Stopień naukowy:
doktor
Stanowisko: adiunkt
Katedra: Katedra Teologii Systematycznej
ORCID
0000-0001-7965-4266
 
 
 
 
 • personalizm w etyce i teologii moralnej
 • bioetyka początków życia ludzkiego: tożsamość embrionu ludzkiego
 • bioetyka końca życia ludzkiego: postawy człowieka wobec śmierci
 • nauczanie moralne Magisterium Kościoła
 • moralność młodzieży
 • ekologia ludzka, ekologia integralna

Wygłoszone referaty podczas konferencji i sympozjów naukowych

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kościół młodych. Młodzi w Kościele”, 19.04.2016, Szczecin, referat: „Program formacyjny młodzieży polskiej w drodze na ŚDM Kraków 2016”.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Sprawności moralne w wychowaniu: mądrość i szacunek”, 22.03.2017, Szczecin, referat: „Światowe Dni Młodzieży jako wydarzenie kształtujące sprawności moralne młodego pokolenia”.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Religia jako przestrzeń dialogu”, 6.11.2017, Szczecin, referat: „Bioetyka katolicka i bioetyka laicka – dialog czy konfrontacja”.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Il Discernimento: Fondamenti e luoghi d’esercizio”, 14-15.03.2018, Rzym, referat: „Il ruolo del sacerdoe nel discernimento vocazionale”.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Teologia między Wschodem i Zachodem”, 11-13.04.2018, Warszawa, referat: „Proces rozeznawania duchowego oraz moralnego w tradycji wschodniej i zachodniej”.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Sprawności moralne w wychowaniu: odpowiedzialność – wierność – posłuszeństwo”, 21.11.2018, Szczecin, referat: „Odpowiedzialność w kontekście rozeznawania powołania”.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kościół wobec globalnej seksualizacji społeczeństw”, 9-11.06.2019, Poznań, referat: „Młodzi w świecie uprzedmiotowionej seksualności”.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Człowiek – Duchowość – Wychowanie”, 3-5.10.2019, Płock, referat: „Młodzi poszukiwacze sensu i nadziei. Praca, duchowość, powołanie w świecie młodego pokolenia”.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesny świat”, 11.05.2020, Warszawa (konferencja zdalna), referat: „Kościół wobec aktualnej problematyki ekologicznej”.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kościół w dobie koronawirusa. Aspekt teologiczno-praktyczny”, 28-29.10.2020, Szczecin, konferencja zdalna, referat: „Wyścig po szczepionkę przeciw COVID-19. Rywalizacja według zasad etycznych?”.

 

 

Członek komitetu organizacyjnego

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kościół młodych. Młodzi w Kościele”, 19.04.2016, Szczecin, organizatorzy: WT US, członek komitetu organizacyjnego.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Religia jako przestrzeń dialogu”, 6.11.2017, Szczecin, organizatorzy: WT US, członek komitetu organizacyjnego.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kościół w dobie koronawirusa”, 23-24.06.2020, Szczecin, konferencja zdalna, organizatorzy: Instytut Nauk Teologicznych US, członek komitetu organizacyjnego.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kościół w dobie koronawirusa. Aspekt teologiczno-praktyczny”, 28-29.10.2020, Szczecin, konferencja zdalna, organizatorzy: Instytut Nauk Teologicznych US, członek komitetu organizacyjnego.

Wygłoszone referaty podczas innych konferencji

 

 • Kolokwium „Korelacja duchowości i moralności. Wybrane zagadnienia na kanwie adhortacji posynodalnej Amoris laetitia Franciszka”, 11.12.2017, Poznań.
 • Seminarium Środowiska Młodzieży, 16.02.2019, Toruń, referat: „Ekologia ducha i katolicka nauka społeczna w temacie ekologii”.
 • Workshop „Sfide della teologia morale nel mondo contemporaneo”, 25.02.2019, Rzym, referat: “Il dialogo ra bioetica cattolica e bioetica laica”.

 

 

 

 
 
Numer pokoju: 210
E-mail: marcin.szczodry@usz.edu.pl
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accessibility Toolbar