obrona pracy, 14 czerwca 2010 godz. 11.00 PWT Wrocław, promocja doktorska, PWT Wrocław, 22 czerwca 2010, godz. 12.00).

2015
4.Ks. Adrian Put, Posoborowe ruchy odnowy Kościoła w diecezji (zielonogórsko-) gorzowskiej w latach 1972-1998, Szczecin 2015. (Obrona pracy, 14 maja 2015 godz. 13.30 WTUS, promocja doktorska, rektorat US, 17 czerwca 2015, godz. 9.00).


Prace licencjackie 

2003
Ks. Roman Skarżyński, Działalność Zakładu Leczniczo – Wychowawczego p. w. św. Józefa w Świebodzinie w latach 1871 – 1951. Wrocław – Stare Kurowo 2000.

2004
Ks. Hubert Relich, Dzieje i działalność zakonu braci mniejszych kapucynów prowincji krakowskiej na terenie Kościoła gorzowskiego w latach 1945 – 1972. Wrocław 2004.

2007
Aleksy Pliszczyński, Księgi XVI – wieczne w bibliotece – pracowni starodruków Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyzu. Paradyż – Poznań 2003.

2009
Adam Szymanowski, Obraz kardynała Stefana Wyszyńskiego w dokumentach Urzędu Bezpieczeństwa PRL z lat 1953 – 1956. Wrocław 2005.


Prace magisterskie

 1997
1.Marek Rój, Parafia p.w. Najświętszego Imienia Maryi w Sulechowie w latach 1945-1980. Gorzów Wlkp. 1997.

1998
2.Ks. J. Czachor, Życie i działalność kaznodziejska o. Andrzeja Radawieckiego (+ 1634). Wrocław 1998.
3.Jacek Mataczyna, Historia parafii p. w. Wniebowzięcia NMP w Gorzowie Wlkp. w latach 1945-1990. Gorzów Wlkp. 1998.
4.Kamil Jakubowski, Historia parafii p. w. św. Franciszka z Asyżu w Strzelcach Krajeńskich ze szczególnym uwzględnieniem lat 1945-1995. Gorzów Wlkp. 1998.
5.Mieczysław Łach, Historia parafii p. w. św. Wawrzyńca w Babimoście ze szczególnym uwzględnieniem lat 1945-1995. Gorzów Wlkp. 1998.
6.Beata Sasin, Życie religijno-moralne parafii p. w. św. Michała Archanioła w Nowej Soli w latach 1965-1994. Gorzów Wlkp 1998.
7.Teresa Dudkowska, Życie i działalność księdza biskupa Teodora Benscha (1903-1958). Gorzów Wlkp. 1998.
8.Dariusz Kubiak, Działalność religijna i patriotyczna szkoły polskiej w Dąbrówce Wlkp. w latach 1929-1939. Gorzów Wlkp. 1998.
9.Joanna Gizicka, Historia parafii p. w. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Trzmielu ze szczególnym uwzględnieniem lat 1945-1995. Gorzów Wlkp. 1998.
10.Halina Kowalska, Działalność księdza Zygmunta Szelążka na stanowisku ordynariusza gorzowskiego w latach 1952 – 1956. Gorzów Wlkp. 1998.
11.Ks. Władysław Karwacki, Duszpasterstwo w latach 1945 – 1995 na terytorium obecnej parafii Matki Bożej Różańcowej w Bolesławcu. Wrocław 1998.
12.Ryszard Tutko, Życie religijno – moralne parafii p. w. świętych apostołów Piotra i Pawła w Starym Kurowie w latach 1978 – 1995. Gorzów Wlkp. 1998.
13.Ks. Franciszek Opara, Parafia p. w. Św. Jadwigi w Zawoni w latach 1945 – 1995. Wrocław 1998.
14.Sławomir Żerebecki, Świadectwo wiary Podlaskich Unitów na tle wydarzeń w Pratulinie w 1874 roku. Gorzów Wlkp. 1998.
15.Paweł Kołoszyc, Kult Maryjny w Górzycy Odrzańskiej w okresie od XIII do połowy XVI wieku. Gorzów Wlkp. 1998.

1999
16.Dk. Stanisław Brasse, Działalność redemptorystów w Głogowie w latach 1945-1951. Poznań-Paradyż 1999.
17.Dk. Arkadiusz Rzetecki, Działalność opacka Marka Łętowskiego w Paradyzu w latach 1617-1629. Poznań-Paradyż 1999.
18.Artur Darasz, Życie religijne w Wielkopolsce w latach 1938-1945. Poznań-Gorzów Wlkp. 1999.
19.Paweł Pawłowski, Działalność religijna Związku Polaków w Niemczech w Dąbrówce Wielkopolskiej w latach 1923-1939. Gorzów Wlkp. 1999.
20.Adam Wieczorek, Historia parafii p. w. św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu ze szczególnym uwzględnieniem lat 1973-1997. Gorzów Wlkp. 1999.
21.Zbigniew Wróbel, Historia parafii p. w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Lipkach Wielkich ze szczególnym uwzględnieniem lat 1946-1996. Poznań-Gorzów Wlkp. 1999.
22.Ewa Heyduk, Życie religijno-moralne parafii p. w. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Kosieczynie w latach 1958-1990. Poznań – Gorzów Wlkp. 1999.
23.Grzegorz Kempa, Nauka o celibacie kapłańskim w listach i wypowiedziach papieża Syrycjusza (384-389). Wrocław 1999.
24.Mariusz Karg, Życie religijno-moralne w parafii Wniebowzięcia NMP w Gryficach w latach 1977-1997. Poznań-Gorzów Wlkp. 1999.
25.Roman Soliński, Życie religijne parafii p. w. św. Piotra i św. Pawła w Sułowie w latach 1980-1997. Wrocław 1999.
26.Małgorzata Jakubczak, Działalność ks. Edmunda Łowickiego na stanowisku Administratora Apostolskiego w Gorzowie Wlkp. w latach 1945-1951. Gorzów Wlkp. 1999.

2000
27.Dk. Rafał Mocny, Życie religijne w Głogowie w latach 1933-1945. Poznań-Paradyż 2000.
28.Ks. Roman Skarżyski, Działalność Zakładu Leczniczo – Wychowawczego p. w. św. Józefa w Świebodzinie w latach 1871 – 1951. Wrocław – Stare Kurowo 2000.
29.Ks. Jacek Piotr Woźny, Współczesna architektura sakralna Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej w świetle norm liturgicznych Soboru Watykańskiego II. Wrocław 2000.
30.Rafał Pluskota, Historia i architektura drewnianego kościoła p. w. św. Michała Archanioła w Michalinach (1614 – 1997). Wrocław 2000. 

2001
31.Mariola Stabrawa, Zagadnienia religijne i wychowawcze w twórczości pisarskiej ks. Stanisława Konarskiego (1700-1773). Wrocław 2001.
32.Dk. Hubert Relich, Dzieje i działalność zakonu braci mniejszych kapucynów prowincji krakowskiej na terenie Kościoła gorzowskiego w latach 1945 – 1972. Poznań – Paradyż 2001.
33.Joanna Karolewska, Pobożność eucharystyczna w ujęciu Pedra Calderona de la Barca (1600-1681). Wrocław 2001.
34.Erwin Hellon, Organmistrzowie i organy przez nich wybudowane w kościołach wrocławskich w latach 1968 – 1998. Wrocław 2001.
35.Piotr Jaremko, Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa w kazaniach księdza Józefa Stanisława Adamskiego (1851 – 1926). Wrocław 2001.
36.Bartłomiej Wojciechowski, Historia parafii p. w. Chrystusa Króla w Gorzowie Wlkp. pod duszpasterskim kierownictwem ojców oblatów w latach 1946 – 1975, Wrocław 2001, współ. ks. dr M. Kogut.
37.Anna Teichman, Historia parafii p. w. św. Jana Chrzciciela w Trzcince Lubuskiej w latach 1945 – 2000. Wrocław 2001, współ. ks. dr M. Kogut.
38.Magdalena Ziółkowska, Okoliczności powstania i praca duszpasterska w parafii p. w. Pierwszych Świętych Polskich Męczenników Międzyrzeckich Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna w Gorzowie Wlkp. Wrocław 2001.

2003
39.Aleksy Pliszczyński, Księgi XVI – wieczne w bibliotece – pracowni starodruków Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyzu. Paradyż – Poznań 2003.
40.Dk Paweł Terzyk, Historia parafii p. w. św. Anny w Jordanowie w latach 1945 – 1995. Poznań 2003.

2004
41.Filip Tarczewski, Historia parafii p. w. Św. Jerzego we Wrocławiu – Brochowie w latach 1945-1970. Wrocław 2004.
42.Adrian Put, Ruch „Światło Życie” w diecezji zielonogórsko – gorzowskiej, dawnej gorzowskiej w latach 1976 – 1999. Szczecin 2004.
43.Alina Wojtczak, Historia parafii p. w. św. Wawrzyńca w Starym Dworze w latach 1945 – 1997. Wrocław 2004.
44.Dk Piotr Szymczak, Historia Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego pw. Świetej Rodziny z Nazaret w Szczecinie w latach 1981 – 2001. Szczecin 2004.
45.Dk Maciej Pliszka, Działalność kapelanów wojskowych katolickiego ordynariatu polowego Wojska Polskiego, na terenie archidiecezji szczecińsko – kamieńskiej, w latach 1991 – 2001. Szczecin 2004.
46.Dk Łukasz Huszcza, Historia parafii p. w. Matki Bożej Gwiazdy Morza w Świnoujściu w latach 1896 – 1996. Szczecin 2004.

2005
47.Adam Szymanowski, Obraz kardynała Stefana Wyszyńskiego w dokumentach Urzędu Bezpieczeństwa PRL z lat 1953 – 1956. Wrocław 2005.
48.Renata Szczech, Dzieje parafii p. w. Trójcy Świętej w Róży Wielkiej w latach 1945 – 2003. Szczecin 2005.

2007
49.S. Zhanna Lyakhuta CDC, Cnoty teologiczne w życiu Teresy z Lisieux (1873 – 1897). Wrocław 2007.
50.Liliana Elżbieta Kowalska, Historia parafii p. w. świętego Stanisława Kostki w Szczecinie w latach 1951 – 2004. Szczecin 2007.
51.Mirosława Irena Rybicka, Życie i działalność Francesco Forgione (1887 – 1968) w świetle wybranej literatury polskojęzycznej. Szczecin 2007.

 1. Teresa Adamiak, Życie i działalność Marii Teresy Franciszki Martin z Lisieux (1873 – 1897). Szczecin 2007.
 2. Piotr Kubacki, Życie i działalność Franciszka Ksawerego (1506 – 1552) na podstawie wybranej literatury polskojęzycznej. Szczecin 2007.
 3. Wiesław Kruszyński, Historia parafii p. w. Św. Michała Archanioła w Dobrzanach w latach 1972 – 2005. Szczecin 2007.

2008

 1. S. Aneta Banyś CDC, Kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Jakuba Starszego w Kamieńcu Ząbkowickim. Jego architektura i wystrój. Wrocław 2008.
 2. Michał Franiak, Polscy duchowni diecezjalni w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu w latach 1940 – 1945. Szczecin 2008.
 3. Maria Tołyż, Historia sióstr klarysek od wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu w Ząbkowicach Śląskich w latach 1946 – 2006. Wrocław 2008.
 4. Maria Varanka – Traczyńska, Ikonografia świętego Ottona z Bambergu (ok. 1060 – 1139) na Pomorzu Zachodnim do czasów współczesnych. Wrocław 2008.
 5. Iwona Rudkiewicz, Ks. Witold Kacz (1920 – 1981) jako referent duszpasterstwa chorych archidiecezji krakowskiej w latach 1964 – 1981. Wrocław 2008.
 6. Marek Kawa, Historia parafii p. w. św. Klary w Dobrej Nowogardzkiej w latach 1945 – 2000. Szczecin 2008.
 7. Piotr Majchrzak, Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego w Myśliborzu w latach 1947 – 2005. Szczecin 2008.
 8. Anna Śliwińska, Masoneria w ujęciu biskupa Sebastiana Pelczara. Wrocław 2008.
 9. Aurelia Wasilewska, Życie i działalność Jana Bernardone (1182 – 1226) w świetle literatury polskojęzycznej wydanej po II wojnie światowej. Szczecin 2008.
 10. Tomasz Jonkisz, Historia badań naukowych Całunu Turyńskiego w latach 1898 – 2002. Wrocław 2008.
 11. Katarzyna Zamłynna, Życie i działalność pisarska Katarzyny Sieneńskiej (ok. 1347 – 1380). Wrocław 2008.
 12. Grzegorz Gajewski, Dzieje Wizerunku Matki Bożej z Guadalupe 1531 – 2002 w świetle współczesnej literatury polskojęzycznej. Wrocław 2008.
 13. Damian Włodarczyk, Życie i działalność księdza Albino Luciani (1912 – 1978), późniejszego papieża Jana Pawła II. Wrocław 2008.

2009

 1. Dk. Marcin Kózka, Pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski w 1987 roku, ze szczególnym uwzględnieniem jego wizyty na ziemi szczecińskiej, Szczecin 2009.
 2. Dk. Marcin Miczkuła, Historia parafii pw. Ducha Świętego w Szczecinie Zdrojach w latach 1951 – 2006, Szczecin 2009.
 3. Dk. Paweł Niewiadomski, Działalność biskupa Kazimierza Majdańskiego w diecezji szczecińsko – kamieńskiej w latach 1979 – 1992, Szczecin 2009.
 4. Dawid Szymkowiak, Życie i działalność Edmunda Bojanowskiego (1814-1871) na podstawie literatury polskojęzycznej, Szczecin 2009.
 5. Jolanta Makarewicz, Życie i działalność Katarzyny Sieneńskiej (1347-1380) w świetle współczesnej literatury polskiej, Szczecin 2009.
 6. Ewelina Kowalska, Życie i działalność Wojciecha Sławnikowica (956 – 997) ze szczególnym uwzględnieniem jego wyprawy misyjnej na terenie Polski w świetle współczesnej literatury polskojęzycznej, Wrocław 2009.

2010

 1. Karolina Kapustyńska, Odbudowa katedry pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu w latach 1945-2010, Wrocław 2010.
 2. Marek Rostankowski, Życie i działalność ks. Piotra Skargi (1536-1612) w świetle literatury polskojęzycznej, Szczecin 2010.
 3. Anna Subsar, Życie i działalność Jana Marii Vianneya (1786-1859) w świetle literatury polskojęzycznej, Szczecin 2010.
 4. Krystian Rybarczuk, Okoliczności powstania i działania „Radio Maryja” w latach 1991-2008, Szczecin 2010.

2012

 1. Maciej Kowalski, Życie i działalność misyjna Wojciecha Sławnikowica (ok. 956-997) w świetle wybranej literatury polskiej, Szczecin 2012.
 2. Paweł Bonkowski, Historia parafii pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Goleniowie w latach 1946-2010, Szczecin 2012.
 3. Damian Grzegorz Górecki, Życie i działalność św. Stanisława ze Szczepanowa (ur. ok. 1030-1079) w świetle wybranej literatury polskojęzycznej, Szczecin 2012.
 4. Łukasz Śliz, Życie i działalność Józefa Sebastiana Pelczara (1842-1924) w świetle współczesnej literatury polskojęzycznej, Szczecin 2012.
 5. Tomasz Kałuża, Historia parafii pw. Św. Antoniego w Szczecinie – Warszewie w latach 1948-2010, Szczecin 2012.

2013

 1. Joanna Dąbrowska, Życie i działalność Mikołaja Kopernika (1473-1543) w świetle literatury polskojęzycznej, Szczecin 2013.

2014

 1. Elżbieta Janina Targosz, Życie i działalność Heleny Kowalskiej (1905-1938) w świetle literatury polskojęzycznej, Szczecin 2014.

2015

 1. Jacek Wiśniewski, Działalność duszpasterska przy kościele św. Jana Chrzciciela w Myśliborzu w latach 1946-2013, Szczecin 2015.

Recenzja na stanowisko profesora zwyczajnego

2004
Dnia 23 XI 2004 napisałem recenzję dla ks. prof. Lecha Bończy – Bystrzyckiego na stanowisko prof. zw. Uniwersytetu Szczecińskiego.

Recenzje prac doktorskich

1997
1.O. Wincenty M. Przepióra O. Cist., Dzieje opactwa w Szczyrzycu w XVII i XVIII wieku. Wrocław 1997, ks. prof. Józef Swastek.

1999
2.O. Antoni Wróbel, Historia duszpasterstwa polskiego w Argentynie (1897 – 1997). Wrocław 1999, ks. prof. Józef Swastek.
3.Ks. Tomasz Błaszczyk, Historia Fakultetu Teologii Katolickiej Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1811-1914. Wrocław 1999, ks. prof. J. Mandziuk.

2002
4.Ks. Paweł Nowatkowski, Tajemnica żywotności systemu pedagogicznego J. Korczaka. Wrocław 2002, ks. prof. E. Mitek.
5.Ks. Bogdan Dąbrowski, Zakony na Śląsku od połowy XVIII wieku do Kulturkampfu. Warszawa 2002, ks. prof. J. Mandziuk.

2004
6.Edyta Bartkowiak, Kościół katolicki wobec problemu dzieci pozbawionych opieki w Polsce w latach 1918 – 1939. UZ, Zielona Góra 2004, prof. UZ dr hab. Ryszard Stankiewicz.
7.Ks. Leonard Sadowski, Wychowanie młodego pokolenia w szkołach Komisji Edukacji Narodowej. Wrocław 2004, ks. prof. Eugeniusz Mitek.

2005
8.Ks. Roman Skarżyński, Struktura organizacyjna Kościoła i życie religijne wiernych okręgu drezdeneckiego w latach 1945 – 1992. Wrocław 2005, ks. prof. PWT dr hab. Mieczysław Kogut.
9.Beata Bykowska, Klasztor Cysterek opactwa St. Marienthal ze szczególnym uwzględnieniem lat 1945 – 1997. Wrocław 2005, ks. prof. Józef Swastek.

2006
10.Ryszard Rybicki, Życie religijne ludności wyznania rzymskokatolickiego deportowanej na Sybir z Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1940 – 1941, UKSW, Warszawa 2006, pan prof. Wiesław Jan Wysocki.
11.Ireneusz Łada, Dekanat Lubomierski w latach 1948 – 1968. Wrocław 2006, ks. prof. Józef Swastek.
12. Ks. Adam Wiśniewski SDB, Salezjanie w Środzie Śląskiej w latach 1950 – 1993. Wrocław 2006, ks. prof. PWT Mieczysław Kogut.

2007
13.Ks.Eugeniusz Kaczor, Religijna kultura muzyczna w diecezji koszalińsko – kołobrzeskiej (1972 – 2004). Studium historyczno – muzykologiczne. Lublin 2007. KUL, Wydział Teologii, Instytut Muzykologii, ks. prof. Ireneusz Pawlak.

2010
14.Ks. Władysław Zdeb, Przejawy życia religijno-społecznego w Stalowej Woli. UKSW, Warszawa 2010, ks. prof. Józef Mandziuk.

2011
15.Pan Radosław Rzepecki, Powstanie i rozwój Krakowskiej Prowincji Sióstr Miłosierdzia, Wrocław 2011, ks. prof. PWT dr hab. Józef Pater.

2012
16.Pani Milena Kindziuk, Kreowanie wizerunku medialnego ks. Jerzego Popiełuszki w polskiej prasie w latach 1980-1984. UKSW, Warszawa 2012, ks. prof. Józef Mandziuk.

2013
17.Pan Zbigniew Stanuch, Nauka religii w polityce wyznaniowej państwa i w posłudze Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1961. WT US, Szczecin 2013, ks. prof. US dr hab. Grzegorz Wejman.

2014
18. Ks. Daniel Marcinkiewicz, Duszpasterstwo parafialne w dekanacie dzierżoniowskim w latach 1945-2000. PWT Wrocław, Wrocław 2014, ks. prof. Józef Pater.


Recenzje prac licencjackich

1998
1.O. Roman Pałaszewski OFM Conv., Straty personalne i materialne oo. Franciszkanów w prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strepy w latach 1939 – 1945. Kraków 1982.

1999
2.Ks. Janusz Szwiec, Życie i działalność duszpasterska księdza Jana Kudery (1872-1943). Wrocław 1999, ks. prof. Józef Swastek.
3.Ks. Andrzej Guźniczak, Marcin Poczobut Odlanicki (1724 – 1810) – rektor i reformator Akademii Wileńskiej. Wrocław 1999, ks. prof. J. Swastek.


Recenzje prac magisterskich

1996
-Hiacynta Helena Izdebka, Początki Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej w Archidiecezji Lwowskiej. Wrocław 1996, ks. prof. K. Dola, ks. dr J. Pater.

1997
-Filiczkowski, Krytyka reinkarnacji we współczesnej literaturze polskiej. Paradyż 1997, ks. dr hab. J. Lewandowski, ks. dr R. Tomczak.
-Strzyżykowski, Droga do świętości według Lumen Gentium i jej realizacja w sakramencie chrztu i Eucharystii. Paradyż 1997, ks. dr hab. P. Liszka CMF, ks. dr R. Łaszcz.
-Skołozdrzy, Historia i działalność Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Rokitnie (1950-1995). Gorzów Wlkp. 1997, ks. prof. J. Swastek, ks. dr E. Napierała.
-Skórnicki, Historia kościoła filialnego w Klępsku jako perła architektury drewnianej w archidiecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Gorzów Wlkp. 1997, ks. prof. J. Swastek.
-Ks. J. Brembor, Rola muzyki organowej w liturgii w świetle rozporządzeń Stolicy Apostolskiej XX w. oraz Konstytucji o Liturgii Świętej „Sacrosanctum Concilium” Soboru Watykańskiego II, ks. prof. J. Swastek.
-Jankowska, Kształtowanie się życia religijnego i społecznego w parafii Zagrodno. Wrocław 1997, ks. prof. K. Dola, ks dr J. Pater.
-K. Kusak ASC, Duchowość i działalność apostolska św. Kaspra del Bufalo (1786-1837). Wrocław 1997, ks. prof. J. Swastek.
-Kupczyk, Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Legnicy w latach 1985-1995. Wrocław 1997, ks. prof. J. Swastek, ks. dr W. Bochnak.
-A. Halicka, Sanktuarium w Bardzie Śl. w latach 1810-1991. Wrocław 1997, ks. prof. J. Swastek.
-Dk M. Głogowski, Parafia Świętej Trójcy w Legnicy w latach 1945-1975. Wrocław 1997, ks. prof. J. Swastek, ks. dr W. Bochnak.
-Peszko, Objawienia w Medjugorie w świetle polskich publikacji. Wrocław 1997, ks. prof. J. Swastek.
-H. Lewandowska, salezjanka, Cnoty teologiczne w życiu duchowym Matki Laury Moezzi na podstawie jej listów. Wrocław 1997, ks. dr hab. A. Siemieniewski.
-Pachołek, salwatorianin, Biała Woda jako miejsce internowania sióstr zakonnych z Czechosłowacji w latach 1950-1989. Wrocław 1997, ks. prof. J. Swastek, ks. dr M. Piela SDS.

1998

-Cz. Chrobak, Życie religijno-moralne parafii rzymskokatolickiej p. w. św. Michała Archanioła w Miliczu w latach 1945-1994. Wrocław 1998, ks. prof. K. Dola, ks. dr J. Pater.
-Tytus, Oddziaływanie apostolskie Józefa Kalinowskiego w czasie jego zesłania (1864-1874). Gorzów Wlkp. 1998, ks. prof. R. Rogowski, bp dr P. Socha.
-Dk J. Bukowiec SDS, Duszpasterstwo w latach 1945-1995 na terytorium obecnej parafii Wszemirów. Bagno-Wrocław 1998, Ks. prof. J. Swastek, Ks. dr A. Kiełbasa.
-Dk M. Pajdo SDS, Dzieje Parafii p. w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Jurkowie w latach 1912-1962. Bagno-Wrocław 1998, Ks. prof. J. Swastek, Ks. dr A. Kiełbasa.
-Grobera, Sprawy gospodarcze biskupstwa wrocławskiego w latach 1767-1791 na przykładzie folwarku w Pniewie. Wrocław 1998, ks. prof. K. Dola, ks dr J. Pater.
-L. Baronowski, Samorząd koleżeński jako metoda formacji wspólnoty ministrantów (na przykładzie parafii św. Bonifacego w latach 1960-1970). Wrocław 1998, ks. prof. E. Mitek.
-Borszowska, Posłannictwo wychowawcze katolickiej rodziny w świetle adhortacji Jana Pawła II „Familiaris consortio”. Wrocław 1998, ks. prof. E. Mitek.
-Skupień, Katecheza szkolna w opinii młodzieży klas ósmych (na przykładzie Legnicy). Wrocław 1998, ks. prof. E. Mitek, ks dr R. Drozd.
-Dobrawa Renata Namysł, Życie i działalność sióstr św. Elżbiety w Strzegomiu (1858-1995). Wrocław 1998, ks. prof. J. Swastek, ks dr M. Piela SDS.
-Bieniek, Św. Maksymilian Maria Kolbe – jako apostoł nowej ewangelizacji. Wrocław 1998, ks. prof. J. Swastek.
-Sadowska, Problematyka Niepokalanego Poczęcia NMP na łamach periodyka „Rycerz Niepokalanej” w latach 1982-1996. Wrocław 1998, ks. prof. J. Swastek.
-Żytkowski, Dzieje opactwa cystersów w Lubiążu od wieków średnich do wieku XVII. Wrocław 1998, ks. prof. J. Swastek.
-Carachow – Komórek, Kult Matki Bożej w życiu i pismach św. Rafała Kalinowskiego (1835 – 1907). Wrocław 1998, ks. prof. J. Swastek.
-Dziedzic, Duchowość św. Rafała Kalinowskiego. Wrocław 1998, ks. prof. J. Swastek.
-Burzawa, Dzieje parafii Podgórzan w latach 1958- 1995. Wrocław 1998, ks. prof. J. Swastek, ks dr M. Piela.
-A. Piątkowska, Organizacja katechezy w parafii św. Krzyża w Gorzowie Wlkp. w latach 1961-1990, ks. dr hab. R. Harmaciński.
-Chruszczewska, Kształtowanie się życia religijno – moralnego w parafii rzymsko – katolickiej w Pogorzeli w latach 1945-1995. Wrocław 1998, ks. prof. K. Dola, ks. dr J. Pater.
-Rawicz, Kształtowanie się życia religijnego w parafii Łosiów w latach 1945-1995. Wrocław 1998, ks. prof. K. Dola, ks. dr J. Pater.
-Ks. K. Rącki, Życie i kult przedbeatyfikacyjny bł. Salomei. Wrocław 1998, ks. prof. J. Swastek.
-Weber, Dzieje parafii rzymsko-katolickiej p. w. Królowej Aniołów w Popielowie. Wrocław 1998, ks. prof. K. Dola, ks. dr J. Pater.
-Wiech SS. CC., Formacja parafialnych wspólnot ministrantów według edycji sosnowieckiej (1993-94). Wrocław 1998, ks. prof. E. Mitek.
-Katarzyna Papis, Historia Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w latach 1921 – 1926. Wrocław 1998, ks. prof. J. Swastek, ks. dr M. Piela.
-Olga Moskalu, Życie religijno – moralne wiernych na terenie parafii św. Jakuba i Krzysztofa Wrocław – Psie Pole w latach 1945 – 1968. Wrocław 1998, ks. prof. J. Swastek.
-Halina Nieśpiałowska, Duchowość Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski w świetle Zapisków Więziennych ze szczególnym uwzględnieniem czasu internowania w latach 1953-1956. Wrocław 1998.
-Marta Micał, Służba Bogu w ujęciu bł. Matki Marii Anieli Truszkowskiej. Wrocław 1998.
-S. Małgorzata Borowiecka, Miłość Ojczyzny w pismach ks. Piotra Skargi. Wrocław 1998.
-Ks. Stanisław Murawski SDS, Historia Kościoła rzymsko-katolickiego w Połonnem oraz działalność misji jezuitów w latach 1719-1773. Wrocław 1998.
-Ks. Adam Wijatkowski, Grzech i sakrament pojednania w rozumieniu wiernych na przykładzie parafii Kożuchów. Paradyż 1998.

1999

-Stanisława Mierzejewska, Ks. Karol Antoniewicz TJ (1807-1852) apostoł Galicji. Wrocław 1999, ks. dr hab. Józef Pater.
-Kazimiera Makówka, Miłość do Ojczyzny ks. Piotra Skargi w świetle „Kazań Sejmowych”. Wrocław 1999.
-Sebastian Nawrocki, Wielka nowenna tysiąclecia w ujęciu Stefana kard. Wyszyńskiego. Legnica 1999.
-Elżbieta Kuczyńska, Retrybucja a misterium działania Bożego w nauczaniu Koheleta. Wrocław 1999.
-Ks. Anatol Sahajdak, Posłannictwo wychowawcze duszpasterza wobec dzieci i młodzieży. (Na przykładzie pedagogiki ks. Jana Bosco). Wrocław 1999, ks. prof. E. Mitek.
-Barbara Balsewicz, Męczeństwo i kult przedkanonizacyjny św. Stanisława biskupa w świetle najstarszych źródeł i literatury. Wrocław 1999, ks. prof. J. Swastek.
-Zofia Marcinkowska, Kapituła kolegiacka przy bazylice św. Józefa w Kaliszu od czasów jej powstania w 1730 roku do czasów współczesnych. Wrocław 1999, ks. prof. J. Swastek.
-Anna Kupajczyk, Józef Kurzawa – kapłan i męczennik (1910-1940). Wrocław 1999, ks. doc. Józef Pater.
-Iwona Mądra, Pealizacja przykazania miłości w życiu Edmunda Bojanowskiego. Wrocław 1999, ks. doc. Andrzej Siemieniewski.
-Danuta Mazur, Prymat miłości Boga w duchowości św. Alfonsa Marii de Liguori. Wrocław 1999, ks. doc. Andrzej Siemieniewski.
-Agnieszka Szczasiuk, Aktualność nauki św. Ignacego Loyoli o afektywnym wymiarze nawrócenia. Wrocław 1999, ks. doc. A. Siemieniewski.
-Bernadetta Pajdzik ASC, Życie i duchowość św. Hildegardy von Blumersheim OSB (1098-1179). Wrocław 1999, ks. Prof. J. Swastek, ks. Dr Michał Piela.
-Halina Plisak, Życie i działalność Matki Makryny Mieczysławskiej. Wrocław 1999, ks. prof. J. Swastek.
-Agnieszka Warszawska, Zakon Najświętszej Maryi Panny w Polsce w latach 1226-1525. Wrocław 1999, ks. prof. J. Swastek, ks. dr Michał Piela.
-Renata Ciesielska, Dzieje parafii p. w. bł. Radzymina Gaudentego w Gnieźnie w latach 1981-1996. Gniezno 1999, ks. dr Marian Aleksandrowicz.
-Cecylia Bobeła, Życie i działalność misyjna ks. Karola Antoniewicza – Bołoza w Galicji i na Śląsku w świetle jego wspomnień z 1846 roku. Wrocław 1999, ks. prof. J. Swastek.
-Mirosław Głowiak, Rozwój ruchu monastycznego w XIII wieku w Europie Zachodniej ze szczególnym uwzględnieniem zakonów mendykanckich (franciszkanie i dominikanie). Wrocław 1999, ks. prof. J. Swastek, ks. dr Michał Piela.
-Piotr Bizoń, Duszpasterska działalność Towarzystwa św. Franciszka Walezego na terenie miasta Lubina w latach 1945-1972. Legnica 1999, ks. prof. J. Swastek.
-Maciej Grochota, Laicyzacja szkolnictwa polskiego w latach 1945-1956. Wrocław 1999, ks. prof. J. Swastek.
-Tomasz Caputa, Bonifratrzy Cieszyńscy od 1946 roku. Wrocław 1999, ks. prof. J. Swastek.
-Antoni Stachnio SDS, Postacie wybitnych kapłanów na tle dziejów parafii Sarzyna w diecezji przemyskiej (od czasów powstania parafii w roku 1598 do czasów najnowszych). Wrocław 1999, ks. prof. J. Swastek, ks. dr M. Piela.
-Anna Stopa, Historia parafii rzymsko-katolickiej p. w. św. Jerzego w Dzierżoniowie w latach 1945-1995. Wrocław 1999, ks. prof. J. Pater.
-Zdzisław Machowina, Wychowanie religijne w rodzinie dzieci niepełnosprawnych umysłowo. Wrocław 1999, ks. dr hab. Roman Harmaciński.

2000
-Marek Kowalski, Dzieje parafii p. w. św. Floriana w Opatowie 1915-1991. Wrocław 2000.
-X., Jezuickie misje ludowe na Śląsku w latach 1851 – 1852. Wrocław 2000, ks. prof. J. Swastek, ks. dr M. Piela.
-Grzegorz Todorowski, Zakon szkół pobożnych w Polsce w latach od 1642 do III rozbioru Polski w 1795 r. Legnica 2000, ks. prof. J. Swastek.
-Jadwiga Figas, Życie i duchowość bł. Stanisława Kazimierczyka (1433 – 1489). Wrocław 2000, ks. prof. J. Swastek.
-Dorota Semenowicz, Prześladowania i męczeństwo chrześcijan w świetle Apokalipsy św. Jana. Wrocław 2000, ks. dr Henryk Lempa.

2001
-Grzegorz Podsiadło SDS, Historia parafii p. w. św. Jadwigi Śląskiej w Złotoryi w latach 1945-1995. Wrocław 2001, ks. doc. Antoni Kiełbasa.
-Jadwiga Ferenz, Biskup Adolf Szelążek jako ordynariusz Łucki (1865 – 1950). Wrocław 2001, ks. prof. J. Swastek.
-Dariusz Tuz, Dzieje parafii Horodło w latach 1905 – 1997. Wrocław 2001, ks. doc. J. Pater.
-Danuta Konkiel, Stosunek Kościoła katolickiego do nazizmu w Niemczech w latach 1933-1945 na podstawie wybranej polskojęzycznej literatury. Wrocław 2001, ks. prof. J. Swastek, ks. dr Stanisław Kusik.
-Anna Rozmus, Chmara Lubich prekursorką odnowy życia religijnego we Włoszech. Wrocław 2001, ks. prof. J. Swastek, ks. dr S. Kusik.
-Natalia Kuźmińska, Życie i działalność św. Franciszka Salezego jako współzałożyciela zakonu NMP – Wizytek. Wrocław 2001, ks. prof. J. Swastek, ks. dr S. Kusik.
-Andrzej Prasał, Życie i twórczość Józefa Ignacego Schnabla (1767 – 1831) na tle dziejów muzyki kościelnej na Śląsku. Wrocław 2001, ks. prof. J. Pater.
-Romana Bucka, Historia parafii p. w. św. Michała Archanioła w Długołęce ze szczególnym uwzględnieniem lat 1945 – 1970. Wrocław 2001, ks. prof. J. Swastek.
-Tomasz Nochowicz, Święta Barbara w pobożności ludu śląskiego. Wrocław 2001, ks. prof. J. Pater.
-Danuta Nawrocka, Posłuszeństwo w życiu zakonnym św. Faustyny Kowalskiej w świetle jej „Dzienniczka”. Wrocław 2001, ks. prof. J. Swastek.
Iwona Małyga, Problemy historyczno – kościelne w „Miesięczniku Kościelnym Archidiecezji Poznańskiej” (1946 – 1996). Wrocław 2001, ks. prof. J. Pater.

2002
-Małgorzata Lajtlich, Historia parafii Witaszyce w latach 1945-2000. Wrocław 2002, ks. prof. J. Pater.
-Jolanta Gąbka, Historia parafii i kościoła p. w. Chrystusa Króla w Chojniku w latach 1945 – 2000. Wrocław 2002, ks. prof. J. Pater.
-Lucyna Wierzyk, Dzieje parafii p. w. NSPJ w Gorzycach Wielkich w latach 1936 – 2001. Wrocław 2002, ks. prof. J. Pater.
-Milena Wyduba, Historia parafii p. w. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Żerkowie w latach 1945 – 2000. Wrocław 2002, ks. prof. J. Pater.
-Agnieszka Staśkiewicz, Ks. Kazimierz Makarski. Kapłan i organizator życia parafialnego (1914 – 1986). Wrocław 2002, ks. prof. J. Pater.
-Małgorzata Ilska, Życie religijno – moralne w Międzyborzu w latach 1945 – 2000. Wrocław 2002, ks. prof. J. Pater.
-Rafał Swatek, Apostolski charakter duchowości św. Ignacego Loyoli i jej wpływ na misje Towarzystwa Jezusowego po Soborze Watykańskim II. Wrocław 2002, ks. prof. A. Siemieniewski.
-Sebastian Ligorowski, Męczeństwo Kościoła katolickiego w wieku XX ze szczególnym uwzględnieniem prześladowań Kościoła w krajach kultury języka hiszpańskiego. Wrocław 2002, ks. prof. J. Pater.
-Aleksandra Fijałkowska, Kult świętej Małgorzaty na Śląsku. Wrocław 2002, ks. prof. J. Pater.
-Anna Szymczak, Ksiądz Eugeniusz Sepko jako duszpasterz. Wrocław 2002, ks. prof. J. Swastek.
-Elżbieta Studzińska, Asceza chrześcijańska w świetle pism świętego Bazylego Wielkiego. Wrocław 2002, ks. prof. J. Swastek, ks. dr S. Kusik.
-Jadwiga Lisiewicz, Biskup Stefan Wyszyński jako Ordynariusz Diecezji Lubelskiej w latach 1946 – 1949. Wrocław – Legnica 2002, ks. prof. J. Swastek, ks. dr S. Kusik.
-Beata Tarasiuk, Duchowość księdza kardynała Stanisława Hozjusza (1504-1597). Wrocław 2002, ks. prof. Józef Swastek.
-Krzysztof Sekula, Oczekiwania młodzieży na katechezie (W świetle wypowiedzi ankietowych na przykładzie Kępna). Wrocław 2002, ks. prof. E. Mitek, ks. dr R. Drozd.

2003
-Aleksandra Paluch, Miejsce i rola Pisma Świętego w katechezie na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego. Wrocław 2003, ks. prof. E. Mitek, ks. dr R. Drozd.
-Krzysztof Grzegorz Żmigrodzki, Formacja służby liturgicznej w świetle dokumentów Kościoła. Wrocław 2003, ks. prof. E. Mitek, ks. dr M. Adaszek.
-Monika Zając, Odnowiona liturgia godzin po Soborze Watykańskim II. Wrocław 2003, ks. prof. E. Mitek, ks. dr M. Adaszek.
-Alicja Paruzel, Rodzina katolicka, jako „domowy Kościół” w świetle Katechizmu Kościoła Katolickiego i literatury teologicznej. Wrocław – Legnica 2003, ks. prof. E. Mitek, ks. dr Korgul.
-Elżbieta Szupieńko, Pismo święte w katechezie na podstawie podręczników metodycznych „Bóg z nami” i „Katechizm religii katolickiej”. Wrocław – Legnica 2003, ks. prof. E. Mitek, ks. dr Korgul.
-Mirosława Rudawska, Świętowanie w rodzinie katolickiej na podstawie literatury teologiczno – katechetycznej. Wrocław – Legnica 2003, ks. prof. E. Mitek, ks dr Korgul.
-Jan Wysoki, Chrześcijanin wobec IX i X przykazania Bożego w oparciu o Katechizm Kościoła Katolickiego. Wrocław 2003, ks. prof. E. Mitek, ks. dr R. Drozd.
-M. Klara Teresa Czarnota CSSE, Kult św. Elżbiety Węgierskiej w archidiecezji wrocławskiej. Wrocław 2003, ks. prof. J. Pater.
-Rafał Kupczak, Działalność religijno – społeczna Zgromadzenia Sióstr Felicjanek Prowincji Lwowsko – Przemyskiej na Śląsku po roku 1945. Wrocław 2003, ks. prof. J. Pater.
-Maria Ewa Sudlitz, Historia parafii Opieki Świętego Józefa we Wrocławiu w latach 1945 – 2000. Wrocław 2003, ks. prof. J. Pater.
-Danuta Bukowiecka, Książę kard. Adam Stefan Sapieha obrońcą narodu i Kościoła polskiego w czasie II wojny światowej. Legnica 2003, ks. prof. J. Swastek, ks. dr S. Kusik.
-Irena Ostapiuk, Ks. Paweł Włodkowic rzecznikiem chrześcijańskiej tolerancji i prawa narodów. Legnica 2003, ks. prof. J. Swastek, ks. dr S. Kusik.
-Marek Sobczyk, Recepcja uchwał Soboru Watykańskiego II w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem liturgii. Wrocław 2003, ks. prof. J. Swastek, ks. dr S. Kusik.
-Franciszek Zeszutek, Działalność wychowawcza Sługi Bożego Księdza Prałata Władysława Korniłowicza w latach 1884 – 1946. Wrocław 2003, ks. prof. J. Swastek, ks. dr S. Kusik.
-Magdalena Głośna – Łabędź, Historia parafii p. w. św. Jana Chrzciciela w Jodłowie z siedzibą w Pisarach w latach 1965 – 2000. Wrocław 2003, ks. prof. M. Kogut.
-Agnieszka Dykas, Integracyjna działalność Kościoła katolickiego w Archidiecezji Wrocławskiej, ze szczególnym uwzględnieniem parafii p. w. św. Jana Chrzciciela w Prochowicach w latach 1945 – 1996. Wrocław – Legnica 2003, ks. prof. J. Swastek, ks. dr S. Kusik.

2004
-Bogdan Biernat, Kardynał Karol Boromeusz promotorem reformy katolicyzmu po soborze trydenckim. Wrocław – Legnica 2004, ks. prof. J. Swastek, ks. dr S. Kusik.
-Wiesław Sadowski, Ikonografia chrześcijańska na witrażach kościołów katolickich wykonanych przez Pracownię Krzysztofa Mazurkiewicza z Koszalina w latach 1982 – 2002 (studium historyczne). Szczecin 2004, ks. prof. Lech Bończa – Bystrzycki.
-Sabina Marcińczak, Działalność zakonu franciszkańskiego w Kołobrzegu w latach 1945 – 1995. Szczecin 2004, ks. prof. L. Bończa – Bystrzycki.
-Urszula Płauszewska, Dzieje parafii p. w. św. Józefa w Stargardzie Szczecińskim w latach 1945 – 2002. Szczecin 2004, ks. dr G. Wejman.
-Honorata Gdaniec, Działalność parorodzinna ks. abp. Kazimierza Majdańskiego biskupa ordynariusza szczecińsko – kamieńskiego (1979 – 1992). Szczecin 2004, ks. dr G. Wejman.
-Jadwiga Pospychała, Historia parafii p. w. św. Antoniego z Padwy w Kobylance w latach 1948 – 2003. Szczecin 2004, ks. dr G. Wejman.
-Ks. Rajmund Tessmer, Dzieje parafii pw. św. Marii Magdaleny w Zakrzewie w latach 1903 – 1939. Szczecin 2004, ks. dr T. Ceynowa.
-Ks. Henryk Tomke, Dzieje parafii pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Redle w latach 1958 – 2003. Szczecin 2004, ks. dr T. Ceynowa.
-Iwona Kowalczyk, Historia parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Ośnie Lubuskim w latach 1945 – 2003. Szczecin 2004, ks. dr G. Wejman.
-Rafał Mierzwiak, Historia parafii NMP Bolesnej w Pyrzycach w latach 1986 – 2003, Szczecin 2004, ks. dr G. Wejman.

2005
-Dk. Waldemar Kostrzewski, Życie i działalność księdza infułata Władysława Nowickiego (1911 – 1995). Szczecin 2005, ks. dr D. Śmierzchalski – Wachocz.
-Dk. Adam Roguski, Posługa księdza infułata Sygnatowicza na Ziemi Lubuskiej w latach 1945 – 1994. Szczecin 2005, ks. dr D. Śmierzchalski – Wachocz.
-Stanisław Wojciech Dziadas, Kult Pierwszych Męczenników Polski w obecnej diecezji zielonogórsko – gorzowskiej w latach 1945 – 2003. Szczecin 2005, ks. dr Zbigniew Kobus.
-Dk. Marcin Krechowicz, Ksiądz Piotr Janik – proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Świebodzinie w latach 1945 – 1978. Szczecin 2005, ks. dr Dariusz Śmierzchalski – Wachocz.
-Dk. Rafał Szkurdź, Życie i działalność ks. dr Gerarda Dogięła CM (!915 – 1992). Szczecin 2005, ks. dr Dariusz Śmierzchalski – Wachocz.
-Dk Paweł Wojtalewicz, Dochodzenie diecezjalne jako podstawowy element na drodze postepowania kanonizacyjnego według ustawodawstwa Jana Pawła II. Szczecin 2005, ks. dr Wacław Łukasz.
-Małgorzata Bosy, Specjalistyczne Służby Ludowego Wojska Polskiego w walce z Kościołem katolickim w latach 1944 – 1989. Szczecin 2005, o. dr Piotr Neumann OCD.
-Beata Patrzek, Historia domu zakonnego Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety w Tucznie w latach 1868 – 2003. Szczecin 2005, ks. dr Tadeusz Ceynowa.
-Karolina Zwoźniak, Klasztor karmelitanek bosych w Poznaniu w latach 1920 – 1939. Szczecin 2005, o. dr Piotr Neumann OCD.
-Zyta Gostkowska, Parafia rzymskokatolicka Najświętszego Serca Pana Jezusa w Borzytuchomiu (1946 – 1995), Szczecin 2005, ks. prof. Lech Bończa – Bystrzycki.
-Małgorzata Wilczewska, Historia parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny na Osiedlu Słonecznym w Szczecinie w latach 1985 – 2004. Szczecin 2005, ks. dr Grzegorz Wejman.
-Ks. Mariusz Kozicki, Dzieje parafii p.w. Chrystusa Króla w Dolicach w latach 1951 – 2004. Szczecin 2005, ks. dr Grzegorz Wejman.
-Barbara Gryciuk, Dzieje parafii p. w. Ducha Świętego w Stargardzie Szczecińskim w latach 1973 – 1998. Łomianki 2005, UKSW, ks. dr Grzegorz Wejman.
-Ks. Wojciech Kois, Historia parafii p. w. św. Wojciecha w Świnoujściu w latach 1981 – 2004. Szczecin 2005, ks. dr Grzegorz Wejman.
-Małgorzata Serediuk, Duszpasterstwo rodzin w parafii p. w. Świętej Trójcy w Suliczewie w latach 1957 – 2004. Łomianki 2005, UKSW, ks. dr Grzegorz Wejman.
-Krystyna Leszczewicz, Duszpasterstwo rodzin w parafii p.w. NMP Nieustającej Pomocy w Szczecinie Golęcino w latach 1951 – 2004. Łomianki 2005, UKSW, ks. dr Grzegorz Wejman.
-Ks. Robert Gołębiowski, Historia parafii p. w. Świetej Trójcy w Chojnie w latach 1974 – 2004. Szczecin 2005, ks. dr Grzegorz Wejman.
-Anna Łogłoza, Działalność Stowarzyszenia Współpracowników Salezjańskich w Pile w latach 1976 – 2004. Szczecin 2005, ks. prof. zw. Lech Bończa – Bystrzycki.
-Beata Pańczyniak, Historia parafii katolickiej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Złotowie w latach 1946 – 1970. Szczecin 2005, ks. prof. zw. Lech Bończa – Bystrzycki.
-Ks. Krzysztof Banach, Historia parafii św. Kazimierza w Szczecinie w latach 1973 – 2004. Szczecin 2005, ks. dr Grzegorz Wejman.
-Ks. Karol Wójciak, Życie i działalność ks. inf. Edmunda Nowickiego jako Administratora Apostolskiego w Gorzowie Wlkp. W latach 1945 – 1951. Szczecin 2005, ks. dr G. Wejman.
-Ks. Hieronim Sebastian, Dzieje parafii p. w. Św. Piotra Apostoła w Międzyzdrojach w latach 1945 – 2003. Szczecin 2005, ks. dr G. Wejman.

2006
-Justyna Gireń, Nawiedzenie kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Gorzowie Wielkopolskim w latach 1962 – 1991, Szczecin 2006, o. dr Piotr Neumann OCD.
-Marcin Kościński, Męczeństwo w postępowaniu kanonizacyjnym. Studium kanoniczno – teologiczne. Szczecin 2006, ks. dr W. Łukasz.
-Krzysztof Sendecki, Struktury kolegialne Kościoła partykularnego w posoborowym prawie kanonicznym. Szczecin 2006, ks. dr W. Łukasz.
-Dk. Mariusz Łuszczek, Życie i działalność księdza Józefa Michalskiego (1911 – 1998). Szczecin 2006, ks. dr D. Śmierzchalski – Wachocz.
-Maria Zając, Historia Biennale Sztuki Sakralnej w Gorzowie Wielkopolskim w latach 1984 – 2004. Szczecin 2006, ks. dr Grzegorz Wejman.
-Ks. Jarosław Zagozda, Tygodnik „Argumenty” jako przykład propagandowej walki z Kościołem katolickim w latach 1957 – 1970. Szczecin 2006, ks. dr Dariusz Śmierzchalski – Wachocz.
-Henryk Kucharski, Dzieje parafii katolickiej Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa w Drawsku Pomorskim w latach 1980 – 2005. Szczecin 2006, ks. prof. dr hab. Lech Bończa – Bystrzycki.
-Elżbieta Szewczyk, Parafia p. w. Matki Bożej Szkaplerznej w Szczeglinie w latach 1977 – 2002. Szczecin 2006, ks. prof. L. Bończa – Bystrzycki.
-Ewa Januszkiewicz, Prześladowania i męczeństwo chrześcijan na podstawie „Historii Kościelnej” Euzebiusza z Cezarei. Szczecin 2006, ks. dr G. Wejman.
-Teresa Winiarska, Historia parafii p. w. św. Józefa w Dziwnowie w latach 1973 – 2005. Szczecin 2006, ks. dr G. Wejman.
-Adam Dziewiątka, Życie i działalność księdza Bolesława Dratwy w latach 1917 – 1990. Szczecin 2006, ks. dr D. Śmierzchalski – Wachocz.

2007
-Ewa Grudzień, Historia parafii p. w. św. Jacka w Stepnicy w latach 1951 – 2005. Szczecin 2007, ks. dr Grzegorz Wejman.
-Lidia Romanowska, Papież Pius XII a sprawa polska w czasie II wojny światowej. Szczecin 2007, ks. dr Grzegorz Wejman.
-Łukasz Szuwikowski, Działalność Niższego Seminarium Duchownego w Gorzowie Wielkopolskim w latach 1946 – 1961. Szczecin 2007, ks. dr Dariusz Śmierzchalski – Wachocz.
-Paweł Gołdon, Działalność ks. Kazimierza Michalskiego w parafii p. w. św. Jadwigi w Zielonej Górze w latach 1945 – 1960. Szczecin 2007, ks. Dariusz Śmierzchalski – Wachocz.
-Sebastian Buldyk, Działalność „Caritas” na terenie Administracji Kamieńskiej, Lubuskiej i Prałatury Pilskiej w latach 1945 – 1950. Szczecin 2007, ks. dr Dariusz Śmierzchalski – Wachocz.
-Damian Pijarski, Życie i działalność ks. Wojciecha Olszewskiego (1916 – 1972). Szczecin 2007, ks. dr Dariusz Śmierzchalski – Wachocz.
-Anna Kielar, Historia parafii p. w. św. Józefa w Gorzowie Wielkopolskim w latach 1951 – 2001. Szczecin 2007, ks. dr Dariusz Śmierzchalski –Wachocz.
-Mariusz Śmiałkowski, Powstanie i rozwój Stowarzyszenia Hospicjum Imienia Świętego Maksymiliana Kolbe w Koszalinie w latach 1993 – 2006, Szczecin 2007, ks. prof. L. Bończa – Bystrzycki.
-Ks. Sławomir Marciniak, Życie i działalność księdza Macieja Sieńko (1901 – 1993), Szczecin 2007, ks. dr Dariusz Śmierzchalski – Wachocz.
-Justyna Gurazda, Powstanie i rozwój ośrodka duszpasterskiego i parafii p. w. św. Antoniego Padewskiego w Osiekach w latach 1986 – 2005, Szczecin 2007, ks. prof. L. Bończa – Bystrzycki.
-Jowita Stolarów, Dzieje parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Ostrowcu 1980 – 2006, Szczecin 2007, ks. prof. L. Bończa – Bystrzycki.
-Dorota Stańko, Dzieje Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Świeszynie w latach 1980 – 2005, Szczecin 2007, ks. prof. L. Bończa – Bystrzycki.

2008
-Dk. Marcin Bobowicz, Historia parafii p. w. Narodzenia NMP w Grotowie w latach 1945 – 2006, Szczecin 2008, ks. dr Dariusz Śmierzchalski – Wachocz.
-Dk. Piotr Ogrodowiak, Historia Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej (1993 – 2005), Szczecin 2008,  ks. dr Dariusz Śmierzchalski – Wachocz.
-Dk. Tomasz Kamiński, Życie i działalność księdza Zygmunta Szelążka (1905 – 1982), Szczecin 2008, ks. dr Dariusz Śmierzchalski – Wachocz.
-Marcin Szczodrowski, Życie i działalność księdza Stanisława Brzóski w latach 1834 – 1865, Szczecin 2008, ks. dr Grzegorz Wejman.
-Piotr Liwiński, Dzieje parafii rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Kwakowie w latach [1958] 1974 – 2007, Szczecin 2008, ks. dr Tadeusz Ceynowa.
-Damian Derdziński, Dzieje parafii rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Zbawiciela w Ustce w latach [1945] 1951 – 2006, Szczecin 2008, ks. dr Tadeusz Ceynowa.
-Kornelia Zacharewicz, Parafia p. w. Matki Bożej Różańcowej w Szczecinie w latach 1972 – 2007, Szczecin 2008, ks. dr Grzegorz Wejman.
-Elżbieta Dorota Czarkowska, Historia parafii p. w. św. Stanisława i Bonifacego BM w Świnoujściu w latach 1993 – 2006, Szczecin 2008, ks. dr Grzegorz Wejman.
-Żaneta Hinc, Dzieje parafii św. Trójcy w Żukowie w latach 1985 – 2006, Szczecin 2008, ks. dr Grzegorz Wejman.
-Jolanta Tkacz, Dzieje parafii pw. Bożego Ciała w Szczecinie w latach 1987 – 2007, Szczecin 2008, ks. dr Grzegorz Wejman.
-Agnieszka Cieślicka, Historia parafii p. w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kołbaczu 1985 – 2006, Szczecin 2008, ks. dr Grzegorz Wejman.
-Lidia Pakowska, Historia „Caritasu” w parafii pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Choszcznie w latach 1993 – 2006, Szczecin 2008, ks. dr Grzegorz Wejman.
-Grzegorz Suchomski, Historia Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy parafii pw. Narodzenia NMP w Choszcznie w latach 1993 – 2003, Szczecin 2008, ks. dr Grzegorz Wejman.
-Artur Chromy, Historia katolickiej rozgłośni radiowej w Lipianach w latach 1991 – 2006, Szczecin 2008, ks. dr Grzegorz Wejman.
-Zygmunt Jan Fąs, Dzieje parafii katolickiej świętego Rocha w Złotowie w latach 1981 – 2006, Szczecin 2008, ks. prof. Lech Bończa-Bystrzycki.
-Paweł Bloch, Historia prac renowacyjnych przy obiektach sakralnych w dekanacie głogowskim w latach 1945 – 2007, Szczecin 2008, ks. dr Dariusz Śmierzchalski – Wachocz.
-Maciej Pyrek, Dzieje parafii rzymskokatolickiej pw. Świętego Antoniego w Pile w latach [1945] 1951 – 2006, Szczecin 2008, ks. dr Tadeusz Ceynowa.
-Tomasz Kudaszewicz, Karmelici Bosi we Lwowie w latach 1930 – 1946, Szczecin 2008, ks. dr Tadeusz Ceynowa.
-Ks. Wojciech Staszczak, Dzieje parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Mielęcinie w latach [1945] – 1971 – 2003, Szczecin 2008, ks. dr Tadeusz Ceynowa.
-Ks. Stanisław Jaszczołt, Dzieje parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Ostrożanach w latach 1451 – 2000. Ogólny zarys, Szczecin 2008, ks. dr Grzegorz Wejman.
-Ks. Jerzy Waściński, Powstanie i działalność „Niezależnej Samorządnej Parafii Katolickiej” w Gądkowie Wielkim w latach 1963 – 68, Szczecin 2008, ks. dr D. Śmierzchalski – Wachocz.
-Daniel Piejko, Bractwo Kapłańskie Św. Piusa X w świetle literatury polskojęzycznej w latach 1988- 2008, Szczecin 2008, ks. dr D. Śmierzchalski – Wachocz.
-Paweł Tarasiuk, Historia parafii pw. Św. Klemensa Dworzaka w Głogowie w latach 1958-2008, Szczecin 2008, ks. dr D. Śmierzchalski – Wachocz.

2009
-Adam Działowski, Dzieje parafii rzymskokatolickiej pw. św. Ottona w Słupsku w latach 1945-1992, Szczecin 2009, ks. dr T. Ceynowa.
-Małgorzata Wieczorkowska, Rola ksiąg metrykalnych w działalności instytucji kościelnych na przykładzie parafii w Skrzatuszu, Szczecin 2009, ks. dr T. Ceynowa.
-Rafał Grabowski, Dzieje parafii rzymskokatolickiej w Lipiu w latach [1945] 1951-1995, Szczecin 2009, ks. dr T. Ceynowa.
-Eugeniusz Dychalski, Dzieje zakonu cysterek w Marianowie w latach 1248-1572, Szczecin 2009, ks. dr hab. G. Wejman.
-Grzegorz Toporkiewicz, Dzieje zakonu sióstr klarysek od wieczystej adoracji w Słupsku w latach 1947 – 2007, Szczecin 2009, ks. dr T. Ceynowa.

2010
-Anna Jadwiga Dąbek, Historia kościoła i życie religijne parafii p. w. Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych w Ciechowie w latach 1945-2009, Wrocław 2010, ks. prof. PWT dr hab. J. Pater.
-Leszek Bubienko, Kościół katedralny w Gorzowie Wlkp. miejscem ważnych wydarzeń w życiu Kościoła partykularnego w latach 1945-2008, Szczecin 2010, ks. prof. US dr hab. G. Wejman.
-Piotr Gniewaszewski, Życie religijne mieszkańców Brzegu Dolnego w latach 1945-2008, Szczecin 2010, ks. dr D. Śmierzchalski-Wachocz.
-Patryk Sobczyk, Dzieje parafii rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Różańcowej w Kępicach w latach [1963] 1971-2009, Szczecin 2010, ks. dr T. Ceynowa.
-Marta Grzejszczak, Działalność biskupa Ignacego Jeża na rzecz Komitetu Księży Polskich Byłych Więźniów Obozów Koncentracyjnych, Szczecin 2010, ks. dr T. Ceynowa.

2011
-Krzysztof Kolanowski, Życie i działalność księdza infułata Mieczysława Marszalika 1917-2008, Szczecin 2011, ks. dr D. Śmierzchalski-Wachocz.

2012
-Beata Klimaszewska, Klasztor pw. Maryi Matki Pojednania Mniszek Bosych Zakonu Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel w Bornem Sulinowie w latach 1993-2010, Szczecin 2012, ks. dr T. Ceynowa.

2013
-Magdalena Bąk, Pobyt i nauczanie prymasa Stefana Wyszyńskiego w granicach diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, Szczecin 2013, ks. dr T. Ceynowa.
-Piotr Kindra, Życie religijne mieszkańców Gubina w latach 1945-2005, Szczecin 2013, ks. dr D. Śmierzchalski-Wachocz.
-Anna Maria Dombrowska, Historia parafii pw. Narodzenia NMP w Nowym Kramsku w latach 1945-2012, Szczecin 2013, ks. dr D. Śmierzchalski-Wachocz.
-Paweł Stępniak, Historia parafii p. w. św. Wojciecha w Gorzowie Wlkp. w latach 1983-2008, Szczecin 2013, ks. dr D. Śmierzchalski-Wachocz.
-Anna Romanowska, Dzieje parafii pw. Św. Wawrzyńca w Brzeziu w latach 1945-2012, Szczecin 2013, ks. dr T. Ceynowa.
-Arkadiusz Kamiński, Dzieje sanktuarium Matki Bożej Skrzatuskiej w latach 1972-2012, Szczecin 2013, ks. dr T. Ceynowa.
-Wioletta Nowińska, Przejawy radykalizmu islamskiego po wojnie sześciodniowej (1967), Szczecin 2013, ks. dr T. Ceynowa.

2014
-Paweł Zaranek, Historia rozwoju idei Królestwa Bożego w nauczaniu Świadków Jehowy, Szczecin 2014, ks. prof. US dr hab. Grzegorz Wejman.
-Gerard Wiśniewski, Sobór Watykański II w lokalnej prasie województwa koszalińskiego, Szczecin 2014, ks. dr Tadeusz Ceynowa.

2015
-Łukasz Szumski, Historia parafii pw. św. Józefa w Szczecinie w latach 1946-2014, Szczecin 2015, ks. prof. US dr hab. Grzegorz Wejman.

2016
-Katarzyna Pieczykolan, Historia parafii pw. Św. Stanisława BM w Kozielicach w latach 1974-2014, Szczecin 2016, ks. prof. US dr hab. Grzegorz Wejman.
-Anna Smutek, Historia parafii pw. Świętego Krzyża w Stargardzie Szczecińskim-Kluczewie w latach 1959-2014, Szczecin 2016, ks. prof. US dr hab. Grzegorz Wejman.

2017
-Dawid Lewandowski, Historia parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Pilchowie w latach 1973-2013, Szczecin 2017, ks. prof. US dr hab. Grzegorz Wejman.
-Jakub Maciej Suszyński, Dzieje życia i posługi księdza kanonika Henryka Domalewskiego 1902-1966, Szczecin 2017, ks. prof. US dr hab. Grzegorz Wejman.
-Mateusz Dankowski, Dzieje parafii pw. Św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Słupsku w latach 1990-2016, Szczecin 2017, ks. dr Tadeusz Ceynowa.