Stopień naukowy:
doktor
Stanowisko: adiunkt
Katedra: Katedra Teologii Systematycznej
 
 
 
 

Monografia:
– La visione personalistica dell’inizio della vita umana e le sue conseguenze etiche secondo Barbara Chyrowicz, Roma 2015.

Artykuły:
– „Program formacyjny polskiej młodzieży w kontekście przygotowań do Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016”, Studia Paradyskie 26 (2016), s. 219-238.
– „Kwestia sumienia w posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris laetitia papieża Franciszka”, Studia i Rozprawy 46 (2017), s. 243-260.

Wygłoszone referaty podczas konferencji i sympozjów naukowych
– Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Religia jako przestrzeń dialogu”, 6.11.2017, Szczecin, referat „Bioetyka katolicka i bioetyka laicka – dialog czy konfrontacja”
– Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Sprawności moralne w wychowaniu: mądrość i szacunek”, 22.03.2017, Szczecin, referat „Światowe Dni Młodzieży jako wydarzenie kształtujące sprawności moralne młodego pokolenia”
– Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kościół młodych. Młodzi w Kościele”, 19.04.2016, Szczecin, referat „Program formacyjny młodzieży polskiej w drodze na ŚDM Kraków 2016”

Członek komitetu organizacyjnego
– Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Religia jako przestrzeń dialogu”, 6.11.2017, Szczecin, organizatorzy: WT US, członek komitetu organizacyjnego
– Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kościół młodych. Młodzi w Kościele”, 19.04.2016, Szczecin, organizatorzy: WT US, członek komitetu organizacyjnego

 
 
Numer pokoju: 210
E-mail: marcin.szczodry@usz.edu.pl
Konsultacje: Poniedziałek 12.00 – 13.30 pok. 210 lub Kuria Metropolitalna – biuro Wydziału Duszpasterskiego